Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Szprotawy informuje o celowości oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez ULKS UCZNIAK w Henrykowie, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
10 października 2017 r., ULKS UCZNIAK w Henrykowie złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Zgrupowanie szkoleniowe zawodników ULKS Uczniak-lekka atletyka”,  w okresie od 10.11 - 15.12.2017 r.
Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
Uznając celowość realizacji tego zadania burmistrz podaje ofertę do wiadomości publicznej.
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19 października br., w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szprotawie, pod adresem: ul. Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa