Kalendarium

1 października 1846: Otwarcie linii kolejowej wiodącej przez Szprotawę

Aktualności

SESJA RADY MIEJSKIEJ

We wtorek, 27 września  2022 r., o godzinie 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się posiedzenie XLIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z działalności międzysesyjnej tj. od 5 sierpnia do 26 września 2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szprotawa i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa w I półroczu 2022 roku.
 5. Informacja o źródłach ogrzewania na terenie Gminy Szprotawa.
 6. Ocena kampanii żniwnej w Gminie Szprotawa  w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawy na 2022 rok;
  2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy;
  3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
  4) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Umań w Ukrainie;
  5) pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ulica Dąbrowskiego);
  6) pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ulica Generała Władysława Sikorskiego);
  7) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  8) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej;
  9) rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Oświadczenia.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON