Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Strefa płatnego parkowania na Muzealnej – potrzebna czy nie?

W Szprotawie od jakiegoś czasu rozgorzała dyskusja na temat poszerzenia strefy płatnego parkowania o kolejną ulicę. Głosy w tej sprawie jak zwykle są podzielone, jednakże to właśnie sugestie oraz uwagi wyrażone w rozmowach z mieszkańcami skłaniają ratusz do podjęcia starań o wprowadzenie płatnej strefy parkowania. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie od radnych Rady Miejskiej w Szprotawie.
Problem z parkowaniem na ulicy Muzealnej (dawnej Świerczewskiego) jest coraz większy. Po obu stronach drogi ustawione są znaki zakazu zatrzymywania się i zakazu postoju i tylko w wyznaczonych miejscach można prawidłowo i bezpiecznie zaparkować samochód. Niestety, znaczne natężenie ruchu w tym rejonie powoduje duże ograniczenia w ilości dostępnych miejsc parkingowych. Kierowcy przyjeżdżający do centrum parkują wbrew przepisom ruchu drogowego: na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych czy zieleńcach. Ulica Muzealna znalazła się ponadto w Krajowej Mapie Zagrożeń właśnie ze względu na lawinowo popełniane wykroczenia niewłaściwego parkowania pojazdów. Decydując się, w grudniu ubiegłego roku, na poddanie głosowaniu przez Radę Miejską uchwały o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania Burmistrz Szprotawy kierował się przede wszystkim pozytywną opinią Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, która rozpatruje problem wyłącznie pod kątem bezpieczeństwa publicznego.
Kolejnymi przesłankami do utworzenia strefy płatnego parkowania są uwagi zgłaszane przez mieszkańców o niszczeniu zieleni i braku możliwości swobodnego poruszania się. Uwagi zgłaszają również przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w obrębie ulicy Muzealnej m.in o braku dostępu do własnych sklepów i możliwości rozładowania towaru z samochodów dostawczych.
Z obserwacji ruchu samochodów na parkingu wynika, że większość pojazdów pozostawiana jest między godziną 7 a 9, a opuszcza parking dopiero 16-18. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania wymusi rotację samochodów, co z kolei usprawni ruch kołowy i pozwoli większej ilości kierowców na zaparkowanie swoich pojazdów.
Pamiętajmy, że decydując o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania musimy mieć na uwadze nie tylko dobro kierowców. Tą ulicą poruszają się również piesi, w tym bardzo dużo dzieci udających się do i ze szkoły. Przejście chodnikiem, który w połowie jest zajęty przez zaparkowane samochody czy na który akurat wjeżdża samochód nie należy do bezpiecznych sposobów poruszania się.
Głównym celem ograniczania dostępności ruchu kołowego jest bezpieczeństwo, uporządkowanie przestrzeni publicznej i ochrona środowiska. Często podnoszonym w Szprotawie argumentem jest rzekoma chęć poratowania finansów przez szprotawski magistrat. Należy sobie uzmysłowić, że szacowane miesięczne wpływy z opłat parkingowych na Muzealnej w wysokości około 2 tys. zł, w żaden sposób nie wpłyną na poprawę sytuacji finansowej gminy. Wprowadzenie opłat podyktowane jest głównie koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pieszym oraz komfortu poruszania się w centrum zmotoryzowanym.
 
Na temat organizacji przestrzeni publicznej w mieście powinni wypowiadać się przede wszystkim stali mieszkańcy miasta, prosimy zatem o Państwa komentarze na naszej stronie fb https://www.facebook.com/urzad.miasta.szprotawa/?ref=bookmarks.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa