Aktualności

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha zaprasza na otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami trzeciego sektora, które odbędzie się 6 października 2017 r., o godz. 13.30, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Podczas spotkania omówione zostaną projekty dwóch uchwał gminnych:
  • Program współpracy Gminy Szprotawa w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy, pokój nr 8, I piętro, tel. 68 376 07 72.
Ze względów organizacyjnych prosimy o osobiste lub telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON