Logo: Szprotawa

Aktualności

Przed nami duże wyzwania

Od 18 listopada br. funkcję Burmistrza Szprotawy pełni Pani Ewa Gancarz, która zaprasza mieszkańców gminy do współpracy.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Szprotawa,
 
18 listopada br. Premier RP Mateusz Morawiecki wyznaczył mnie do pełnienia funkcji Burmistrza Szprotawy do czasu wyjaśnienia sprawy aresztowania dotychczasowego burmistrza. Zadanie to przyjęłam świadoma ciążącej na mnie ogromnej odpowiedzialności za losy naszej gminy i za nas – jej mieszkańców. Środowisko i mechanizmy działania samorządu nie są mi obce, ponieważ wiele lat pełniłam funkcję radnej miejskiej i powiatowej. Wiele się wtedy nauczyłam i zdobyłam doświadczenie potrzebne do sprawnego kierowania miastem. Jestem przygotowana do zarządzania gminą skutecznie i odważnie, tak aby rzetelnie wywiązać się z powierzonego mi zadania.
 
Po objęciu funkcji, szybko uporaliśmy się z zaległymi sprawami, które choć pracownicy urzędu na bieżąco realizowali, to dla ich zakończenia brakowało podpisu zastrzeżonego wyłącznie do kompetencji burmistrza. Największym obecnie wyzwaniem jest uchwalenie gminnego budżetu na 2020 rok. Serdecznie dziękuję Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom urzędu zaangażowanym w prace nad jego przygotowaniem. A przy obecnym zadłużeniu gminy to nie lada wyzwanie. Z uwagi na nowe przepisy prawne, prognozowane dochody oraz konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu ograniczyliśmy się do zaplanowania jedynie niezbędnych zadań tak, aby zachować płynność finansową. Dziękuję również Regionalnej Izbie Obrachunkowej za zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i wydłużenie terminu złożenia projektu budżetu. Po jego zaopiniowaniu przez RIO, zostanie on poddany pod obrady Rady Miejskiej. Wierzę, że odpowiedzialność i mądrość radnych pozwoli na przyjęcie zrównoważonego budżetu, godzącego interesy różnych grup społecznych. Mam tu na myśli przede wszystkim utrzymanie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków czy utrzymanie funduszu sołeckiego.
 
Naszym sztandarowym i priorytetowym przedsięwzięciem będzie modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Szprotawy, na które gmina otrzymała blisko 20 milionów złotych rządowego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Tym zadaniem chcemy podnieść standard życia mieszkańców, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną gminy. Wysokie dochody z tytułu sprzedaży czy podatków możemy osiągnąć tylko poprzez zachęcanie inwestorów do zagospodarowania naszej strefy inwestycyjnej. Dlatego też niezmiennym pozostanie promocja terenów inwestycyjnych i szeroka współpraca z instytucjami pośredniczącymi w kontaktach z potencjalnymi inwestorami.
 
Jeszcze w tym roku ruszmy z modernizacją drogi w Witkowie, na którą gmina otrzymała blisko 150 tysięcy zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym miejscu składam ogromne wyrazy uznania i podziękowania dla mieszkańców Witkowa, którzy podjęli decyzję o wsparciu inwestycji nagrodą w wysokości 12 tysięcy złotych za zdobycie II miejsca w konkursie na Najpiękniejszą Lubuską Wieś. Jestem dumna i pełna podziwu, że mieszkańcy rozumieją trudną sytuację finansową, potrafią wznieść się ponad podziały i własne interesy dla wspólnego dobra.
 
Mam nadzieję, że ja również swoją pracą udowodnię, że decyzja o powołaniu mnie do pełnienia funkcji Burmistrza Szprotawy była słuszna i, że warto było mi zaufać.
 
 
                                                                                                                   Pełniąca Funkcję Burmistrza
                                                                                                                         Ewa Gancarz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner jakość powietrza
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa