Logo: Szprotawa

Kalendarium

24 września 1931: Urodził się Hieronim Szczegóła, polski historyk i nauczyciel akademicki związany ze Szprotawą

CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT KORONAWIRUSA! WEJDŹ TUTAJ: https://www...

Aktualności

Zmiana siedziby biur w szprotawskim ratuszu

W Urzędzie Miejskim w Szprotawie nastąpiła zmiana siedziby biur. Do Centrum Aktywności Społecznej (dawny budynek Magdalenek), znajdującym się przy Placu Kościelnym 2 będą musieli udać się interesanci chcący dokonać zmian w systemie CEIDG, załatwić sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi oraz pozwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi zmianami.
 
W BUDYNKU RATUSZA, ul. Rynek 45:
 
SEKRETARIAT, biuro nr 6 (I piętro) Katarzyna Łętek- Sołtysiak, tel. +48 68 376 25 11
SEKRETARZ GMINY, biuro nr 9a( I piętro) Sylwester Chocholski, tel. +48 68 376 22 36
SKARBNIK GMINY, biuro nr 12 (I piętro) Jadwiga Nowak,  tel. +48 68 376 07 91
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY:
Kierownik - Małgorzata Pachurka, tel. +48 68 376 07 74
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • obsługi sekretariatu – biuro nr 6 (I piętro)Katarzyna Łętek-Sołtysiak, tel. 68 376 25 11,
 • spraw organizacyjnych – biuro nr 21 (II piętro), Beata Radziszowska, tel. 68 376 07 77,
 • administracyjno-gospodarczego – biuro nr 21 (II piętro) Ewa Chomiak, tel. 68 376 07 54,
 • obsługi kadrowej – biuro nr 21 (II piętro) Maria Chramęga, tel. 68 376 07 86,
 • spraw obronnych, wojskowości i BHP – biuro nr 26 (parter), Marta Wojtkowiak, tel. 68 376 05 87,
 • zarządzania kryzysowego – Janusz Dyba, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 07 66,  
 • obsługi rady – Małgorzata Pachurka - biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 74,
 • obsługi interesanta – Dominika Walasek, Iwona Stańczak - Biuro Obsługi Klienta (parter), tel. 68 376 38 11,
 • informatyki – Biuro Obsługi Klienta (parter), Tomasz Mierzwiak, tel. 68 376 07 97.
Audytor wewnętrzny – biuro nr 19b (II piętro) Krzysztof Marciniec, tel. + 48 68 376 12 90.
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik Gminy - Jadwiga Nowak, biuro nr 12,  tel. +48 68 376 07 91,
 Z-ca Skarbnika – Katarzyna Dziedzic, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 88,
 Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – biuro nr 9b (I piętro), Justyna Rajewska tel. 68 376 05 85, Donata Dziamba-Rzeszutek tel. 68 376 07 83,
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – biuro nr 8b (I piętro) Sylwia Brojanowska, tel. 68 376 07 89,
 •  księgowości innych należności i dochodów budżetu gminy – biuro nr 9c (I piętro) Wioletta Mita, tel. 68 376 05 82,
 • środków trwałych i podatku VAT – biuro nr 9c (I piętro), Anna Dżumbelak, tel. 68 376 07 71,
 • wymiaru podatków – biuro nr 12 (I piętro), Marta Jeziorska, tel. 68 376 07 87,
 • wymiaru podatków lokalnych – biuro nr 12 (I piętro), Wioleta Sykuła, tel. 68 376 07 90,
 • księgowości podatkowej – biuro nr 11a (I piętro), Katarzyna Makuch, tel. 68 376 07 82,
 • księgowości podatkowej – biuro nr 11a (I piętro), Agata Śliwińska, tel. 68 376 07 99,
 • windykacji – (parter) Iwona Filipowicz, tel. 68 376 07 84,
 • naliczania płac pracowników Urzędu Miejskiego – biuro nr 11b (I piętro), Wanda Hałabura, tel. 68 376 07 69,
 • naliczania płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publ. i prac interwencyjnych – biuro nr 11b (I piętro), Barbara Królak, tel. 68 376 07 69,
 • planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości – biuro nr 8b (I piętro), Beata Sztojko, , tel. 68 376 07 98,
 • wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – biuro nr 11 (I piętro), Barbara Malicka, tel. 68 376 07 85,
 • księgowości opłat odpadami komunalnymi – biuro nr 11 (I piętro), Judyta Szczudło, tel. 68 376 38 12,
 • obsługa kasy bezgotówkowej i windykacja  – Biuro Obsługi Klienta – parter, Sylwia Dubińska, tel. 68 376 38 13.
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik - Jan Litwinka, biuro nr ( II piętro) tel. +48 68 376 07 92
 Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • funduszy unijnych, środków pomocowych i kontroli zarządczej – biuro nr 19c (II piętro), Barbara Wierzbicka, , tel. 68 376 07 96,
 • funduszy unijnych, środków pomocowych - biuro nr 19c (II piętro) Anna Bahrij,  tel. 68 376 07 96,
 • zamówień publicznych – biuro nr 16b (II piętro), Marek Rzeszutek, tel. 68 376 05 80,
 • dróg, mostów, komunikacji publicznej, obiektów sportowych – biuro nr 15 (II piętro), Mirosław Nykiel, tel. 518 074 835,
 • kontroli i postępowań – biuro nr (II piętro), Piotr Tylawski, tel. 510 122 938,
 • monitorowania realizowanych inwestycji – biuro nr 16b (II piętro), Ewelina Poźniak-Woźna,  tel. 68 376 13 88,
 • gospodarki przestrzennej – biuro nr 16 (II piętro), Małgorzata Święcicka, tel. 68 376 07 70,
 • ochrony środowiska – biuro nr 16 (II piętro), Agnieszka Katan, tel. 68 376 07 79.
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI I ROLNICTWA
Kierownik - Piotr Wciórka, biuro nr 14, tel. +48 68 376 07 95
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • gospodarki gruntami i użytkowania wieczystego – biuro nr 3a (I piętro), Aneta Kuczak, tel. 68 376 07 78
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych – biuro nr 3 (I piętro), Magdalena Siwicka, Klaudia Poźniak, tel. 68 376 05 81
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – biuro nr 3 (I piętro), Paweł Chramęga,  tel. 68 376 07 80
 • rolnictwa – biuro nr 13 (I piętro), Dariusz Jakubiak, tel. 68 376 07 93,
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – biuro nr 3 (I piętro), Jan Ryszawy, tel. 68 376 07 94,
 • strefy płatnego parkowania – biuro nr 27 (parter), Arkadiusz Zarzecki, tel. 68 376 07 81,
 • kadr pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych ul. Kościuszki 25, Grażyna Boczniewicz tel. 68 376 11 66,
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych ul. Kościuszki 25 – Waldemar Juszczak, tel. 68 376 49 72.
 
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik - Magdalena Zdebelak – Kosmala, biuro nr 29 (parter)tel. 68 376 38 15
Urząd realizuje zadania z zakresu:
 • rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, Z-ca Kierownika USC – Renata Kabzińska, biuro nr 29 (parter),
  tel. 68 376 07 55
 • ewidencji ludności – biuro nr 2 (parter), Justyna Korzeniowska, tel. 68 376 27 55
 • dokumentów tożsamości – biuro nr 2 (parter), Józef Korczyński, tel. 68 376 38 14
 
W BUDYNKU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK MAGDALENEK) , ul. Plac Kościelny 2
 
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik - Małgorzata Serafin, biuro nr 307, ( III piętro), tel. +48 68 376 11 25,
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, turystyki, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 306,
  Joanna Dudek, tel. 68 376 07 72,
 • ewidencji działalności gospodarczej, obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 313, Anna Ignaszak tel. 68 376 05 86,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu, polityka informacyjna –Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 305, Monika Zarzecka, tel. 68 376 07 67,
 • edukacji – Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 312,  Magdalena Małolepsza tel. 68 376 05 83,
 • dotacji pozarządowych –Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 312,  Dorota Grzeszczak, tel. 68 376 13 70,
 • spraw społecznych – Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 308, Donata Hejnosz, tel. 68 376 07 76,
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych – Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 314, Mirosława Pozaroszczyk,
  tel. 509 619 657,
 • obsługa Punktu Informacji Turystycznej – Centrum Aktywności Społecznej, Maciej Boryna, tel. 68 376 27 63.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Przedszkole Rolna
 • Baner: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Baner: baner Zdalna Szkoła
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL