Aktualności

KOROWÓD KULTUR I FOLKLORU

18 czerwca br. ulicami Szprotawy przeszedł barwny korowód z okazji jubileuszu 20 – lecia współpracy Szprotawy i Gevelsbergu.
czytaj dalej

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

23 czerwca br., od godz. 12.00 w Biurze Obsługi Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
KOMISJA ROLNICTWA – 23 CZERWCA  2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Stan przygotowania jednostek z terenu Gminy Szprotawa w zakresie skupu zbóż i rzepaku ze zbiorów 2016 roku.
 2. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - zmiany uchwały nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso;
  - nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Szprotawa nieruchomości położonych w miejscowości Siecieborzyce;
  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
      3. Sprawy bieżące.
      4. Wolne wnioski.   
 
KOMISJA GOSPODARKI– 23 CZERWCA  2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 13.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Sprawozdanie z realizacji projektu pn.:”Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
 2. Informacja o realizacji inwestycji w gminie.Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Szprotawa nieruchomości położonych w miejscowości Siecieborzyce;
  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
  - przekazania na rzecz Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Gminy Szprotawa;wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.   
KOMISJA BUDŻETU– 23 CZERWCA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - zmiany uchwały nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA SPOŁECZNA– 23 CZERWCA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.45
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  -ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  - przekazania na rzecz Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Gminy Szprotawa;
  - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie;
  - planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku;
  - planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na II półrocze 2016 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.

ZBADAJ SWOJE PIERSI

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się w dniu 4 lipca 2016 r. na placu przy szprotawskim ratuszu dla Mieszkanek Gminy Szprotawa z przedziału wiekowego 50-69 lat, objętych programem Profilaktyki Raka Piersi, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 24 czerwca 2016 r., o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawierozpocznie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
czytaj dalej

REKORDOWA OBECNOŚĆ NA DNIACH SZPROTAWY

Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu imprez kulturalnych naszej gminy  już za nami. W tym roku święto miasta połączone było z jubileuszem 20-lecia współpracy z niemieckim miastem partnerskim Gevelsberg. 
czytaj dalej

„Wiadomości z Ratusza”

Nowe wydanie serwisu informacyjnego pn. "Wiadomości z Ratusza" można oglądać o każdej porze na naszym portalu www.szprotawa.pl.
W tym odcinku prezentowane jest podsumowanie zakończenia realizacji największej gminnej inwestycji.
czytaj dalej

Nowy numer biuletynu

Ukazał się kolejny numer biuletynu wydawanego przez Wydział Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Szprotawie. W czerwcowym numerze między innymi o współpracy partnerskiej z Gevelsbergiem, budżecie obywatelskim, zakończeniu realizacji największej gminnej inwestycji oraz przyłączeniu się do sieci kanalizacji.
czytaj dalej

SzWIK na Dniach Szprotawy

18-19 czerwca br., Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. serdecznie zapraszają do odwiedzenia stoiska na Błoniach Szprotawskich w trakcie Dni Szprotawy.
czytaj dalej

Matematyka bez granic

W poniedziałek, 13 czerwca, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXVII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez Granic” w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim.
czytaj dalej

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W sobotę, 11 czerwca 2016 roku na Stadionie Miejskim w Szprotawie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP i MDP. Naszą gminę reprezentowało  12 drużyn, w tym 1 drużyna kobieca i 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON