#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Aktualności

Informacja o kwalifikacji wojskowej

W październiku 2021 r. rusza kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić na komisję lekarską? W jakich terminach i gdzie będą odbywać się badania? Jakie dokumenty należy mieć ze sobą?
Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody  Lubuskiego z 26 lipca 2021 r. obowiązkowi stawienia się  do  kwalifikacji wojskowej podlegają:
 • mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 • mężczyźni  urodzeni  w  latach 1997 – 2001, którzy  nie posiadają określonej  zdolności  do czynnej  służby  wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1999-2000, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.
Do  kwalifikacji  wojskowej  wzywa się  również osoby, które  ukończyły 18 lat życia i  zgłosiły się  ochotniczo do pełnienia służby  wojskowej oraz  kobiety  urodzone  w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne  do czynnej służby  wojskowej oraz pobierające naukę w szkołach  medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami  lub absolwentkami  tych szkół lub kierunków.
 
Kwalifikacja  wojskowa  na terenie powiatu  żagańskiego  trwać  będzie  od 11 października do 16 listopada 2021 r. w  Żaganiu,  ul. Gimnazjalna 13 (budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu) w godzinach od 11.00 do 16.00.
 
Dla  gminy Szprotawa przeprowadzona zostanie w dniach od 11 do 14 października 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskiej powinna przedstawić:
 1. dowód osobisty lub inny  dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 3. dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych;
 4. aktualną fotografię o wymiarach  3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);
 5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
Osoba, która od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub  czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się  do  wójta lub  burmistrza (prezydent miasta) właściwego ze  względu na nowe miejsce pobytu  stałego lub czasowego.
 
W  razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej  bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia   albo  zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję  do kwalifikacji  wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Osoby, które nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
 
Informacje w  sprawie kwalifikacji  wojskowej dla mieszkańców Gminy Szprotawa można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Szprotawie lub telefonicznie 68 376 05 87.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON