Porady prawne

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Żagańskim w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Zapisy na porady odbywają się na stronie www.powiatzaganski.pl zakładka NPP ON-LINE lub telefonicznie: 
 • Punkt w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, pod numerem telefonu: 68 470 99 76,
 • Punkt w Filii Starostwa Powiatowego w Szprotawie, pod numerem telefonu: 515 856 516
 • Punkt w Bibliotece Kultury w Iłowej, pod numerem telefonu: 515 856 516 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
UWAGA! Od 16 maja 2020 r. poszerzony został krąg beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wczesniejszym umówieniu terminu wizyty!  
 
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego:
1) Żagań - budynek Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 39, pok. nr 13.
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00 
 
2) Szprotawa - budynek Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 30, pok. nr 1 (punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra) 
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00 
 
3) Punkt świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego: Iłowa - Iłowa budynek Biblioteki Kultury ul. Żagańska 15, pok. nr 5 (punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra).
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00 
 
 
Zachęcamy równiez do zapoznania się z lokalnym portalem edukacji prawnej http://www.edukacja-prawna.info.pl
 
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Żagańskim w 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Zapisy na porady odbywają się na stronie www.powiatzaganski.pl zakładka NPP ON-LINE lub telefonicznie: 
 • Punkt w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, pod numerem telefonu: 68 470 99 76,
 • Punkt w Filii Starostwa Powiatowego w Szprotawie, pod numerem telefonu: 515 856 516
 • Punkt w Bibliotece Kultury w Iłowej, pod numerem telefonu: 515 856 516 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
UWAGA! Od 16 maja 2020 r. poszerzony został krąg beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wczesniejszym umówieniu terminu wizyty!  
 
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego:
1) Żagań - budynek Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 39, pok. nr 13.
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00 
 
2) Szprotawa - budynek Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 30, pok. nr 1 (punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra) 
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00 
 
3) Punkt świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego: Iłowa - Iłowa budynek Biblioteki Kultury ul. Żagańska 15, pok. nr 5 (punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra).
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00 
 
 
Zachęcamy równiez do zapoznania się z lokalnym portalem edukacji prawnej http://www.edukacja-prawna.info.pl
 
 
czytaj dalej

Odwołane porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z koronawirusem

Powiat Żagański informuje o zawieszonym do odwołania UDZIELANIU PORAD OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
 
Potrzebę skorzystania z porad dyżurujących prawników należy zgłaszać na adres e-mail w formie wniosku do pobrania.
 
Dyżurujący prawnik po uzyskaniu wniosku nawiąże kontakt telefoniczny Wnioskodawcą.
 
W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.
 
W tym celu należy zgłosić potrzebę skorzystania z porady dyżurującego prawnika pod nr tel. 68 470 99 76.
Dyżurujący prawnik nawiąże kontakt telefoniczny z Wnioskodawcą.
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Żagańskim w 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Zgłoszeń dokonuje się pod numerem telefonu: 68 470 99 76 lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego.
 
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego:
 • Żagań - budynek Starostwa Powiatowego ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00
 • Szprotawa - budynek Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 30, pok. nr 1 (punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra)
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00
 
Punkt świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego:
 • Iłowa - budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Żagańska 15, pok. nr 5 (punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra)
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00 

 

Porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych

 
 
 
 
 
W ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, od 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Żagańskiego funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, w których adwokaci oraz radcy prawni udzielają darmowych porad prawnych.
Osobami uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są:    
 • młodzież do 26 roku życia,
 • rodziny wielodzietne,
 • seniorzy powyżej 65 roku życia,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 1. Oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzielaniu świadczenia, o którym mowa w art. 106  ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 4. Legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 5. Dokument stwierdzający tożsamość i nieukończone 26 lat albo ukończone 65 lat.
 6. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 7. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 8. Dokument potwierdzający ciążę.
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2020 r.: 
 • Żagań - budynek Starostwa Powiatowego ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00 
 • Szprotawa - budynek Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 30, pok. nr 1
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00 
 • Iłowa - budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5 punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra,
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00  
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON