Kalendarium

23 stycznia 1273: Klerycy z Siecieborzyc, Dzikowic I Nowej Koperni ekskomunikowani przez biskupa wrocławskiego

#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

29 października 2021 r., o godz. 10.00, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 29 września do 28 października 2021 r.
4. Informacje o:
 1. realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021;
 2. zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w paliwie rolniczym w 2021 roku za okres od 1 lutego do 31 lipca 2021;
 3. analizie oświadczeń majątkowych, złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szprotawie i Burmistrzowi Szprotawy w 2021 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym;
 2. o utracie mocy uchwały w sprawie ustalenia  sposobu  sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
 3. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie;
 4. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Szprotawa;
 5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach;
 6.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego;
 7. przekazania skargi wg właściwości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Oświadczenia.
10. Informacje.
11. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON