Renowacja ratusza

  • 24-05-2023

MAMY DOFINANSOWANIE NA NOWĄ ELEWACJĘ RATUSZA!

16 maja br. burmistrz Mirosław Gasik podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem o dofinansowanie projektu pn. „Remont elewacji w budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – Etap I”. Dzięki 60 tys. zł wsparcia kontynuować będziemy rewitalizację ratusza, którą rozpoczęliśmy od wymiany dachu.
 
Otrzymana pomoc z budżetu Województwa Lubuskiego to największa dotacja przyznana na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabezpieczające zabytki przed degradacją. Wiadomość ta cieszy tym bardziej, że stan techniczny ścian ratusza pozostawia wiele do życzenia. Elewacja jest zniszczona, zazieleniona i porośnięta glonami, a w wielu miejscach odpada z niej tynk.
 
W ramach zaplanowanych do realizacji prac w pierwszej kolejności wykonane zostaną badania konserwatorskie i architektoniczne. Następnie wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane, w tym    montaż rusztowań, odbicie tynków, czyszczenie murów wraz z wymianą uszkodzonych elementów, przygotowanie podłoża pod tynki, tynkowanie oraz prace malarskie. Z kolei prace renowacyjne obejmą odnowienie płyt cokołowych i balkonu z piaskowca oraz renowację krat okiennych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją