Kalendarium

1 czerwca 1537: Cesarz Ferdynand potwierdza Szprotawie wszystkie przywileje

Kontakt

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax +48 68 376 38 11, e-mail
 
godziny otwarcia:  poniedziałek: 08:00 - 16:00, wtorek-piątek: 07:00 - 15:00
 
UWAGA!
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza - Urząd czynny od 12.12.2022 do odwołania w godzinach:
poniedziałek-piątek:  07:45 - 15:00
 
SEKRETARIAT
Katarzyna Łętek- Sołtysiak
tel. +48 68 376 25 11, e-mail
 
SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy - Magdalena Małolepsza
 tel. +48 68 376 07 91, e-mail
 
Z-ca Skarbnika Beata Sztojko
biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 3760798, e-mail
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Justyna Rajewska, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 05 85, e-mail
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Donata Dziamba-Rzeszutek, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 07 83, e-mail
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Sylwia Brojanowska, biuro nr 12 (I piętro), tel. 68 376 07 89, e-mail
 • księgowości innych należności i dochodów budżetu gminy – Wioletta Mita, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 05 82, e-mail
 •  środków trwałych i podatku VAT – Anna Dudlej, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 07 71, e-mail
 •  wymiaru podatków – Marta Jeziorska, biuro nr 30 (parter), tel. 68 376 07 87, e-mail
 •  wymiaru podatków lokalnych – Wioleta Sykuła, biuro nr 30 (parter), tel. 68 376 07 90, e-mail
 •  księgowości podatkowej – Katarzyna Makuch, biuro nr 11a (I piętro), tel. 68 376 07 82, e-mail
 •  księgowości podatkowej – Agata Śliwińska, biuro nr 11a (I piętro), tel. 68 376 07 99, e-mail
 •  windykacji – Iwona Filipowicz, biuro nr 13 (I piętro), tel. 68 376 07 84, e-mail
 •  naliczania płac pracowników Urzędu Miejskiego – Wanda Hałabura, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 69, e-mail
 •  naliczania płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – Małgorzata Molenda, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 69, e-mail
 •  planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości – Beata Sztojko, biuro nr 12 (I piętro), tel. 68 376 07 98, e-mail
 •  obsługi kasy bezgotówkowej i windykacji – Sylwia Graczyk, Biuro Obsługi Klienta (parter), tel. 68 376 38 13, e-mail
 •  wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – Barbara Malicka, Biuro Obsługi Klienta (parter), tel. 68 376 07 85, e-mail
 •  księgowości opłat odpadami komunalnymi – Judyta Szczudło, Biuro Obsługi Klienta (parter), tel. 68 376 38 12, e-mail
 
SEKRETARZ GMINY
Sekretarz Gminy - Katarzyna Dziedzic
tel. +48 68 376 22 36, e-mail
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • obsługi sekretariatu – Katarzyna Łętek-Sołtysiak, biuro nr 6 (I piętro), tel. 68 376 25 11, e-mail
 • spraw organizacyjnych – Beata Radziszowska, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 77, e-mail
 • administracyjno-gospodarczego – Ewa Chomiak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 54, e-mail
 • obsługi kadrowej – Maria Chramęga, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 86, e-mail
 • spraw obronnych, wojskowości i BHP – Marta Wojtkowiak, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 05 87, e-mail
 • zarządzania kryzysowego – Janusz Dyba, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 07 66, e-mail
 • obsługi rady – Małgorzata Pachurka, biuro nr 20 (II piętro), tel. 68 376 07 74, e-mail
 • obsługi interesanta – Elżbieta Mikołajczyk, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 11, e-mail
 • informatyki – Tomasz Mierzwiak, parter, tel. 68 376 07 97, e-mail
Audytor wewnętrzny - Rafał Kruk, biuro nr 19b (II piętro) , tel. 67 376 12 90
 
WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJI I TURYSTYKI
 
Kierownik - Maciej Boryna
tel. +48 68 376 27 63, e-mail
 
Z- ca Kierownika - Małgorzata Serafin 
tel. +48 68 376 11 25, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, turystyki, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Joanna Dudek, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 306, tel. 68 376 07 72, e-mail
 • ewidencji działalności gospodarczej, obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Anna Ignaszak, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 313, tel. 68 376 05 86, e-mail
 • polityki informacyjnej - Małgorzata Serafin, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 307, tel. 68 376 11 25, e-mail
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu, polityka informacyjna – Monika Zarzecka, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 308, tel. 68 376 07 67, e-mail
 • obsługa Punktu Informacji Turystycznej – Maciej Boryna, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 68 376 2763, e-mail ; Krzysztof Matkowski, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 68 3760584, e-mail
 • funduszy unijnych, środków pomocowych i kontroli zarządczej – Barbara Wierzbicka, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96, e-mail; Anna Bahrij, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96, e-mail; Natalia Romanowska, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 75, e-mailMagdalena Przysiężna, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 75, e-mail
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • spraw społecznych i dotacji pozarządowych – Donata Hejnosz, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 76, e-mail
 • edukacji – Iwona Stańczak, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 05 83, e-mail
 • edukacji – Agnieszka Greszta, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 05 83, e-mail
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych – Mirosława Pozaroszczyk, biuro nr 8b (I piętro), tel. 68 376 07 78, e-mail
WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
 
Kierownik - Jan Litwinka
tel. +48 68 376 07 92, e-mail
 
Z- ca Kierownika - Mirosław Nykiel
tel. 518 074 835, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • zamówień publicznych – Marek Rzeszutek, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 05 80, e-mail
 • dróg, mostów, komunikacji publicznej, obiektów sportowych – Mirosław Nykiel, biuro nr 16 (II piętro), tel. 518 074 835, e-mail
 • monitorowania realizowanych inwestycji – Ewelina Poźniak-Woźna, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 13 88, e-mail
 • gospodarki przestrzennej – Magdalena Siwicka, biuro nr 15 (II piętro), tel. 600 856 159, e-mail
 • gospodarki przestrzennej – Małgorzata Święcicka, biuro nr 15 (II piętro), tel. 68 376 07 70, e-mail
 
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Kierownik Piotr Wciórka
tel. +48 68 376 07 95, e-mail
 
Z- ca Kierownika - Arkadiusz Zarzecki
tel.+48 68 376 07 81, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • gospodarki gruntami i użytkowania wieczystego – Aneta Kuczak, biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 78, e-mail
 • ochrony środowiska – Agnieszka Katan, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 79, e-mail
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych – Klaudia Poźniak, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 05 81, e-mail
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – Paweł Chramęga, biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 80, e-mail
 • rolnictwa – Dariusz Jakubiak, biuro nr 5 (I piętro), tel. 68 376 07 93, e-mail
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – Jan Ryszawy, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 94, e-mail
 • strefy płatnego parkowania – Arkadiusz Zarzecki, biuro nr 27 (parter), tel. 68 376 07 81, e-mail,
 • kadr pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – Grażyna Boczniewicz, ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 11 66, e-mail
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych – Waldemar Juszczak, ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 49 72, e-mail
 
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
 
Kierownik Magdalena Zdebelak-Kosmala
tel. 68 376 38 15, e-mail
 
Z-ca Kierownika USC Renata Kabzińska
tel. 68 376 07 55, e-mail
 
Urząd realizuje zadania z zakresu:
 • rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania odpisów aktów stanu cywilnego – Magdalena Zdebelak-Kosmala, tel. 68 376 38 15, e-mail; Renata Kabzińska, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 07 55, e-mail
 • ewidencji ludności – Justyna Korzeniowska, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 27 55, e-mail
 • dokumentów tożsamości – Józef Korczyński, biuro nr 2 (parter),tel. 68 376 38 14, e-mail
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Marek Biedak, e-mail

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON