Aktualności

  • 17-11-2023

MAMY WIĘKSZE DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ LICEUM

6 listopada br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy o dofinansowanie robót budowlanych, w efekcie których w budynku Liceum Ogólnokształcącego zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Dodatkowe wsparcie to kwota 224 tys. zł!
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Trwają prace związane z dostosowaniem przestrzeni szkolnej do potrzeb osób z niepoprawnościami.  Zadanie obejmuje remont wejść do obiektu, wykonanie podjazdu, budowę szybu windowego i montaż windy, a także remont nawierzchni wokół budynku. Realizowane przedsięwzięcie to również adaptacja pomieszczeń na sanitariat dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, przebudowa obecnych łazienek oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.
Dzięki podpisanemu aneksowi do umowy o dofinansowanie, pierwotnie udzielone wsparcie wzrośnie z 370 tys. zł do 594 tys. zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją