Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Zmiany w oświacie przedmiotem sesji nadzwyczajnej

Podczas sesji nadzwyczajnej, 7 lutego br., radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Szprotawa do nowego ustroju szkolnego.
        Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych. Pierwszym etapem jest podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podejmowana uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stornie BIP oraz tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego. Niniejsza uchwała zgodnie z prawem zostaje skierowana do właściwego kuratora, który w terminie 21 dni od otrzymania dokumentu wyda opinię. Opinia musi być pozytywna.
        Ostateczną uchwałę należy podjęć w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku Gminy Szprotawa podjęta uchwała nie stanowi aktu założycielskiego, dla żadnej ze szkół.
Na terenie gminy funkcjonują trzy zespoły szkół, obejmujące strukturą szkołę podstawową i gimnazjum. Oznacza to, że zgodnie z art. 191 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący JST w terminie do 30 listopada 2017 r. podejmie uchwałę,
w której jedynie stwierdzi przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała będzie stanowić akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej.
Zatem przekształcenie struktury nastąpi z mocy prawa w ramach obowiązującej ustawy.
        Jednostki oświatowe po dokonaniu zmian zachowują tą samą lokalizację, jak to ma miejsce obecnie. Nie zmieniają się obwody szkół. Kadra kierownicza pozostaje również bez zmian i zachowuje swoje stanowiska do czasu wygaśnięcia kadencji, na które została powołana. Z tytułu przekształceń nie przewiduje się również zwolnień nauczycieli. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi będący zatrudnieni w zespołach szkół, od 1 września stają się pracownikami szkół podstawowych.
Od 1 września sieć szkół przedstawia się następująco. Na terenie miasta funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe tj. :
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie.
Teren wiejski to:
 1. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach im. Kornela Makuszyńskiego wraz
  z podległymi organizacyjnie szkołami.
  1. Szkołą Filialną w Lesznie Górnym,
  2. Szkołą Filialną w Długiem,
  3. Szkołą Filialną w Siecieborzycach.
Gimnazjaliści dokończą swoją edukację w strukturach szkół podstawowych w ramach utworzonych oddziałów gimnazjalnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Sesja nadzwyczajna

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa