Aktualności

XXVII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W środę 25 maja br. spotkali się szprotawscy radni na XXVII sesji.
Radni w tym dniu zapoznali się z informacją nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym za okres od 1 sierpnia ub. roku do 31 stycznia roku bieżącego, a także z informacją o stanie bezpieczeństwa i ocenie zagrożeń naszej gminy. Szczegółową informację na ten temat przedłożył Komendant Powiatowy PSP Marek Ławrecki, który na sesji zaprezentował Radzie Miejskiej naszą gminę w zdarzeniach z ubiegłego roku, a także odpowiadał na zgłoszone zapytania.
 
Interpelacje i zapytania: radny Janusz Biliński pytał, kiedy Urząd dokona zakupu zaplanowanych w budżecie gminy drogowskazów do oddalonych od drogi głównej posesji w miejscowości Siecieborzyce. Radny Ryszard Barylak zgłosił uwagę dotyczącą uporządkowania skweru przy zbiegu ulic Krasińskiego, Młynarskiej, 3 Maja, a także aby w  okolicach tego skweru, przy pomniku Nepomucena, zabezpieczyć wystające z ziemi przewody. Radny Maciej Siwicki interpelował o wykoszenie krzewów/zarośli wzdłuż drogi na odcinku Szprotawa – Bobrzany. Radny wskazał, że obecnie jest słaba widoczność znaków pionowych stojących przy ww. drodze co wpływa na jakość bezpieczeństwa uczestników ruchu. Kolejna sprawa, którą poruszył radny dotyczyła wytyczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Koszarowej (z części dawnego boiska Zespołu Szkół Zawodowych). Radny Andrzej Stambulski wniósł o zamianę oznaczenia drogowego od strony bramy Muzeum Ziemi Szprotawskiej przy ulicy Świerczewskiego, polegającej na zamianie istniejącego znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na zakaz postoju,  umożliwiając przez to  mieszkańcom korzystania z bankomatu. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński wniósł o nasadzanie drzew i zieleni w miejsca usuniętych starych drzew z ulic i placów, zwłaszcza w miejscach, które są miejscami charakterystycznymi dla Szprotawy. Jako przykład pozytywnego działania w tym zakresie wskazał ulicę Sobieskiego, w ciągu której w bieżącym roku dokonano nasadzenia lip. Niedawno usunięto stary kasztan przy murze obronnym oraz lipy z placu pomiędzy ratuszem, a bankiem. Przewodniczący pytał, czy planowane są nowe nasadzenia w tych miejscach. Kolejna interpelacja radnego, nawiązywała do interpelacji z lutego br. dotyczącej oczyszczenia dróg z piachu po zimie. Zalegający piach powoduje, iż jezdnie i chodniki zwężają się i zarastają trawą. Przykładem jest między innymi ul. Partyzancka, która jest bardzo zaniedbana i od dawna nie była czyszczona. Z udzielonej w marcu odpowiedzi wynikało, że do 15 marca ulice zostaną oczyszczone, jednak poza centrum i kilkoma większymi ulicami, piach zalegający na jezdni i poboczach nadal nie został uprzątnięty. Przewodniczący wniósł o podjęcie działań w celu oczyszczenia w pierwszej kolejności tych ulic, które są najbardziej zaniedbane i dawno nie były oczyszczane (jak np. ul. Partyzancka).
 
Podczas obrad Rada Miejska podjęła 7 uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ich numeracji oraz warunków korzystania
z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa, przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa.

Rozśpiewany maj

Maj był miesiącem obfitym w muzyczne sukcesy szprotawian. Podopieczni sekcji artystycznych Szprotawskiego Domu Kultury uczestniczyli w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach piosenki zdobywając mnóstwo nagród i wyróżnień.
 
 • 3 maja - zespół ASTRY wyśpiewał III miejsce w XXIV Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej w Górze;
 • 14 maja - Katarzyna Kucharz zdobyła Złoty Nenufar za zajęcie I miejsca na III Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Lubrzy;
 • 19 maja - Kamila Krupa oraz Luiza Rogozińska zostały wyróżnione na XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki „Piosenka budzi się wiosną”;
 • 21 maja - zespół DE WŁODERS wyśpiewał III miejsce na X Wojewódzkim Przeglądzie Piosenek i Pieśni Religijnych w Olbrachtowie;
 • 27 maja - XVI Festiwal Piosenki „Śpiewać może każdy” w Sławie - wyróżnienie i nominację do koncertu finałowego zdobyły Kamila Kuszlewska, Wiktoria Grześkiewicz i Aleksandra Żelechowska, natomiast I m-ce i statuetkę Małego Mikrofonu zdobyła Katarzyna Kucharz i Julia Janiszewska;
 • 29 maja - zespół WRZOSY zdobył I miejsce na XXI Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany” w Gościeszowicach.  
Gratulujemy wszystkim solistom, zespołom, ich instruktorom muzycznym i artystycznym.  
Życzymy wielu pięknych chwil, satysfakcji ze wspólnego śpiewu i nieustającej pasji twórczej.

Obchody 70 - lecia K.S. Sprotavia

W sobotę, 25 czerwca 2016 roku odbędą się uroczyste obchody 70 - lecia istnienia K.S. Sprotavia w Szprotawie.
 
Program obchodów:
 • godz. 10.00 - msza święta w Kościele pw. WNMP w Szprotawie;
 • godz. 11.00 - przemarsz grup sportowych ulicami miasta z kościoła do Szprotawskiego Domu Kultury;
 • godz. 11.30 - koncert Szprotawskiej Orkiestry Dętej przed SzDK;
 • godz. 12.00 - uroczysta gala z upamiętnieniem sportowych dokonań minionego czasu, wręczenie odznak i upominków w oprawie artystycznej;
 • ok. godz. 13.15 - koncert zespołu NADIJA;
 • godz. 15.00 - mecz piłki nożnej oldboys K.S. Sprotavia Szprotawa kontra Chrobry Głogów, Stadion Miejski w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 68;
 • godz. 18.00 - spotkanie pokoleń sportowych na Stadionie Miejskim w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 68 (grill i inne atrakcje).
Zarząd K.S. Sprotavia serdecznie zaprasza wszystkich zawodników, działaczy i sympatyków klubu do uczestnictwa w uroczystych obchodach jubileuszu.

Atrakcje na Dzień Dziecka

W środę, 1 czerwca, od godz. 15.00 serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do parku przy Szprotawskim Domu Kultury.

Z okazji Waszego święta czeka na Was mnóstwo atrakcji i niespodzianek, w tym animacje dla większych i mniejszych, bańki mydlane, konkursy z nagrodami, plenerowe disco. Miłośnicy gier i zabaw rekreacyjnych, a także zmagań sportowych również znajdą coś dla siebie.  
Dla wszystkich dzieci w prezencie słodkie gofry pani Beatki i modelowane balony. O godzinie 16.30 wystąpią aktorzy Teatru Trójkąt z Zielonej Góry z widowiskiem plenerowym  "Czego nie wiecie o smokach ". W tym dniu dostępna będzie również mała gastronomia i dmuchane zamki. 
Zapraszamy wszystkie dzieci!
 
 

Kolejny nabór za nami

Zakończył się już drugi nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, wybieranych spośród przedstawicieli podmiotów pozarządowych. Organizacje miały cały miesiąc na zgłaszanie swoich kandydatów, ponieważ nabór trwał on od 25 kwietnia do 25 maja br.
 
 
Zgłoszono następujące kandydatury:
-  p. Zenona Piwtorak ze Stowarzyszenia Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
-  p. Regina Korzeniowska ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PODARUJ RADOŚĆ”.
 
Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/367/2014 RM w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa, zmienionej uchwałą Nr XXIII/147/2016 RM w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r., Radę powinno utworzyć: dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, dwóch przedstawicieli Burmistrza Szprotawy oraz czterech przedstawicieli sektora pozarządowego.
 
W zaistniałej sytuacji nabór nie został rozstrzygnięty i zachodzi obawa, że Rada nie podejmie swej działalności na kolejną kadencję. Burmistrz Józef Rubacha, który od początku był inicjatorem i zwolennikiem działania tego organu na terenie naszej gminy, uważa jednak, że należy dać jeszcze szansę trzeciemu sektorowi. Po wakacjach, podczas dorocznego spotkania z organizacjami, sprawa utworzenia Rady na II kadencję zostanie omówiona szczegółowo. << Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy ws. zakończenia naboru>>

Wsparcie Dni Szprotawy

W dniach od 17 od 19 czerwca br., obchodzić będziemy Dni Szprotawy 2016, połączone z Jubileuszem 20-lecia współpracy partnerskiej z niemieckim miastem Gevelsberg. Oprócz szprotawian, w uroczystościach weźmie udział wielu gości z zagranicy. Wstępnie szacujemy, że blisko 150 osób z Gevelsbergu i Sprembergu w Niemczech oraz przedstawicieli Vendome we Francji oraz Butery we Włoszech.
Reprezentować oni będą różne instytucje, związki oraz dziedziny życia swoich miast. Wydarzenie to będzie sposobnością do nawiązania nowych kontaktów, jak również zacieśnienia dotychczasowych. Tegoroczna impreza będzie miała charakter imprezy masowej. Niestety budżet, którym dysponujemy jest bardzo skromny i dlatego tak ważna jest każda pomoc finansowa z zewnątrz.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem środków finansowych na organizację imprezy prosimy o ich wpłacanie na konto bankowe Gminy Szprotawa: PKO BP SA 80 1020 5402 0000 0502 0267 2277 z dopiskiem: „Dni Szprotawy 2016”.
W zamian oferujemy promocję Państwa firmy poprzez: umieszczenie informacji/reklamy o sponsorach na oficjalnej stronie  www.szprotawa.pl; promowanie podczas imprezy (umożliwienie wywieszenia banerów i wystawienia się ze stoiskiem).
Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielą Państwu pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy tut. Urzędu, tel. 68 376 07 72 lub 68 376 11 25.            
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.

Sesja Rady Miejskiej

W środę, 25 maja br. szprotawscy radni spotkali się na XXVII sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha omówił działania realizowane w okresie od 29 kwietnia do 24 maja 2016 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Sesja Rady Miejskiej

Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom z naszej gminy
składam najszczersze wyrazy wdzięczności za wszystkie trudy i starania.
Życzę, aby Wasze serca każdego dnia przepełniała duma z dzieci,
a także wszelkiej pomyślności.
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha

Dzień Samorządowca

Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom i wszystkim osobom, które współtworzą samorząd.
Życzę Państwu, aby codzienne  zaangażowanie i działania były zawsze zauważone i docenione przez mieszkańców.
Razem pracujemy dla dobra lokalnej społeczności i budujemy lepsze jutro.
Aby dobrze służyć ludziom w tym szczególnym dniu życzę nam wszystkim dobrej współpracy, zrozumienia społecznych potrzeb, a także dużo sił i powodzenia w realizacji nowych zadań.
 
Józef Rubacha
Burmistrz Szprotawy

II "Zlot Motocyklowy" w Szprotawie

W dniach 27-29 maja br. klub motocyklowy "MotoSzprotawa" zaprasza wszystkich motocyklistów, wielbicieli oldtimerów, dobrej imprezy oraz muzy na drugi "Zlot Motocyklowy", który odbędzie się na Błoniach Szprotawskich przy ulicy 3-go Maja w Szprotawie. Uczestnikom imprezy, zarówno tym starszym, jak i młodszym, organizatorzy gwarantują dobrą zabawę oraz setki nagród w loterii i konkursach. W sobotę parada motocykli, koncerty, a także mnóstwo innych atrakcji. Szczegóły na profilu FB: facebook.com/motoszprotawa.
Serdecznie zapraszamy!

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON