Aktualności

  • 06-12-2023

UMOWA Z ANEKSEM

30 listopada 2023 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z siedzibą przy ul. Niepodległości 7 w Szprotawie”. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu zakończenia zadania.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Korekta spowodowana jest wystąpieniem, nieprzewidzianych pierwotnie okoliczności związanych z przebudową sanitariów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W toku wykonywanych prac okazało się, że w istniejących dwóch pomieszczeniach sanitarnych, przeznaczonych do przebudowy, nie ma podłączonej kanalizacji sanitarnej. 
 
Aktualnie, ścieki odprowadzane są do studzienki zlokalizowanej wewnątrz dwóch łazienek. Wobec tego przebudowa sanitariatów uwarunkowana jest uprzednim wykonaniem dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej i nowej kanalizacji podposadzkowej, których sfinansowanie leży po stronie beneficjenta. 
 
Zaistniała sytuacja, z uwagi na potrzebę przeprowadzenia wykopów w obszarze placu, uniemożliwia również zakończenie remontu istniejących dróg i placów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją