Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 29 kwietnia 2016 r., o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Szprotawie. 
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Uczczenie 1050. rocznicy Chrztu Polski:
  a) prezentacja rysu historycznego związanego z początkami państwowości,
  b) przyjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej w Szprotawie na okoliczność uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca i 19 kwietnia 2016 r.
 5. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy Panu Lechosławowi Lipowskiemu.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 1 do 29 kwietnia 2016 roku.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacje na temat:
  a) realizacji programów pomocowych we wnioskach złożonych do ARiMR w roku 2015,
  b) zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za rok 2015,
  c) stanu dróg gminnych po okresie zimowym,
  d) działalności Szprotawskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie za 2015 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2015 rok dla Gminy Szprotawa.
 10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy w Gminie Szprotawa, wynikająca z obowiązku ustawowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Oświadczenia.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.                                                                              

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON