Logo: Szprotawa

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 26 sierpnia 2016 r., o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXX sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 lipca 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 16 lipca do 25 sierpnia br.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2016.
 7. Ocena sytuacji związanej z funkcjonowaniem składowiska SITA w Szprotawie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1086F relacji Szprotawa-Małomice” oraz „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1059F w miejscowości Dzikowice”;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
 • zmiany uchwały  Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
 • powołania Komisji Doraźnej celem opracowania planu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Oświadczenia.
12. Informacje.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Komunikat

W związku z zaplanowanym urlopem, Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha nie będzie mógł spotkać się z mieszkańcami w dniu 22.08.2016 r. W tym dniu, od godz. 14.00 dyżur dla mieszkańców pełnić będzie Zastępca Burmistrza Paweł Chylak.                             

Gwiazda wieczoru na dożynkach

Cała Góra Barwinków wystąpi podczas Dożynek Gminnych na szprotawskiej scenie jako gwiazda wieczoru. Początek koncertu o godz. 21.00, w niedzielę, 28 sierpnia na Błoniach Szprotawskich.
czytaj dalej

Szprotawskie Divertimenti

W niedzielę, 14 sierpnia 2016 r. plac przed ratuszem rozbrzmiewał pięknymi dźwiękami.  A wszystko to za sprawą uczestników i prowadzących warsztaty pn. „IV Szprotawskie Divertimenti".
czytaj dalej

Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
czytaj dalej

Święto Wsi w Lesznie Górnym

W sobotę, 13 sierpnia odbyło się Święto Wsi w Lesznie Górnym. Organizatorzy jak co roku przygotowali dużo atrakcji.
czytaj dalej

Koncert Mariusza Wawrzyńczyka

Poznajmy bliżej gwiazdy tegorocznych Dożynek Gminnych. Jedna z nich będzie Mariusz Wawrzyńczyk, który wystąpi dla Państwa już za niecałe dwa tygodnie, 28 sierpnia, o godz. 19.30.
czytaj dalej

Korowód dożynkowy i czasowe ograniczenie dla ruchu kołowego

Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się na Błoniach Szprotawskich i będą miały charakter imprezy masowej. Zorganizowanie imprezy wiązać się będzie z czasowym ograniczeniem dla ruchu kołowego.
czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zapraszają lubuskich przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie: Rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa Lubuskiego na temat „Prowadzenie działalności w Belgii i Holandii”.
czytaj dalej

Zmiany w kursowaniu autobusów

PKS Nowa Sól, informuje o kursach zawieszonych i zmienionych trasach autobusów. Zmiany nastąpią z dniem 1 września br.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Przedszkole Rolna
 • Baner: Gispodarka śmieciowa
 • Baner: baner Zdalna Szkoła
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt