Baza sportowa LO

  • 23-05-2023

MODERNIZACJA LICEUM – CIĄG DALSZY!

Kilka dni temu informowaliśmy o dofinansowaniu w wysokości 370 tys. zł na remont budynku LO w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Dziś kolejne miłe wiadomości…. Otrzymaliśmy 100 tys. zł wsparcia finansowego z budżetu Województwa Lubuskiego na modernizację obiektów sportowych szprotawskiego liceum. Takich nowin nigdy dość!  
 
Przedsięwzięcie, które będzie dofinansowane na podstawie umowy zawartej 16 maja br. pomiędzy burmistrzem Mirosławem Gąsikiem a Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem, zakłada budowę boiska do koszykówki 3x3m z piłko-chwytami, oświetleniem LED oraz monitoringiem. Dodatkowo wyremontowane zostaną bieżnia lekkoatletyczna oraz trybuny dla zawodników. Zadanie obejmie również montaż elementów małej architektury w postaci ławek oraz wiaty rowerowej ze stojakami. Całość zagospodarowana zostanie zielenią.

Burmistrz w imieniu własnym, a także społeczności szkolnej szprotawskiego liceum składa serdeczne podziękowania Wicemarszałkowi Stanisławowi Tomczyszynowi za wyjątkową troskę i wspieranie wszechstronnego rozwoju naszej gminy!
 
Całkowity koszt projektu pn. „Poprawa stanu technicznego przyszkolnych obiektów sportowych Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie” wynosi 299.118,93 zł. Kwota dofinansowania to 100 tys. zł ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego  pn. „Lubuska Baza Sportowa”. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2023 roku.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz rozwojowi sportu i regionalnej infrastruktury sportowej poprzez poprawę stanu technicznego  wraz z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przyszkolnych obiektach sportowych Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją