Kalendarium

18 kwietnia 1956: W Neustadt umiera Felix Matuszkiewicz, szprotawski historyk i założyciel muzeum

Aktualności

915 MILIONÓW EURO DLA LUBUSZAN!

23 stycznia br. burmistrz Mirosław Gąsik wziął udział w konferencji inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Jak podkreśliła Marszałek Elżbieta Anna Polak nigdy w historii naszego województwa nie mieliśmy tak dużych środków, które zostaną rozdzielone pomiędzy wszystkie lubuskie gminy!
Spotkanie odbyło się w Centrum Historyczno-Kulturalnym Schoenaichianum, czyli w zrewitalizowanym budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim.
 
Nowy lubuski budżet to 915 mln euro – 263 mln w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 651 mln w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tym środkom władze województwa zadbają o zrównoważony rozwój całego naszego regionu. Już pod koniec drugiego kwartału br. ogłoszone zostaną pierwsze nabory, w ramach których gminy otrzymają pomoc m.in. na wsparcie rynku pracy, opiekę zdrowotną, integrację społeczną, czy szeroko rozumiane przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik wierzy, że nasza gmina będzie wzorowym beneficjentem tych środków, inwestując, zgodnie ze strategią regionu, w zielony ład i inteligentny rozwój. – W kończącej się perspektywie RPO Lubuskie 2020 bardzo aktywnie pozyskiwaliśmy środki na rozwój naszej gminy. Naprawdę duże wsparcie unijne przeznaczyliśmy na poprawę infrastruktury drogowej na terenach wiejskich, termomodernizację oraz doposażenie szkół i przedszkoli, wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt, czy budowę ścieżek rowerowych.
 
Równie dynamicznie będziemy aplikować o środki finansowe z nowego unijnego budżetu. Liczymy na pomoc w dalszej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zakupach niskoemisyjnego taboru autobusowego, budowie ścieżek rowerowych czy realizacji przedsięwzięć w rozwój szprotawskiej opieki zdrowotnej oraz przedsięwzięć w rozwój szeroko pojętych działań skierowanych do dzieci, młodzieży czy seniorów.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON