Aktualności

XXX sesja Rady Miejskiej

W piątek, 26 sierpnia br. szprotawscy radni spotkali się na XXX sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha omówił działania realizowane w okresie od 15 lipca do 25 sierpnia br.
 
Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy do pobrania.
czytaj dalej

Bezpieczeństwo podczas dożynek

Już w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia spotykamy się na Błoniach Szprotawskich na Dożynkach Gminnych 2016.
czytaj dalej

Burmistrz gościem Radia Zachód

W środę, 24 sierpnia burmistrz Józef Rubacha gościł na antenie Radia Zachód. W audycji m.in. zaproszenie na Dożynki Gminne. Zapraszamy do odsłuchania nagrania. 

Komitet Rewitalizacji w mniejszym składzie

O rezygnacji z udziału w posiedzeniach i braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu zdecydował jeden z przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

Stoiska na dożynki

Już w niedzielę, 28 sierpnia na Błoniach Szprotawskich tradycyjnie wśród wystawców znajdą się stoiska sołectw. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się mapką z rozmieszczeniem stoisk. Wystawcy już dziś mogą zobaczyć, gdzie ustawić stoisko. 
 
czytaj dalej

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

Jubileusz siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie to wspaniała okazja do świętowania, sentymentalnej podróży w czasie, wspomnień i spotkań.
czytaj dalej

Wyraź swoją opinię

Burmistrz Szprotawy serdecznie zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020”.
czytaj dalej

Poznajmy starościnę i starostę Dożynek Gminnych 2016

Podczas tegorocznego święta plonów, ważną rolę starościny i starosty pełnić będą Iwona Turek i Grzegorz Pazoła.  Zgodnie z tradycją, w kulminacyjnym momencie ceremoniału dożynkowego, przekażą bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów włodarzom naszej gminy.
czytaj dalej

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

25 i 26 sierpnia br. od godz. 12.00 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 26 sierpnia 2016 r., o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXX sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 lipca 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 16 lipca do 25 sierpnia br.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2016.
 7. Ocena sytuacji związanej z funkcjonowaniem składowiska SITA w Szprotawie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1086F relacji Szprotawa-Małomice” oraz „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1059F w miejscowości Dzikowice”;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
 • zmiany uchwały  Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
 • powołania Komisji Doraźnej celem opracowania planu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Oświadczenia.
12. Informacje.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON