Aktualności

Wyrównujemy dysproporcje w jakości gminnego kształcenia

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa”, który objął gminne szkoły podstawowe w roku szkolnym 2021/2022.
 
Cel główny projektu
Kształtowanie i rozwijanie u 371 (164 dziewczynek i 207 chłopców) uczniów szkół podstawowych Gminy Szprotawa w okresie roku szkolnego 2021/22 kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Projekt realziowany jest poprzez realizację dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia i organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO poprzez podniesienie kompetencji kluczowych u min. 256 uczniów (115 dziewczynek i  141 chłopców) w wyniku realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek zainteresowań dla uczniów zamieszkujących Gminę Szprotawa, zamieszkujących obszary wiejskie, będących wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społ. ze względu na trudna sytuacje rodzinną lub uczniów niepełnosprawnych.
 
Opis projektu
Projekt polega na kształtowaniu i rozwijaniu u 371 osób (164 dziewczynek i 207 chłopców) - uczniów wszystkich sześciu szkół podstawowych Gminy Szprotawa - kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia i organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów. Projekt adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami, z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i z obszarów wiejskich zamieszkujących/uczących się w woj. lubuskim, na obszarze Gminy Szprotawa. W projekcie przewidziano również zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zajęć.
 
Termin realizacji pojektu
Projekt realizowany w roku szkolnym 2021/2022
 
Finansowanie projektu
Projekt pn. „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020. Oś 8. Nowoczesna edukacja. Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji  w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- projekty realizowane poza formułą ZIT.  
 
Całkowita wartość projektu: 176 246,25 PLN
Kwota dofinansowania: 149 809,31 PLN

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON