Sołectwa i Miejscowości

Sołectwa i Miejscowości Gminy Szprotawa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Obszar i zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańców danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie ogółu mieszkańców, organem wykonawczym - sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy, jednak nie ma tam prawa głosu. Organem doradczym jest zaś rada sołecka. Zebranie wiejskie jest przykładem realizacji idei demokracji bezpośredniej, podczas którego artykułowane są najważniejsze problemy mieszkańców sołectwa.
Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.
 
W Gminie Szprotawa jest 17 sołectw i 22 miejscowości.
 

Sołectwa

 1. Henryków - Sołtyska Monika Kubik + Rada Sołecka 5 osób,
 2. Dzikowice - Sołtys Maciej Pachurka + Rada Sołecka 7 osób,
 3. Leszno Dolne - Sołtyska Zofia Barszcz + Rada Sołecka 5 osób,
 4. Leszno Górne - Sołtys  Marek Łukaszka + Rada Sołecka 7 osób,
 5. Wiechlice -  Sołtyska Ilona Burzyńska + Rada Sołecka 7 osób,
 6. Cieciszów -  Sołtys  Bogusław Pindel + Rada Sołecka 5 osób,
 7. Nowa Kopernia - Sołtys Jan Ryszawy + Rada Sołecka 5 osób,
 8. Witków - Sołtys Sylwester Michalak + Rada Sołecka 7 osób,
 9. Siecieborzyce - Sołtyska Jadwiga Turek + Rada Sołecka 7 osób,
 10. Sieraków -  Sołtyska Krystyna Matczak + Rada Sołecka 5 osób,
 11. Kartowice - Sołtyska Anna Poleszczuk + Rada Sołecka 5 osób,
 12. Bobrowice  - Sołtys  Marcin Matuszczak + Rada Sołecka 5 osób,
 13. Długie - Sołtys  Stanisław Mandrak + Rada Sołecka 5 osób,
 14. Borowina - Sołtys Dariusz Wojtowicz + Rada Sołecka 5 osób,
 15. Pasterzowice - Sołtyska Agnieszka Wardziak + Rada Sołecka 6 osób,
 16. Dziećmiarowice - Sołtyska Irena Zubal + Rada Sołecka 5 osób
 17. Szprotawka - Sołtys Ryszard Czuchraj + Rada Sołecka 5 osób

Miejscowości

 1. Bobrowice
 2. Biernatów
 3. Borowina
 4. Buczek
 5. Cieciszów
 6. Długie
 7. Dziećmiarowice
 8. Dzikowice
 9. Henryków
 10. Kartowice
 11. Kopanie
 12. Leszno Dolne
 13. Leszno Górne
 14. Nowa Kopernia
 15. Pasterzowice
 16. Polkowiczki
 17. Rusinów
 18. Sieraków
 19. Siecieborzyce
 20. Szprotawka
 21. Wiechlice
 22. Witków
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON