Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Symbole miasta

Symbole miasta

HERB
Herbem Gminy jest historyczny herb miasta Szprotawy, umieszczony w błękitnym polu, przedstawiający fragment murów obronnych z dwiema srebrnymi basztami po bokach, na których stoją dwaj trębacze. Wewnątrz murów srebrna budowla z czerwonym dachem reprezentuje zamek książęcy. Na murze obronnym widnieje złota tarcza herbowa z czarnym dolnośląskim orłem, którego zdobi przepaska na piersi, a ponad tarczą hełm prętowy z czarno – złotym pawim ogonem.
 
FLAGA
Gmina posiada flagę ustanowioną przez Radę o kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim. W górnym lewym rogu na żółto – czerwonym tle znajduje się herb Gminy.
Zasady używania herbu i flagi Gminy określa Rada w drodze odrębnej uchwały.
 
INSYGNIUM
Insygnium władzy samorządowej stanowi herb gminy zawieszony na dekoracyjnym łańcuchu, które może być używane przez przewodniczącego Rady w czasie prowadzenia obrad oraz przez burmistrza reprezentującego Gminę na zewnątrz w celu podkreślenia doniosłości i uroczystego charakteru okoliczności, w jakich występują.
 
LOGO
Szprotawa gmina w koronie
Nowe logo i hasło Szprotawy łatwo zapada w pamięć i dobrze oddaje charakter i specyfikę gminy. Hasło niesie za sobą kilka znaczeń, które mogą sprawić, że mieszkańcy będą się z nim identyfikować. Jest bezpośrednio związane z miastem, odnosi się do ważnego wydarzenia w jej historii oraz dziedzictwa kulturowego zachodnich ziem Polski.
Logo w kształcie korony bezpośrednio nawiązuje do spotkania Cesarza Ottona III i księcia Bolesława Chrobrego, przyszłego króla Polski. Korona to także odniesienie do otoczenia siedziby gminy – miasta Szprotawa. Szprotawę otacza kilka koron. Pierwszą tworzy obszar gospodarczy. Korony dopatrzeć można się również w kształcie rzek Bóbr i Szprotawy otaczających miasto z południowej strony. Szprotawę otacza także korona lasów.
Użyte kolory odpowiadają kolorystyce flagi i herbu Szprotawy, są odniesieniem do dziedzictwa tego miejsca. Kolor czerwony oznacza również aktywność i energię mieszkańców i animatorów kultury w Szprotawie. Kolor żółty to kolor słońca, życiodajnego ciepła. Kojarzy się z radością i optymizmem, wzbudza chęć kontaktu z ludźmi i potrzebę wymiany informacji oraz wiedzy.
Natomiast kolor niebieski odnosi się do wód dwóch rzek przepływających przez gminę. Jest ponadto symbolem spokoju, otwartości i uduchowienia. To kolor osób kreatywnych, chcących tworzyć pozytywną przestrzeń w swoim otoczeniu.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa