Aktualności

  • 09-02-2024

SZPROTAWSKIE LICEUM BEZ BARIER

Zakończyły się prace modernizacyjne związane z likwidacją barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Niepodległości. Zamontowana i uruchomiona została winda, drogi i  place zyskały gładką nawierzchnię, do użytku oddano nowe toalety.
 
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Całość prac objęła roboty budowlane, których głównym celem było przystosowanie budynku oraz przyległego placu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ułatwienie im poruszania się po obiekcie.
 
Adaptacja objęła wejście do budynku od strony północnej, przebudowę istniejących sanitariatów oraz przebudowę pomieszczenia, w którym powstała dodatkowa toaleta. Wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz wybudowano podjazd. Najważniejszym działaniem była budowa szybu dźwigowego i montaż windy.
 
W wyniku realizacji projektu zlikwidowane zostały  bariery architektoniczne w budynku LO, co przyczyniło się  do zaspokojenia indywidualnych potrzeb, zwiększenia udziału w życiu edukacyjnym i społecznym oraz poprawy komfortu i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik dziękuje za dofinansowanie do projektu przyznane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, za co dziękuje całej załodze instytucji z Dyrektorem Jakubem Piosikiem na czele. Jak podkreśla, tak wydane pieniądze są najlepszą inwestycją w rozwój naszych dzieci z uwzględnieniem ich indywidualności i różnorodności, dającą realną nadzieję na lepsze życie w naszej gminie! 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: SZPROTAWSKIE LICEUM BEZ BARIER

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją