Aktualności

„Festiwal” zażaleń Max-G zakończony

Ponad rok czasu przedłużyło się postępowanie sądowe na wskutek ciągłego wnoszenia przez firmę MAX-G bezpodstawnych zażaleń od wydawanych przez sąd postanowień.  15 kwietnia br.  Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał zarządzenie w którym uznał ostatnie zażalenie MAX-G jako czynność sprzeczną z dobrymi obyczajami i pozostawił je w aktach bez rozpoznania.
W uzasadnieniu zarządzenia sąd napisał, że „w analizowanej sprawie pozwany tj. Max-G dopuścił się  działań niezgodnych z dobrymi obyczajami, albowiem nie można mieć wątpliwości, że składając kolejne środki zaskarżenia pozwany ma na celu wyłącznie przedłużenie niniejszego postępowania, a w konsekwencji niedopuszczenie  do uprawomocnienia się wydanego w sprawie wyroku”.
Gmina od dłuższego czasu domagała się wydania przez sąd takiego zarządzenia podnosząc, że Max-G swoim postępowaniem nie realizuje swoich praw podmiotowych, albowiem wnosząc kolejne zażalenia, nie uzupełnia ich braków formalnych, a także nie uiszcza  opłaty od zażalenia, ograniczając się do  ponownych wniosków o zwolnienie  od kosztów sądowych, jednocześnie nie przedstawiając okoliczności i dokumentów obrazujących jego stan majątkowy. Powyższe działania sprawiały, że wnoszone przez Max-G  środki zaskarżenia  nie mogły być poddane merytorycznej ocenie Sądu, albowiem podlegały odrzuceniu. Opisane powyżej postępowanie pozwanego prowadziło do wniosków, że zamiarem pozwanego nie jest obrona praw,  a jedynie odwleczenie momentu uprawomocnienia się wydanego orzeczenia.
 
Przypomnijmy, 17 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał korzystny dla Gminy Szprotawa wyrok w którym pozbawił wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci klauzuli wykonalności wydanej na rzecz MAX-G na postawie której prowadził  windykację komornik sądowy z Leszna ściągając  bezprawnie z kont gminnych ponad 3 mln zł.
 
W związku z wydanym zarządzeniem  gmina złożyła w sądzie 2 wnioski tj.  o stwierdzenie prawomocności wyroku oraz  o nadanie klauzuli wykonalności. Uzyskanie tych klauzul będzie potwierdzało ostateczną prawomocność wyroku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

UWAGA! Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza - Urząd czynny od 12.12.2022 do odwołania w godzinach:
poniedziałek-piątek:    07:45 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON