Aktualności

Nowy odcinek "Wiadomości z Ratusza"

Zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka "Wiadomości z Ratusza",  w całości poświęconemu relacji z XVI Lubuskiego Turnieju Piłki Nożnej w Szprotawie, zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.  Zapraszamy!
 
"Wiadomości z Ratusza" <<do pobrania>>.

Noc Bibliotek w Szprotawie

3 czerwca br., o godz. 19.00 Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie zaprasza dzieci w wieku szkolnym na ciekawe wydarzenia nocne w związku z ogólnopolską akcją NOC BIBLIOTEK.
W programie między innymi spektakl teatralny "Kopciuszek", warsztaty lalkarskie prowadzone przez aktora Teatru Lubuskiego, zagadki literackie, samodzielne robienie pizzy, nocny seans bajkowy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o osobisty kontakt z paniami z Oddziału Dziecięcego.
 

Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego w PSM I st. w Szprotawie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego.
Szczegółowa oferta w załączeniu.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada

31 maja br. w Zespole Szkół w Szprotawie przy ul. Sobieskiego 58 odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.
Gospodarzami recytatorskiego spotkania były: p. Kamila Kloc, która jest pomysłodawczynią i główną organizatorką konkursu, p. Agnieszka Wlazło i p. Izabela Sobczyńska.
W konkursie zmierzyli się uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół w Długiem, Siecieborzycach, Chichach, Małomicach, Wiechlicach, z Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie i oczywiście uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie.
Wszyscy uczestnicy konkursu włożyli w swoje wystąpienia mnóstwo pracy, emocji i wdzięku i wszyscy są zwycięzcami, jednak komisja konkursowa w składzie:
 • Przewodnicząca – p. Zdzisława Orman - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Szprotawie
 • Członek – p. Agnieszka Wlazło – logopeda i nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół w Szprotawie
 • Członek – p. Zuzanna Kleczko – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach
 • Członek – p. Karolina Reguła – nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Chichach
wyróżniła następujące osoby:
 
W klasach I zwyciężyli:
 • I miejsce – Emilia Frączak – SP Siecieborzyce,
 • II miejsce – Maria Szymczak – SP nr 1 Szprotawa,
 • III miejsce – Adam Małolepszy – SP nr 2 Szprotawa.
W klasach II zwyciężyły:
 • I miejsce – Amelia Fajkierz – SP Małomice oraz Maja Śliwińska – SP nr 2,
 • II miejsce – Iga Kaczmarczyk – SP nr 1 Szprotawa.
W klasach III zwyciężyli:
 • I miejsce – Patrycja Szpyrka – SP Chichy,
 • II miejsce – Nikola Nurkowska – SP Długie,
 • III miejsce – Michał Tuz – SP nr 2 Szprotawa.
 
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, iż w najbliższych godzinach nadal mogą występować przelotem opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w kolejnych godzinach mogą pojawić się burze z gradem.

Dzień Dziecka

Wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym życzę mnóstwo radości, uśmiechu i tej energii, która towarzyszy pierwszym zabawom, niech trwa przez całe życie i pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość.
Życzę także wielu sukcesów na każdym etapie edukacji, realizacji wielkich pasji i dokonywania najlepszych z możliwych wyborów – Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha.
 
czytaj dalej

Kajakarskie potyczki podczas Dni Szprotawy

W dniu 18 czerwca br., od godz. 10.00 odbędą się w Szprotawie, przy ulicy Młynarskiej na kanale wodnym obok elektrowni, na rzece Bóbr „Rodzinne Zawody Kajakowe”.
 
Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie. Zawody odbędą się pod patronatem honorowym Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachy. 
„Rodzinne Zawody Kajakowe” zostaną rozegrane jako impreza towarzysząca Dniom Szprotawy 2016. Celem wydarzenia jest promocja i rozwój turystyki kajakowej w Szprotawie, a także promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom potrzebny sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki, który udostępni Stowarzyszenie Turystyki Wodnej SZRON-CZERNA. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą Ratownicy WOPR Żagań. 
 
Główną atrakcją zawodów będą wyścigi o Puchar Burmistrza Szprotawy oraz o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie. 
 
Zawody o puchar Burmistrza Szprotawy rozegrane zostaną w trzech kategoriach:
 • I kat. - dziecko do lat 13 z rodzicem lub opiekunem,
 • II kat. - dziecko od 14 do 18 lat z rodzicem lub opiekunem,
 • III kat. – OPEN – członkowie rodzin w dowolnym zestawieniu, w tym jedna osoba pełnoletnia. 
Zawody o puchar Dyrektora Szkoły rozegrane zostaną w jednej kategorii: uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego z rodzicem lub opiekunem. 
 
Zapisy do udziału w zawodach rozpoczynają się od godz. 9.00. Ilość miejsc ograniczona do 20 zespołów w każdej kategorii. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zawodach, a także szkoły czy firmy zainteresowane ufundowaniem swoim zespołom pucharów prosimy o kontakt z Panem Stanisławem Jeżewskim, tel. 506 686 091.
 
Startujący zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu zawodów <<do pobrania>>. 
 
Po zakończeniu zawodów, organizatorzy oferują dodatkową atrakcję – wszyscy chętni będą mogli nieodpłatnie wypożyczyć kajaki i popływać po kanale do godziny 17.00.
Ponadto, w niedzielę 19 czerwca, będzie można nieodpłatnie wypożyczyć kajaki i pływać po rzece Szprotawie. Kajaki wypożyczać będzie firma „PHU RAWA wypożyczalnia sprzętu turystyczno- rekreacyjnego” z Żagania. Część kajaków posiada dodatkowe, trzecie miejsce dla dziecka. Mobilna wypożyczalnia znajdować się będzie w parku naprzeciw Szprotawskiego Domu Kultury, przy rzece Szprotawa, w rejonie placu zabaw, w godzinach 11.00 – 17.00. Klienci wypożyczalni obowiązani są do przestrzegania regulaminu wypożyczalni <<do pobrania>>. 
Ponadto do pobrania:
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sportowym wydarzeniu.

XXVII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W środę 25 maja br. spotkali się szprotawscy radni na XXVII sesji.
Radni w tym dniu zapoznali się z informacją nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym za okres od 1 sierpnia ub. roku do 31 stycznia roku bieżącego, a także z informacją o stanie bezpieczeństwa i ocenie zagrożeń naszej gminy. Szczegółową informację na ten temat przedłożył Komendant Powiatowy PSP Marek Ławrecki, który na sesji zaprezentował Radzie Miejskiej naszą gminę w zdarzeniach z ubiegłego roku, a także odpowiadał na zgłoszone zapytania.
 
Interpelacje i zapytania: radny Janusz Biliński pytał, kiedy Urząd dokona zakupu zaplanowanych w budżecie gminy drogowskazów do oddalonych od drogi głównej posesji w miejscowości Siecieborzyce. Radny Ryszard Barylak zgłosił uwagę dotyczącą uporządkowania skweru przy zbiegu ulic Krasińskiego, Młynarskiej, 3 Maja, a także aby w  okolicach tego skweru, przy pomniku Nepomucena, zabezpieczyć wystające z ziemi przewody. Radny Maciej Siwicki interpelował o wykoszenie krzewów/zarośli wzdłuż drogi na odcinku Szprotawa – Bobrzany. Radny wskazał, że obecnie jest słaba widoczność znaków pionowych stojących przy ww. drodze co wpływa na jakość bezpieczeństwa uczestników ruchu. Kolejna sprawa, którą poruszył radny dotyczyła wytyczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Koszarowej (z części dawnego boiska Zespołu Szkół Zawodowych). Radny Andrzej Stambulski wniósł o zamianę oznaczenia drogowego od strony bramy Muzeum Ziemi Szprotawskiej przy ulicy Świerczewskiego, polegającej na zamianie istniejącego znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na zakaz postoju,  umożliwiając przez to  mieszkańcom korzystania z bankomatu. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński wniósł o nasadzanie drzew i zieleni w miejsca usuniętych starych drzew z ulic i placów, zwłaszcza w miejscach, które są miejscami charakterystycznymi dla Szprotawy. Jako przykład pozytywnego działania w tym zakresie wskazał ulicę Sobieskiego, w ciągu której w bieżącym roku dokonano nasadzenia lip. Niedawno usunięto stary kasztan przy murze obronnym oraz lipy z placu pomiędzy ratuszem, a bankiem. Przewodniczący pytał, czy planowane są nowe nasadzenia w tych miejscach. Kolejna interpelacja radnego, nawiązywała do interpelacji z lutego br. dotyczącej oczyszczenia dróg z piachu po zimie. Zalegający piach powoduje, iż jezdnie i chodniki zwężają się i zarastają trawą. Przykładem jest między innymi ul. Partyzancka, która jest bardzo zaniedbana i od dawna nie była czyszczona. Z udzielonej w marcu odpowiedzi wynikało, że do 15 marca ulice zostaną oczyszczone, jednak poza centrum i kilkoma większymi ulicami, piach zalegający na jezdni i poboczach nadal nie został uprzątnięty. Przewodniczący wniósł o podjęcie działań w celu oczyszczenia w pierwszej kolejności tych ulic, które są najbardziej zaniedbane i dawno nie były oczyszczane (jak np. ul. Partyzancka).
 
Podczas obrad Rada Miejska podjęła 7 uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ich numeracji oraz warunków korzystania
z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa, przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa.

Rozśpiewany maj

Maj był miesiącem obfitym w muzyczne sukcesy szprotawian. Podopieczni sekcji artystycznych Szprotawskiego Domu Kultury uczestniczyli w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach piosenki zdobywając mnóstwo nagród i wyróżnień.
 
 • 3 maja - zespół ASTRY wyśpiewał III miejsce w XXIV Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej w Górze;
 • 14 maja - Katarzyna Kucharz zdobyła Złoty Nenufar za zajęcie I miejsca na III Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Lubrzy;
 • 19 maja - Kamila Krupa oraz Luiza Rogozińska zostały wyróżnione na XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki „Piosenka budzi się wiosną”;
 • 21 maja - zespół DE WŁODERS wyśpiewał III miejsce na X Wojewódzkim Przeglądzie Piosenek i Pieśni Religijnych w Olbrachtowie;
 • 27 maja - XVI Festiwal Piosenki „Śpiewać może każdy” w Sławie - wyróżnienie i nominację do koncertu finałowego zdobyły Kamila Kuszlewska, Wiktoria Grześkiewicz i Aleksandra Żelechowska, natomiast I m-ce i statuetkę Małego Mikrofonu zdobyła Katarzyna Kucharz i Julia Janiszewska;
 • 29 maja - zespół WRZOSY zdobył I miejsce na XXI Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany” w Gościeszowicach.  
Gratulujemy wszystkim solistom, zespołom, ich instruktorom muzycznym i artystycznym.  
Życzymy wielu pięknych chwil, satysfakcji ze wspólnego śpiewu i nieustającej pasji twórczej.

Obchody 70 - lecia K.S. Sprotavia

W sobotę, 25 czerwca 2016 roku odbędą się uroczyste obchody 70 - lecia istnienia K.S. Sprotavia w Szprotawie.
 
Program obchodów:
 • godz. 10.00 - msza święta w Kościele pw. WNMP w Szprotawie;
 • godz. 11.00 - przemarsz grup sportowych ulicami miasta z kościoła do Szprotawskiego Domu Kultury;
 • godz. 11.30 - koncert Szprotawskiej Orkiestry Dętej przed SzDK;
 • godz. 12.00 - uroczysta gala z upamiętnieniem sportowych dokonań minionego czasu, wręczenie odznak i upominków w oprawie artystycznej;
 • ok. godz. 13.15 - koncert zespołu NADIJA;
 • godz. 15.00 - mecz piłki nożnej oldboys K.S. Sprotavia Szprotawa kontra Chrobry Głogów, Stadion Miejski w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 68;
 • godz. 18.00 - spotkanie pokoleń sportowych na Stadionie Miejskim w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 68 (grill i inne atrakcje).
Zarząd K.S. Sprotavia serdecznie zaprasza wszystkich zawodników, działaczy i sympatyków klubu do uczestnictwa w uroczystych obchodach jubileuszu.

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON