Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W piątek, 28 kwietnia br., o godz. 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XL sesja Rady Miejskiej w Szprotawie. Publikujemy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca br.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 31 marca do 27 kwietnia br.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Informacje z zakresu:
 • realizacji programów pomocowych realizowanych przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żaganiu z siedzibą w Szprotawie;
 • działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie za 2016 r.;
 • stanu nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym;
 • analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawy za 2016 r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Szprotawy za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawy; 
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
 • emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym;
 • zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy;
 • nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Oświadczenia.
12. Informacje.
13. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON