Logo: Szprotawa

CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT KORONAWIRUSA! WEJDŹ TUTAJ: https://www...

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W czwartek, 14 listopada 2019 r., o godz. 9.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 4 października do 13 listopada 2019 r.
4. Informacja o:
 1. stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Szprotawa w roku szkolnym 2018/2019;
 2. zwrocie  podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym w 2019 roku za okres od 1 lutego  do 31 lipca 2019 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 3. wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020;
 5. zmiany uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki;
 6. Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
 7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2020 rok;
 8. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 9. uchylenia uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 października 2019r. w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa;
 10. zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie;
 11. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Oświadczenia.
10. Informacje.
11. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Przedszkole Rolna
 • Baner: Gispodarka śmieciowa
 • Baner: baner Zdalna Szkoła
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt