Aktualności

Ostatnie tegoroczne posiedzenie Komitetu

Propozycja dodatkowych zadań do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji to główny temat, nad którym obradował Komitet Rewitalizacji podczas spotkania 13.12.2016 r., w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Maciej Siwicki, przedstawiając pokrótce porządek obrad. Głównym tematem dyskusji było rozpatrzenie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świerczewskiego 8 w Szprotawie w sprawie ujęcia w programie rewitalizacji nowych przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu pasa zieleni i skarpy na odcinku parku Göppert’a oraz utwardzeniu kostką betonową placu o pow. 200 m2 przylegającego do Wspólnoty. Komitet negatywnie zaopiniował prośbę Wspólnoty, ponieważ propozycje zadaniowe nie odpowiadają założonym celom i kierunkom działań określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Podczas spotkania przedstawiony został nowy członek Komitetu Jan Litwinka, który powołany został Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy Nr 0050/162/02016 z dnia 05.12.2016 r. J. Litwinka zastąpił dotychczasowego przedstawiciela Burmistrza Szprotawy, tj. Małgorzatę Szymczak z racji zmiany stanowiska pracy. Na koniec członkowie zapoznali się z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Szprotawy z realizacji założeń przyjętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON