Logo: Szprotawa

Kalendarium

5 czerwca 2008: Konserwator zabytków wpisuje do rejestru szprotawskie odcinki Wałów Śląskich

CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT KORONAWIRUSA! WEJDŹ TUTAJ: https://www...

Aktualności

Szprotawski plan dla rozwoju komunikacji rowerowej

24 września br. w sali rycerskiej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone koncepcji rozplanowania sieci ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Szprotawa.
W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy gminy oraz członkowie społecznego Zespołu ds. Rozplanowania Ścieżek Rowerowych, któremu z rozporządzenia Burmistrza Szprotawy przewodniczy Maciej Boryna, naczelnik Wydziału Gospodarki i Rozwoju UM.
Przewodniczący zaprezentował autorski projekt dokumentu pt. „Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa. Analiza stanu, potrzeb i możliwości”, który zakłada podjęcie wielu działań na różnych polach w celu rozwoju i udoskonalenia sieci dróg i tras rowerowych w gminie. Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy zadawali zespołowi pytania oraz zgłaszali cenne uwagi techniczne i sugestie, które zostały ujęte w protokole. Zespół zaopiniował projekt dokumentu pozytywnie i postanowił zarekomendować go Burmistrzowi Szprotawy.
 
Z przedstawionych propozycji zainteresowaniem mieszkańców cieszy się plan wykorzystania pod ciąg rowerowy torowiska po nieczynnej „kolejce zielonogórskiej” na odcinku Szprotawa-Kartowice-Witków-Siecieborzyce-Stypułów, przez co gmina uzyskałaby dostęp do nowo wybudowanego traktu nowosolskiego oraz stworzyła bezpieczne warunki komunikacji rowerowej dla wielu wsi w gminie. Mieszkańcy Pasterzowic wskazywali na potrzebę budowy ścieżki na odcinku do Szprotawy. Nie mniej ważna jest potrzeba rowerowego skomunikowania samego miasta na linii wschód-zachód, co akurat ma zostać osiągnięte w najbliższych latach dzięki niedawno przyznanej gminie rekordowej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę blisko 20 mln zł.
 
Jak wskazuje dokument, w okolicach Szprotawy istnieje i powstaje wiele alternatywnych tras rowerowych, jednakże brak informacji, kompleksowych map oraz stosownego oznakowania są przyczyną słabego wykorzystania tychże tras. Wkrótce ma to się zmienić.
Dokument zakłada także zawarcie partnerstwa z innymi samorządami i instytucjami w celu wspólnego lobbowania na rzecz budowy dróg rowerowych w ciągach drogi krajowej nr 12 oraz wojewódzkiej nr 297. Niedługo będzie można skorzystać ze ścieżki, która powstaje przy okazji budowy obwodnicy wsi Szprotawka przez GDDKiA.
 
Nie mniej ważne jest łączenie istniejących ciągów rowerowych w dłuższe odcinki, likwidowanie barier dla rowerów, wyznaczanie pasów dla ruchu rowerów i budowanie praktycznych utwardzonych poboczy, jakie niedawno powstało np. przy zmodernizowanej drodze powiatowej na odcinku Szprotawa-Henryków-Wiechlice-Cieciszów.
 
- Zaprezentowany dokument ma charakter otwarty, w każdej chwili można zgłaszać do niego swoje propozycje i uwagi. Przed nami dużo pracy – podkreśla Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik.
Dziękuję zespołowi za społeczny wkład oraz mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniu – powiedział na zakończenie konsultacji przewodniczący zespołu M.Boryna.
 
Rozwój infrastruktury rowerowej ma ogromne znaczenie w gminnym planie gospodarki niskoemisyjnej oraz dla bezpieczeństwa, kondycji i zdrowia mieszkańców.
 
Dokument pn. "Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa - analiza stanu, potrzeb i możliwości" do pobrania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Przedszkole Rolna
  • Baner: Gispodarka śmieciowa
  • Baner: baner Zdalna Szkoła
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt