Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Ruszyła V edycja Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Ruszyła piąta edycja Budżetu Obywatelskiego. Do końca lipca mieszkańcy mają czas na składanie propozycji zadań do realizacji. We wrześniu odbędzie się głosowanie.
28 marca 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Do wydania jest 300 tys. zł na zadania publiczne, które mogą dotyczyć:
  • działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
  • wzbogacenia w gminie infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów.
Zgłoszenia propozycji zadania stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie napraw, remontów i inwestycji może dokonać każdy mieszkaniec naszej gminy, który w roku 2018 kończy 16 lat. Uprawnione są również instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Szprotawa. Jedynymi ograniczeniami, z którymi trzeba się liczyć, są:
  • zgłaszamy maksymalnie 5 propozycji zadań,
  • koszt zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł,
  • zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność gminy Szprotawa.
Oficjalnie od 1 czerwca br. można zgłaszać pomysły na wydatkowanie zaplanowanych na ten cel środków. Wszyscy czekamy na ciekawe propozycje. Ostatecznie każdy z nas będzie mógł poprzeć tylko jedną z nich we wrześniowym głosowaniu. 
 
Zapraszamy do śledzenia harmonogramu konsultacji na stronie urzędu w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW”.
Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na ogłoszonych wzorach kart.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa