Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Najważniejsze inwestycje zrealizowane 2017 roku

Przypominamy najważniejsze inwestycje minionego roku. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w 2017 roku udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, dzięki którym gmina rozwija się pod względem społecznym i gospodarczym.

Przedszkole na Waszyngtona

Już za parę miesięcy, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie powstanie nowoczesny publiczny obiekt przedszkolny, który pomieści 140 przedszkolaków. Od początku sierpnia 2017 r. trwają roboty budowlano-montażowe, które wykonuje P.P.H.U. „JOKPOL” Józef Kołodziej z Lasek. Sprzyjająca pogoda i szybkie tempo prac wskazują, że inwestycja zakończy się w terminie. Jeszcze niedawno w miejscu obecnej budowy stał postawiony 30 lat temu obiekt przedszkolny, pokryty papą bitumiczną z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową oraz starymi żeliwnymi grzejnikami. Był on niezdatny do dalszego użytkowania.Obiekt budowany jest w technologii mieszanej: część centralna z piwnicą o konstrukcji murowanej żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego.
 
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Całkowita wartość projektu wynosi 5.353.951,97 zł, w tym dofinansowanie unijne 3.965.639,95 zł.
Więcej informacji na temat postępów realizacji projektu można uzyskać pod adresem: https://szprotawa.pl/PL/3258/Aktualnosci/
 

Remont budynku Magdalenek

Od 8 miesięcy trwa przebudowa budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Połowa prac budowlanych została wykonana. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r.  Wykonawca konsekwentnie dąży do zrealizowania inwestycji w terminie. Po dokonanych robotach rozbiórkowych przygotował budynek do prac podczas zimy. Wzmocnił konstrukcję dachu, wstawił okna połaciowe i położył nowe pokrycie dachowe. W dalszej kolejności na parterze wylał posadzkę. Wykonał tynki renowacyjne. Na I i II kondygnacji budynku zamontował sufity podwieszane. Na poddaszu postawił ścianki działowe. Wykonał wewnętrzne instalacje elektryczne, klimatyzacji i wentylacji oraz centralnego ogrzewania. Usunął elewację na zewnętrznej stronie budynku. Zakończył prace archeologiczno-konserwatorskie. Obecnie jest w trakcie wymiany stolarki okiennej. Prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
Inwestycja jest realizowana w ramach programu rewitalizacji, na którą gmina pozyskała 3,5 mln złotych w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Więcej informacji na temat postępu prac budowlanych można uzyskać pod adresem: https://szprotawa.pl/PL/3261/Aktualnosci/
 
 

Inwestycje drogowe

  • Wybudowany został 150 m odcinek drogi, która połączyła ul. Nową z terenami inwestycyjnymi. Zwiększyło to w dużej mierze atrakcyjność Podstrefy Szprotawa, na obszarze której ulokowało się w ostatnim czasie dwóch inwestorów. W ramach robót położona została asfaltowa nawierzchnia drogi  wraz z pełną infrastrukturą tj. chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym. Ponadto wykonano 1 km kanalizację teletechniczną. Wykonawcą robót była firma ATA-TECHNIK z Budzynia.
 
  • Wykonano kompleksową modernizację nawierzchni trzech ulic w dzielnicy Sowiny: 1-go Maja, Asnyka i Kilińskiego. Ulice Asnyka i Kilińskiego po modernizacji posiadają nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonane odwodnienie. Ulica 1-go Maja posiada obecnie nawierzchnię asfaltową, a jej pobocze zostało utwardzone destruktem asfaltowym i utrwalone emulsją asfaltową z grysem kamiennym. Wykonawcą była firma DUBIEL Władysław Dubiel ze Szprotawy.
 
  • Zmodernizowano nawierzchnię parkingów przy Szkole Podstawowej i przy ul. Brzozowej w Wiechlicach. Wykonane zostały drogi wewnętrzne z kostki betonowej i stanowiska postojowe o nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego była firma DUBIEL Władysław Dubiel ze Szprotawy.

Modernizacja oświetlenia

Ruszył kolejny etap modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Szprotawa. Do tej pory wymieniono 260 opraw wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na oprawy typu LED. Wykonano tez odcinek sieci w miejscowości Siecieborzyce. W tym roku planowane jest jeszcze wykonanie oświetlenia ul. Sienkiewicza oraz oświetlenie na terenie osiedla mieszkaniowego w Siecieborzycach. Wykonawcą zadania jest ENEA Oświetlenie z Poznania.
 

Modernizacja obiektów oświatowych

W Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie oraz w Szkole Podstawowej w Wiechlicach filia Leszno Górne kompleksowo wymienione zostały stare przewody elektryczne wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem. Wykonawcą zadań była firma EL-SUR ze Szprotawy. Dodatkowo, w szkole w Wiechlicach zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonała firma P.W. Hydro - Eco ze Szprotawy.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa