Aktualności

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

Kompleksowe inwestycje, które rozwijają i unowocześniają naszą gminę, pozytywnie zostały ocenione przez radnych RM w Szprotawie podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 26 czerwca br. Bardzo dobra nota wystawiona została także przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Burmistrz uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania!
Bardzo dziękuję za udzielone mi absolutorium oraz wotum zaufania – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Ubiegły rok, ale też cała miniona już kadencja samorządowa, cechowały się ogromnym wysiłkiem włożonym w wielokierunkowy rozwój naszej gminy. Za tą tytaniczną pracę składam wszystkim moim współpracownikom zatrudnionym w ratuszu i w jednostkach podległych serdeczne podziękowania. Kieruję je również do szprotawskich koalicyjnych radnych. Za pomoc dziękuję również sołtysom, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom aktywnie włączającym się w pracę na rzecz Szprotawy. Z całego serca dziękuję Mieszkańcom naszej pięknej gminy!
 
A gmina rzeczywiście rozkwita dzięki realizowanym inwestycjom w poprawę infrastruktury drogowej, kulturę, oświatę i pomoc społeczną. Ogromne znaczenie ma również rozwój naszej strefy gospodarczej, dającej nowe miejsca pracy i większe wpływy do gminnej kasy z tytułu podatków.
 
Z nową kadencją, ruszyliśmy z nowymi planami i zadaniami. Do najważniejszych, z pewnością zaliczyć należy pozyskanie kolejnych inwestorów, czy budowę atrakcyjnych mieszkań.
Dalej, kontynuację już rozpoczętych inwestycji drogowych, w tym przebudowę głównej arterii komunikacyjnej miasta. Budowę obwodnicy małej Szprotawy czyli Sowin. Budowę nowych ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich, a także budowę mostu pieszo- rowerowego, który połączy Nową Kopernię z Dziećmiarowicami.
 
Już niedługo rozpoczniemy modernizację Szprotawskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, czy rewitalizację dawnego kościoła ewangelickiego. Remont przejdą również szkoły podstawowe nr 2 w Szprotawie oraz w Długiem.
Chcemy utworzyć Międzyszkolne Centrum Eksperymentalno- Naukowe oraz Centrum Usług Społecznych, w którym realizowane będą projekty opiekuńcze i aktywizujące dla Seniorów.
 
Planujemy zmodernizować szprotawski szpital połączony z budową miejskiej przychodni zdrowia zaopatrzonej w tomograf i nowoczesną diagnostykę, a także budowę nowego oddziału opiekuńczo- leczniczego.
Na koniec wspomnę o planach rozbudowy ścieżek rowerowych, modernizacji boisk sportowych, budowy parku linowego, czy zagospodarowania nieużytków przy zbiornikach wodnych na urokliwe strefy relaksacyjno- wypoczynkowe.
 
Liczę, że dzięki pomocy wszystkich Szprotawian zrealizujemy ten ambitny plan. Przecież nie może być inaczej, gdy sięgamy Nowych Horyzontów!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON