Aktualności

Promocja kształcenia zawodowego w gimnazjum

8 czerwca br. w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego w Szprotawie odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie uczniów III klas gimnazjalnych z przedstawicielami szprotawskich firm.
czytaj dalej

Finał największej inwestycji gminnej

„Szprotawa przyjazna środowisku” takie hasło towarzyszyło w dniu wczorajszym podczas spotkania związanego z zakończeniem największego w historii gminy projektu unijnego pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 oficjalnym przywitaniem zaproszonych gości przez Józefa Rubachę Burmistrza Szprotawy. Zaszczycili nas swoją obecnością: Jan Rydzanicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Jolanta Fedak - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze wraz ze swoim zastępcą Michałem Stosikiem. Nie zabrakło również Henryka Janowicza – Starosty Żagańskiego, jego zastępcy Marka Kopty i członka zarządu Łukasza Kowczyka. Przybył również Jacek Stępień – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i wykonawców: Władysław Niewiadomski – Prezes P.P.H.U. „Niewiadomski” z Międzyrzecza wraz z pracownikami, Maciej Gramowski – Prezes ATA- TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia i Olga Nocoń – Prezes firmy ABT Sp. z o.o. z Częstochowy. W spotkaniu uczestniczyli również: Władysław Sobczak – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Szprotawy  wraz z radnymi, kierownicy Urzędu Miejskiego i pracownicy Jednostki Realizującej Projekt z ramienia Beneficjenta i Podmiotu Upoważnionego – SZWiK Sp. z o.o.
Dariusz Gusta – Kierownik JRP, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa SZWiK Sp. z o.o. przedstawił po krótce przebieg  trwającej ponad 5 lat inwestycji, co planowano, a co udało się osiągnąć. Przypomnijmy, pierwotnie zakres rzeczowy obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 54 km na terenie 4 osiedli: Chrobrego, Starówki, Os. Słonecznego i Iława-Sowiny. W wyniku realizacji projektu powstało ponad 74 km sieci  ponieważ rozszerzono zakres rzeczowy o Osiedle Piastowskie i Mały Puszczyków. Planowano wydać 106 mln zł, a wydano 102 mln. Rozbudowano Stację Uzdatniania Wody i wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Wiechlicach. Powstało 28 przepompowni ścieków i 14 lokalnych punktów tłocznych. Wprowadzono innowacyjne rozwiązania w postaci monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków. W wyniku realizacji projektu wzrósł współczynnik wyposażenia aglomeracji Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej z 24% do 99%.
Podkreślono również jak ważny był udział środków Unii Europejskiej w wysokości prawie 50 mln, które przyznano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Podczas spotkania głos zabrali: Jolanta Fedak, która zaznaczyła, że była to inwestycja bardzo trudna z wieloma problemami, która niejednokrotnie Instytucji Wdrażającej „spędzała sen z powiek”. Jednocześnie podkreśliła, że to jest to efekt działania dobrego „lidera – gospodarza”, jak również pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację inwestycji - JRP. Jan Rydzanicz pokreślił, że wydane decyzje środowiskowe są efektem dobrej pracy urzędników.
Za zaproszenie na uroczystość podziękował również Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, który zaznaczył, że projekt znacząco wpłynie na ochronę wód w Bobrze i podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców. W liście przesłanym w dniu wczorajszym do Burmistrza złożył gratulacje pracownikom JRP oraz wydziału finansowego Urzędu Miejskiego, którzy dołożyli wszelkich starań, aby we właściwy sposób przeprowadzić wszelkie potrzebne procedury i doprowadzić zadanie do końca. 
Po konferencji wystąpili przedstawiciele redakcji „Monitora Rynkowego” dystrybuowanego z „Dziennikiem  Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitą”, którzy uroczyście wręczyli burmistrzowi EkoSymbol 2016 za dobrą jakość zarządzania i działania, a także dbałość o ekologię. Symbol jest wyrazem docenienia gminy za dotychczasowe osiągnięcia. Objęty jest honorowym patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zakończenie Burmistrz Józef Rubacha podziękował wszystkim za dobrą współpracę, zaangażowanie, przy realizacji tak dużej inwestycji kanalizacyjnej. Szczególnie podziękował wszystkim mieszkańcom Szprotawy za okazałą cierpliwość i zrozumienie podczas prowadzenia prac budowlanych.
 
Cel został osiągnięty
Gospodarka wodno-ściekowa w gminie została uregulowana. Mieszkańcy piją odpowiedniej jakości wodę, a ścieki są oczyszczane we właściwy sposób. To świadczy o tym, że cel został osiągnięty.
Pozostaje gminie jeszcze do osiągnięcia jeden niezmiernie ważny cel, a mianowicie podłączenie 10 670 osób do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jego osiągnięcie jest obowiązkowe, aby nie stracić części otrzymanego dofinansowania. Wówczas będzie można powiedzieć, że projekt został zakończony z sukcesem. Obecnie podłączonych jest już ok. 8500 mieszkańców. Czas na jego osiągnięcie upływa z końcem sierpnia br. Teraz wszystko w rękach mieszkańców. 
 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zaproszenie na czerwcowe imprezy

Przez cały czerwiec Szprotawski Dom Kultury zaprasza do wspólnego spędzania czasu i odkrywania tajemnic dobrej zabawy. Po rozśpiewanym maju przyszedł czas na imprezowy czerwiec i kilka festynów, które odbędą się na terenie naszej gminy.
4 czerwca, w Witkowie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. 5 czerwca bawili się mieszkańcy sołectwa Długie na festynie „Dnia Rodziny”, a 8 czerwca świętowano w Borowinie.
W ramach dobrej zabawy zapraszamy na kolejne festyny:
 • 11 czerwca – przy Kościele św. Andrzeja,
 • 12 czerwca – w Lesznie Dolnym,
 • 22 czerwca – w Henrykowie,
 • 25 czerwca – w Pasterzowicach,
 • 26 czerwca – w Dzikowicach. 
12 czerwca br. o godz. 13.00 na boisku wiejskim w Siecieborzycach odbędzie się „Święto Rodziny”. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie „Siecieborzyce – Aktywni Razem”.
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zapraszamy na zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP i MDP

W sobotę, 11 czerwca 2016 r., od godz. 10.00 na Stadionie Miejskim w Szprotawie odbędą się  powiatowe zawody sportowo- pożarnicze. Burmistrz Szprotawy serdecznie zaprasza, by kibicować wszystkim naszym jednostkom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
czytaj dalej

Lubuski Piknik Zdrowia

W niedzielę, 19 czerwca br., od godz. 12.00 odbędzie się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie VII Lubuski Piknik Zdrowia oraz Kampania Społeczna STOP UZALEŻNIENIOM.
czytaj dalej

Organizacja Dni Szprotawy

Dni Szprotawy to jedna z największych imprez kulturalnych w naszym mieście i świetna zabawa, tym niemniej jednak niektórzy mieszkańcy mogą odczuwać dyskomfort z powodu np. hałasu lub utrudnienia w ruchy kołowym.
czytaj dalej

Szprotawa przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Szprotawy działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1  ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.)  informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę Nr XXVII/168/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Zachęcam wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze rewitalizacji do czynnego uczestnictwa w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych  zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szprotawa  (zakładki: „Aktualności”, „Odnawiamy Szprotawę”).
 
Dokumenty dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały przyjęte na majowej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie:
 • uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa wraz z „Diagnozą z wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Szprotawa” i mapą wskazującą granice tych obszarów <<do pobrania>>, 
 • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 <<do pobrania>>,
 • uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 <<do pobrania>>.
Treść obwieszczenia Burmistrza Szprotawy <<do pobrania>>.

Trening systemów alarmowych

7-10 czerwca br. na terenie  Polski odbędą się ćwiczenia "Renegade - Sarax 16/I" systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.
czytaj dalej

KOROWÓD KULTUR i FOLKLORU

W sobotę, 18 czerwca br., o godz. 16.30 ulicami Szprotawy przejdzie barwny korowód z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy Szprotawy i Gevelsbergu.
Uczestnicy korowodu zaprezentują tradycję i kulturę Polską oraz zaprzyjaźnionych ze Szprotawą państw: Niemiec, Francji i Włoch. Paradę urozmaicą występy artystyczne dzieci i młodzieży z czterech szprotawskich szkół. Zobaczymy między innymi trojaka śląskiego, oberka i taniec górali czadeckich. Do korowodu dołączy również młodzież z Gevelbergu. Szprotawianie będą mogli wysłuchać muzyki ludowej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Żagania, a także obejrzeć pokaz motocykli ze szprotawskiego klubu Moto Szprotawa.
Organizatorami korowodu są Burmistrz Szprotawy oraz Zespół Szkół w Wiechlicach.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szprotawy do włączenia się do tegorocznego korowodu Kultur i Folkloru. Wyruszamy o godz. 16.30 z ulicy Chodkiewicza, następnie przejdziemy ulicami Mickiewicza, Basztową, Kasprowicza, Rynek, Gen. Bema, Gen. Świerczewskiego, 3-go Maja, a zakończymy na Błoniach Szprotawskich, około godziny 18.00.
Serdecznie zapraszamy!

Po francusku na europejskim poziomie, czyli niespodziewany sukces młodych filmowców z ZS1 w Szprotawie

Na Międzynarodowym Festiwalu Francuskich Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm 2016 w Zielonej Górze grupa filmowa "DRZEWO" ze Szprotawskiego Domu Kultury, którą tworzą uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie, osiągnęła wszystko, co najważniejsze - zdobyła Nagrodę Publiczności oraz została uhonorowana Brązowym FrankoFilmem (III miejsce) za film "O(LOX)".
 
Jury zakwalifikowało do finału 33 europejskie filmy m.in. z Francji, Czech i Niemiec. Nasi gimnazjaliści byli jedną z najmłodszych grup filmowych wśród twórców ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Jury, pod przewodnictwem Elisabeth Dudy (aktorki, reżysera), w składzie: Miłosz Hermanowicz (montażysta, reżyser), Helene Zaleski, oceniając m.in. oryginalność, scenariusz, reżyserię, jakość dialogów w języku francuskim, doceniło postapokaliptyczną historię młodych twórców, której motywem przewodnim był "tlen".
XII edycja festiwalu odbyła się w dniach 20-22 maja br., a uroczysta gala filmowa, w której uczestniczyli nasi uczniowie wraz z opiekunami, miała miejsce w Teatrze Lubuskim w sobotę 21 maja.
Oprócz dwóch statuetek filmowcy przywieźli z Zielonej Góry nagrody pieniężne i rzeczowe. Opiekunem grupy jest p. Dominik Burchard, a nad poprawnością językową młodych aktorów czuwał p. Marek Gałązka – nauczyciele z ZS nr 1 w Szprotawie.

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON