Aktualności

Komunikat

Informujemy, iż zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych ogłoszony został pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z wprowadzonym stopniem alarmowym Burmistrz Szprotawy zarządził zmiany dotyczące obsługi klientów urzędu, które będą obowiazywały od 22 lipca do 1 sierpnia 2016 r. włącznie.
czytaj dalej

Otwarte konkursy ofert dla NGO

19 lipca 2016 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1.  organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka <do pobrania>
  2.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym <do pobrania>.
czytaj dalej

Informacja dla pielgrzymów ŚDM

W dniach 26.07 - 31.07.2016 r. w Krakowie odbędą się obchody Światowych Dni Młodzieży. Dla mieszkańców Gminy Szprotawa chcących uczestniczyć w uroczystościach została przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży ulotka informacyjna dotycząca postępowania w nagłych przypadkach, sposobu zabezpieczania się przed upałem oraz przestrzegania higieny.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki <pobierz>.
 
 
czytaj dalej

Szprotawa wysoko w Rankingu Samorządów 2016

Szprotawa należy do jednych z najlepszych gmin miejsko-wiejskich – wynika z Rankingu Samorządów opublikowanego przez Rzeczpospolitą 19 lipca 2016 r. Autorzy opracowania brali pod uwagę m.in. zarządzanie finansami, budżet partycypacyjny, a także przygotowanie miejsc w przedszkolach.
Gmina Szprotawa zajęła 28 miejsce wśród najlepszych gmin miejsko-wiejskich. W ubiegłym roku zajmowała 30 lokatę. Nasza gmina otrzymała wysoką ilość punktów w ocenie jakości gminy – 51,40 pkt., pierwsze miejsce zajął Kołobrzeg z 59,58 punktami.

Kapituła Rankingu  w pierwszym etapie, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, wybrała miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W drugim etapie badano dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, pomniejszonych o środki unijne, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz m.in. dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2012-2015.

W Rankingu Samorządów znalazło się również kilka innych gmin miejsko-wiejskich z województwa lubuskiego: Kostrzyn nad Odrą (16), Babimost (20), Sulechów (25), Drezdenko (41), Krosno Odrzańskie (43) oraz Czerwieńsk (95). Wśród miast na prawach powiatu doceniona została Zielona Góra, która awansowała z  32 miejsca na 15.

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 15 lipca br. szprotawscy radni spotkali się na XXIX sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha omówił działania realizowane w okresie od 23 czerwca do 14 lipca 2016 r.
 
czytaj dalej

Mieszkańcy uczestniczą w konsultacjach społecznych

„Porozmawiajmy o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji”, taki temat był przedmiotem wczorajszych popołudniowych konsultacji Burmistrza Szprotawy z interesariuszami rewitalizacji.
czytaj dalej

Nowy odcinek „Wiadomości z Ratusza”

Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka „Wiadomości z Ratusza”. W serwisie relacja z konferencji prasowej Burmistrza Szprotawy w sprawie uruchomienia programu EKO SZPROTAWA, mającego na celu wsparcie finansowe mieszkańców Szprotawy, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w zakresie wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej.  
czytaj dalej

Spotkanie otwarte ws. Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Szprotawy zaprasza na spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, które odbędzie się w czwartek, 14 lipca 2016 r., o godz. 17.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
czytaj dalej

PRACA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na spotkanie w sprawie pracy w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie. Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2016r. o godz. 10.00 przy ul. Krasińskiego  23 (KIS w budynku OPS).
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON