Logo: Szprotawa

Kalendarium

30 lipca 1603: W Szprotawie urodził się Jonas Scultetus, profesor gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim

#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Aktualności

Skarga na trwonienie gminnych pieniędzy uznana za zasadną!

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szprotawie, 29 czerwca br. skarga na działalność Pełniącej Funkcję Burmistrza uznana została za zasadną. Zdaniem radnych wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji z ówczesną Prezes Zarządu SzWiK na kwotę 64,4 tys. zł to rażąca niegospodarność, narażająca spółkę na ogromne straty.
Zastrzeżenia w tej kwestii budzą zarówno merytoryczne przesłanki, jak i czas zawarcia umowy o zakazie konkurencji.
 
Umowa zawarta została w czasie, gdy członkowie Rady Nadzorczej oraz ówczesna Prezes SzWiK mogli spodziewać się odwołania z pełnionych funkcji. Istniała bowiem realna możliwość, podana przez media do powszechnej wiadomości, uchylenia tymczasowego aresztu i powrotu burmistrza Mirosława Gąsika do pracy w ratuszu.
 
Pełniąca Funkcję Burmistrza, świadoma sytuacji, wyraziła zgodę na zawarcie umowy o zakazie konkurencji, na mocy której ówczesnej Prezes należało się odszkodowanie w łącznej kwocie 64.412,52 zł. Na marginesie należy dodać, że miała to być forma rekompensaty, bowiem zgodnie z prawem 6-miesięczna odprawa należy się dopiero po przepracowaniu 12 miesięcy. A ówczesna Prezes warunku tego nie spełniała.
 
Obecna Rada Nadzorcza odwołując 25 sierpnia 2020 r. ówczesną Prezes ze stanowiska, zwolniła ją również z obowiązków związanych z zakazem konkurencji. Oznaczało to, że może podjąć pracę w każdym miejscu i czasie. Niestety, w styczniu br. ówczesna Prezes wystąpiła do Sądu Rejonowego w Żaganiu przeciwko SZWIK o zasądzenie kwoty 75.147,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu zawartej umowy. Sprawa w sądzie nie została jeszcze zakończona.
 
Dodatkowo, w kwestii zawarcia umowy wątpliwości budzi powoływanie się na przepisy o zakazie konkurencji. Spółka SzWiK świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, co zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. SzWiK zatem jest naturalnym monopolistą i nie może mieć żadnej konkurencji na rynku. Nie ma zatem potrzeby zawierania umowy o zakazie konkurencji.
 
Zastrzeżenia dotyczą również spełnienia warunku, określonego przez Zgromadzenie Wspólników, przy ubieganiu się o stanowisko prezesa zarządu. W opinii organu zarządzającego spółką kandydatka, której powierzono stanowisko prezesa, nie posiadała wymaganych kwalifikacji.
 
Niezależnie od wyniku procesu sądowego, zawarcie z premedytacją i pełną świadomością, dosłownie w ostatnich dniach przed powrotem burmistrza Mirosława Gąsika do pracy, umowy o astronomiczne, jak na gminną sytuację finansową, odszkodowanie jest działaniem po prostu niemoralnym w stosunku do mieszkańców gminy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL