Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Rada Gospodarcza Gminy Szprotawa

VII posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa

19 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa.  Podczas spotkania omówione zostały tematy: stawki podatkowe na rok 2018, pomoc de minimis dla przedsiębiorców, współpraca gospodarcza Szprotawa/Spremberg oraz kontynuacja cyklu promującego kształcenie zawodowe.
Skarbnik Gminy Szprotawa Jadwiga Nowak omówiła propozycje nowych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu. Do końca br. obowiązuje w gminie uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis. Z obowiązującej w obecnym kształcie uchwały skorzystało kilkudziesięciu lokalnych przedsiębiorców. Po przeanalizowaniu aktualnych warunków udzielania zwolnienia zaproponowano pozostawienie dotychczasowych kryteriów.
Przedsiębiorcom przedstawiona została propozycja wyjazdu do przemysłowej dzielnicy miasta Spremberg – Schwarze Pumpe, służąca nawiązaniu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Zaproszenie skierowane do przedsiębiorców dotyczące październikowego wyjazdu zamieszczone zostanie w najbliższych dniach na stronie internetowej gminy, w Aktualnościach.
Ustalono, że w obecnym roku szkolnym, kontynuowany będzie cykl spotkań poświęcony promowaniu lokalnych firm oraz kształcenia zawodowego. W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 przed uczniami ostatnich klas gimnazjalnych prezentowali się właściciele firm: Bewa, Lakos, Hoszman, Gozdra (Intermarche) oraz właściciel Pałacu Wiechlice.
Dodatkowym tematem spotkania była strefa płatnego parkowania. Ze strony przedsiębiorców padła propozycja bezpłatnego, krótkiego postoju w strefie parkingowej, z zastosowaniem czasomierza. Postulat ten zostanie w najbliższym czasie przeanalizowany.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: VII posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa

VI posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa

12 czerwca br., na posiedzeniu Rady Gospodarczej Szprotawy, rozstrzygnięty został konkurs filmowy „Szprotawskie firmy w kadrze”, w którym udział wzięli uczniowie III klas gimnazjalnych.
Decyzją Jury konkursowego przyznane zostały dwie I nagrody. Zdobyły ją grupy reżyserskie z Gimnazjum w Wiechlicach za film o zakładzie Bewa oraz Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Szprotawie, promujący Pałac Wiechlice.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, członkowie zespołów otrzymali z rąk burmistrza Józefa Rubachy oraz p. Małgorzaty Białkowskiej Power banki Xiaomi o pojemności 10 000 mAh. Dodatkowo, właściciel Pałacu Wiechlice zaprosił grupę reżyserską z Gimnazjum nr 1 na obiad do restauracji pałacowej.
 
Fundatorami nagród w konkursie byli: Urząd Miejski w Szprotawie, Bewa sp. z o.o., Zbigniew Czmuda.
 
Nagrodzone filmy promocyjne można obejrzeć klikając na linki poniżej.
 
 
 
 

V Posiedzenie Rady Gospodarczej

13 lutego 2017 r., odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa, w całości poświęcone organizacji szprotawskich targów edukacji i pracy.
Wynikiem dyskusji są poniższe ustalenia.
Targi pn. "Festiwal szprotawskich zawodów i szkół"  zorganizowane zostaną na zakończenie dni otwartych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Szprotawa, w dniu 24 marca br., w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie.
Do udziału w targach zaproszone zostaną wszystkie osoby poszukujące pracy oraz uczniowie z gmin Szprotawa, Małomice i Niegosławice, stojący u progu wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
W roli wystawców zaprezentują się lokalni przedsiębiorcy, szkoły ponadgimnazjalne z Gminy Szprotawa, Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
Celem imprezy jest promocja zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poznanie wzajemnych oczekiwań w relacji pracownik – pracodawca oraz zaproszenie absolwentów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w szprotawskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanego wydarzenia jak również zaproszenia do wszystkich uczestników targów przekazane zostaną po ustaleniu wszystkich szczegółów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

IV Posiedzenie Rady Gospodarczej

15 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa. Omówiono wdrażanie zadań, które ustalone zostały do realizacji podczas październikowego posiedzenia.
Dyrektor ZSZ w Szprotawie, Andrzej Skawiński zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, a przedstawiającej oczekiwania absolwentów względem pierwszego pracodawcy. Jej wnioski dostępne są do pobrania.
17 i 30 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu odbyło się szkolenie dla pedagogów szkolnych zajmujących się doradztwem zawodowym w klasach gimnazjalnych. Szkolenie poprowadzone zostało przez doświadczonego doradcę zawodowego, który wzbogacał kompetencje pedagogów o wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych
Uczniowie III klas gimnazjalnych zaproszeni zostali do udziału w konkursie pn. „Szprotawskie firmy w kadrze”. Jego przedmiotem jest nakręcenie spotu reklamowego szprotawskiej firmy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju przyszłego roku. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Szprotawie, we współpracy z Radą Gospodarczą.
Omawiano zorganizowanie- bezpośrednio po feriach- targów poświęconych edukacji i pracy, w których uczestniczyliby uczniowie gimnazjum i szkół średnich oraz osoby poszukujące pracy. Swoje stoiska zaprezentowaliby lokalni przedsiębiorcy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, doradcy zawodowi oraz szkoły zawodowe. Szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia omówione zostaną na kolejnym spotkaniu Rady, które odbędzie się w połowie stycznia przyszłego roku.
Kończąc spotkanie, Burmistrz podziękował Radzie za wsparcie oraz zaangażowanie i całoroczną pracę na rzecz pobudzenia aktywności gospodarczej w Gminie Szprotawa.

III Posiedzenie Rady Gospodarczej

5 października br., w siedzibie firmy BEWA, odbyło się III posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa. Spotkanie poświęcone było promocji kształcenia zawodowego oraz problemowi pozyskiwania przez pracodawców odpowiednio wykształconej kadry pracowniczej.
Lokalni pracodawcy już od dłuższego czasu uskarżają się na konieczność ciągłego poszukiwania pracowników. Mimo istniejącego w gminie wysokiego bezrobocia oraz funkcjonującej szkoły zawodowej pracodawcy  nie mogą znaleźć chętnych do pracy.
 
Dyrektor  Zespołu Szkół  Zawodowych w Szprotawie,  A. Skawiński zwrócił uwagę, że aby przyciągnąć do siebie młodych pracowników przedsiębiorcy powinni zastanowić się – jakie zastosować zachęty, aby praca w danej firmie była atrakcyjna. Po krótkiej dyskusji zaproponowano opracowanie ankiety dla uczniów ZSZ w Sz-wie, dzięki której przedsiębiorcy mogliby poznać oczekiwania absolwentów w stosunku do pierwszego pracodawcy.
 
Dyrektor PUP w Żaganiu W. Tybiszewska wyjaśniła, że aby odwrócić trend wybierania przez większość absolwentów gimnazjum szkoły średniej o profilu ogólnym należy zatrudnić w gimnazjach doradcę zawodowego. Jedynie całoroczna praca doradcy z uczniami, przy wykorzystaniu testów zainteresowań i predyspozycji zawodowych przyniesie efekty w postaci określenia profilu danego ucznia. Dzięki temu uczeń jak i jego rodzice, którzy najczęściej dokonują wyboru kolejnej szkoły dla swojego dziecka będą mieli dokładne informacje, dzięki którym wybór kolejnej szkoły podejmowany będzie bardziej świadomie. Pozwoli to wyeliminować częste w ostatnich latach sytuacje, gdzie słabsi uczniowie kontynuują naukę w liceum, po zakończeniu którego nie decydują się na studia i w efekcie zostają bez „niczego”, zasilając i tak spore grono osób bezrobotnych.
 
W wyniku toczących się dyskusji postanowiono m.in.:
 1. Rozpoznać możliwości zatrudnienia w gimnazjach doradców zawodowych
 2. Promować szkolnictwo zawodowe wykorzystując współczesne środki przekazu medialnego np. facebook, telewizja szkolna.
 3. Zorganizować targi szprotawskich firm.
 4. Opracować ankietę dla uczniów szkoły zawodowej dającą odpowiedź na pytanie o najważniejsze  oczekiwania uczniów względem pracodawców.
 5. Zawiadomić szprotawskich przedsiębiorców o dostępności bezpłatnego szkolenia organizowanego przez biuro informacji Krajowy Rejestr Długów dotyczące postępowania z dłużnikami oraz działań prewencyjnych w tym zakresie.
Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej zaplanowano na połowę listopada br.

II posiedzenie Rady Gospodarczej

17 marca odbyło się II posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa.
Podczas spotkania członkowie Rady mieli ponownie wybrać przewodniczącego, gdyż p. Zbigniew Czmuda po krytycznych głosach dwóch przedsiębiorców dotyczących sposobu wyboru członków zrezygnował ze sprawowanej funkcji. Jednak po dyskusji, która wywiązała się podczas posiedzenia i słowach zachęty padających ze strony pozostałych w Radzie przedsiębiorców, pan Z. Czmuda zdecydował się na pozostanie w Radzie i dalsze jej przewodzenie. W Radzie pozostał również p. Jacek Wcisło.
Po ustaleniach dotyczących spraw strukturalnych Rady przystąpiono do obrad, których porządek obejmował : dualny system kształcenia, wniosek Fundacji „Spełnienie”, akcję „ Sprzątanie gminy”, informacje praktyczne dla przedsiębiorców oraz sprawy bieżące.
Burmistrz Chylak omówił działania podjęte przez Wydział Rozwoju Gminy, który we współpracy z dyrektorami szkół gimnazjalnych i przedsiębiorcami; p. Piotrem Białkowskim i p. Andrzejem Hoszmanem rozpoczął w gimnazjach prezentacje lokalnych firm i dualnego kształcenia zawodowego. Dyskutowano o niedopasowaniu obecnego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i małym doświadczeniu praktycznym młodych pracowników. Dyrektor PUP p. Wioletta Tybiszewska  podkreśliła konieczność zatrudniania przez dyrektorów gimnazjum doradców zawodowych, którzy potrafią pomóc uczniom właściwie zaplanować ich ścieżkę zawodową. Przedstawiła również możliwości otrzymania przez przedsiębiorców wsparcia na szkolenia w zawodach twardych takich jak ślusarz, piekarz, spawacz oraz w zakresie studiów podyplomowych. W najbliższym czasie w projekt promocji kształcenia zawodowego włączą się właściciele firm: Lakos, Gozdra oraz właściciel Pałacu Wiechlice.
Do Rady Gospodarczej wpłynął wniosek od Fundacji „Spełnienie” z prośbą o wsparcie starań w zakresie pozyskania od gminy pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Fundacji. Członkowie Rady poparli wniosek. Zastępca burmistrza, p. Paweł Chylak wyjaśnił, że sprawa ta jest burmistrzowi znana. Gmina zaproponowała Fundacji dwa pomieszczenia, które zdaniem prowadzącej Fundację nie były odpowiednie. Jednakże władze miejskie dołożą starań, aby w chwili zwolnienia się odpowiednich pomieszczeń, przekazać je na cele Fundacji.
Rada zaproponowała zorganizowanie akcji „Sprzątanie gminy Szprotawa”. Ustalono, że akcje takie powinny odbywać się punktowo, tak by efekt sprzątania był widoczny. Pierwsze wiosenne sprzątanie odbędzie się w kwietniu, w parku przy ul. 3-go Maja. Kolejne we wrześniu, w Wiechlicach/lotnisko. Sprawą organizacyjną i promocyjną zajmie się Urząd Miejski.
Pracownik Wydziału Rozwoju Gminy poinformował i zachęcił do udziału w trwających do końca marca konsultacjach Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego. Program ten to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Jest odpowiedzią na zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które zakładają, że wydatkowanie części środków w ramach osi Priorytetowej 1- Gospodarka i innowacje będzie się odbywało zgodnie z polityką inwestycyjną regionu. Dlatego też należy przeanalizować, czy proponowane zapisy i propozycje kryteriów wyboru projektów są właściwe i z chwilą ubiegania się o wsparcie unijne, przy składaniu wniosku, nie stworzą problemów bądź nie uniemożliwią pozyskania dofinansowania. Ustalono, ze koszty organizacyjne posiedzeń Rady Gospodarczej ponoszone będą przez jej członków, którzy sukcesywnie organizować będą spotkania. Następne posiedzenie Rady odbędzie się w czerwcu, w siedzibie zakładu Lakos przy ul. Przemysłowej.

I posiedzenie Rady Gospodarczej

25 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie rady, na którym jednogłośnie wybrany został przewodniczący – Pan Zbigniew Czmuda, właściciel Pałacu Wiechlice, oraz wiceprzewodniczący Pan Wojciech Kossowski, prezes firmy Lakos.  

 
Ustalono, że przedsiębiorcy wzajemnie będą sobie służyć pomocą wymieniając się doświadczeniem oraz wspierając swoje pomysły. Entuzjastycznie odniesiono się do koncepcji podejmowania działań w zakresie aktywizacji i promocji gospodarczej.
 

Rada Gospodarcza Gminy Szprotawa

28 stycznia Burmistrz Józef Rubacha powołał Radę Gospodarczą Gminy Szprotawa. Do rady zaproszeni zostali przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwa największe, działające najprężniej i zatrudniające  największą ilość pracowników. 
Biorąc pod uwagę fakt, że szprotawska aktywność gospodarcza, realizuje się głównie w sektorze drobnej przedsiębiorczości, w której dominują mikro i małe firmy nastawione na działalność handlową i usługową, należy przyjąć, że lokalny rynek pracy funkcjonuje w oparciu o kilkanaście średnich i dużych zakładów. Dlatego zasadnym jest skorzystanie z doświadczenia przedsiębiorców, którzy mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych skutecznie prowadzą swoją działalność, odnoszą sukcesy i są rozpoznawalni na rynku krajowym i zagranicznym.
Dodatkowo rada zasilona została przez Dyrektora PUP w Żaganiu oraz przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Szprotawie.
 
Przedsiębiorcy ci, w większości właściciele i prezesi firm, poza swoja bieżącą działalnością gospodarczą, wykazują dodatkowo inicjatywę angażując się w nowe projekty, dzięki którym skutecznie promują naszą gminę. Z pewnością wszyscy pamiętają rajd samochodowy Baja InterCars, który odbył się w październiku ubiegłego roku, czy zdobyte przez Pałac Wiechlice tytuły m.in. Hotel Roku, Lubuska Perła Turystyczna.
 
Burmistrz z wytypowanymi przez siebie kandydatami przeprowadzał rozmowy zachęcając ich do włączenia się w działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszej gminy. Efektem tych rozmów było powołanie, Zarządzeniem nr 0050/8/2016 Burmistrza Szprotawy, Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa, której członkowie swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie wesprzeć działania burmistrza w sferze gospodarczej.
 
Skład rady:
 1. Piotr Białkowski
 2. Stanisław Cerkowniak
 3. Zbigniew Czmuda - przewodniczący
 4. Andrzej Hoszman
 5. Wojciech Kossowski - wiceprzewodniczący
 6. Anna Kuźmicka
 7. Stanisław Lipiak
 8. Tomasz Maćkowiak
 9. Beata Martynowicz
 10. Andrzej Piłka
 11. Peter Schmidt
 12. Piotr Sikorski
 13. Theodorus Snoek
 14. Stanisław Teśluk
 15. Wioletta Tybiszewska
 16. Jacek Wcisło 
 
Posiedzenia Rady, z udziałem Burmistrza Szprotawy, odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Członkowie rady, za udział w posiedzeniach nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia, diety ani rekompensaty za utracone zarobki.
Rada będzie reprezentować interesy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, każdy z nich bez względu na wielkość prowadzonej działalności, będzie mógł zgłosić swój problem, pomysł bądź uwagi, które będą analizowane i rozpatrywane przez radę na następnym posiedzeniu. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać na posiedzenia zapraszani będą również przedstawiciele innych instytucji bądź zrzeszeń.
 
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w pracę rady poprzez zgłaszanie przemyślanych rozwiązań.
 
Wszystkie uwagi bądź propozycje należy kierować w formie pisemnej do Wydziału Rozwoju Gminy, odpowiedzialnego za obsługę administracyjną posiedzeń,
na adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa