Aktualności

CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. Wprowadzona na początku 2022 roku szprotawska Tarcza Ochronna objęła również ceny za wodę i ścieki, które przez najbliższe 2 lata pozostaną bez zmian! 
- Optymalizacja kosztów działalności prowadzonej przez spółkę Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja przyniosła oczekiwane efekty – o nowej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Szprotawa, zatwierdzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, opowiada burmistrz Mirosław Gąsik. – Z radością mogę poinformować wszystkich mieszkańców, że od 1 grudnia br. przez 2 dwa kolejne lata CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI POZOSTANIE BEZ ZMIAN.
 
To wynik rozsądnej polityki ekonomicznej, trafnych decyzji i ciężkiej pracy wykonanej przez spółkę SzWiK, jak również szprotawskich koalicyjnych radnych. W przeciągu ostatnich miesięcy na wielu płaszczyznach usprawniono i unowocześniono działalność Spółki. To chociażby położenie ogromnego nacisku na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii poprzez rozbudowę własnej infrastruktury, przeznaczonej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W 2023 roku SZWiK przystępuje do realizacji inwestycji, które bezwzględnie wpłyną na niezmienną cenę wody, tj. budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, budowę instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia elektroenergetycznego ujęcia wody przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie, oczyszczalni ścieków w Długiem oraz stacji uzdatniania wody w Borowinie.
 
I to właśnie dzięki tego typu działaniom, możemy chronić mieszkańców przed lawinowo rosnącymi kosztami. Szprotawską Tarczą Ochronną, którą wprowadziliśmy na początku tego roku w zakresie cen usług świadczonych przez spółkę Zarząd Nieruchomościami Chrobry, dzisiaj obejmujemy również ceny za wodą i ścieki.
 
Za wyjątkową troskę o mieszkańców naszej gminy wyrażaną przez podejmowane inicjatywy i dalekowzroczne myślenie serdeczne podziękowania składam Prezesowi SzWiK Panu Piotrowi Ciołka.  
 
Zapraszamy do zapoznania się z taryfą obowiązującą od 1.12.2022 r. do 30.11.2025 r. Ponadto, Spółka SzWiK informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Miejska
w Szprotawie Uchwałą nr XLI/311/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. udzieliła dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych w grupie taryfowej 1 w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 3,20 zł netto + podatek VAT do 1 m3.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON