Logo: Szprotawa

CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT KORONAWIRUSA! WEJDŹ TUTAJ: https://www...

Kontakt

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax +48 68 376 38 11, e-mail
 
godziny otwarcia:  poniedziałek: 08:00 - 16:00, wtorek-piątek: 07:00 - 15:00
 
SEKRETARIAT
Katarzyna Łętek- Sołtysiak
tel. +48 68 376 25 11, e-mail
 
SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy - Magdalena Małolepsza
 tel. +48 68 376 07 91, e-mail
 
Z-ca Skarbnika Katarzyna Dziedzic
biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 88, e-mail
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Justyna Rajewska, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 05 85, e-mail
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Donata Dziamba-Rzeszutek, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 07 83, e-mail
 • księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Sylwia Brojanowska, biuro nr 8b (I piętro), tel. 68 376 07 89, e-mail
 • księgowości innych należności i dochodów budżetu gminy – Wioletta Mita, biuro nr 9c (I piętro), tel. 68 376 05 82, e-mail
 •  środków trwałych i podatku VAT – Anna Dżumbelak, biuro nr 9c (I piętro), tel. 68 376 07 71, e-mail
 •  wymiaru podatków – Marta Jeziorska, biuro nr 12 (I piętro), tel. 68 376 07 87, e-mail
 •  wymiaru podatków lokalnych – Wioleta Sykuła, 12 (I piętro), tel. 68 376 07 90, e-mail
 •  księgowości podatkowej – Katarzyna Makuch, biuro nr 11a (I piętro), tel. 68 376 07 82, e-mail
 •  księgowości podatkowej – Agata Śliwińska, biuro nr 11a (I piętro), tel. 68 376 07 99, e-mail
 •  windykacji – Iwona Filipowicz, (parter), tel. 68 376 07 84, e-mail
 •  naliczania płac pracowników Urzędu Miejskiego – Wanda Hałabura, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 69, e-mail
 •  naliczania płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – Barbara Królak, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 69, e-mail
 •  planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości – Beata Sztojko, biuro nr 8b (I piętro), tel. 68 376 07 98, e-mail
 •  obsługi kasy bezgotówkowej i windykacji – Sylwia Dubińska, Biuro Obsługi Klienta - parter, tel. 68 376 38 13, e-mail
 •  wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – Barbara Malicka, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 85, e-mail
 •  księgowości opłat odpadami komunalnymi – Judyta Szczudło, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 38 12, e-mail
 
SEKRETARZ GMINY
Sekretarz Gminy - Iwona Prokop
tel. +48 68 376 22 36, e-mail
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
 
Kierownik - Małgorzata Pachurka
tel. +48 68 376 07 74, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • obsługi sekretariatu – Katarzyna Łętek-Sołtysiak, biuro nr 6 (I piętro), tel. 68 376 25 11, e-mail
 • spraw organizacyjnych – Beata Radziszowska, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 77, e-mail
 • administracyjno-gospodarczego – Ewa Chomiak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 54, e-mail
 • obsługi kadrowej – Maria Chramęga, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 86, e-mail
 • spraw obronnych, wojskowości i BHP – Marta Wojtkowiak, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 05 87, e-mail
 • zarządzania kryzysowego – Janusz Dyba, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 07 66, e-mail
 • obsługi rady – Małgorzata Pachurka - biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 74, e-mail
 • obsługi interesanta – Dominika Walasek, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 11, e-mail; Iwona Stańczak, e-mail
 • informatyki – Tomasz Mierzwiak, parter, tel. 68 376 07 97, e-mail
Audytor wewnętrzny - Krzyszto Marciniec, biuro nr 19b (II piętro) , tel. 67 376 12 90
 
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Kierownik - Małgorzata Serafin 
tel. +48 68 376 11 25, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, turystyki, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Joanna Dudek, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 306, tel. 68 376 07 72, e-mail
 • ewidencji działalności gospodarczej, obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Anna Ignaszak, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 313, tel. 68 376 05 86, e-mail
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu, polityka informacyjna – Monika Zarzecka, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 305, tel. 68 376 07 67, e-mail
 • edukacji – Magdalena Małolepsza, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 312,  tel. 68 376 12 90, e-mail
 • spraw społecznych – Donata Hejnosz, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 308, tel. 68 376 07 76, e-mail
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych – Mirosława Pozaroszczyk, Cenmtrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 314, tel. 68 376 07 78, e-mail
 • obsługa Punktu Informacji Turystycznej – Maciej Boryna, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 68 376 2763, e-mail
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Kierownik - Jan Litwinka
tel. +48 68 376 07 92, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • funduszy unijnych, środków pomocowych Barbara Wierzbicka, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96, b.wierzbicka@szprotawa-um. Anna Bahrij, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96, e-mail
 • zamówień publicznych – Marek Rzeszutek, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 05 80, e-mail
 •  dróg, mostów, komunikacji publicznej, obiektów sportowych – Mirosław Nykiel , biuro nr 15 (II piętro), tel. 518 074 835, e-mail
 • monitorowania realizowanych inwestycji – Ewelina Poźniak-Woźna, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 13 88, e-mail
 • kontroli i postępowań - Piotr Tylawski, biuro nr 15 (II piętro), tel. 510 122 938,
 • gospodarki przestrzennej – Małgorzata Święcicka, biuro nr 16 (II piętro), tel. 68 376 07 70, e-mail
 • ochrony środowiska – Agnieszka Katan, biuro nr 16 (II piętro), tel. 68 376 07 79, e-mail
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI I ROLNICTWA
 
Kierownik - Piotr Wciórka
tel. +48 68 376 07 95, e-mail
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • gospodarki gruntami i użytkowania wieczystego – Aneta Kuczak, biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 78, e-mail
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych i dodatków energetycznych – Magdalena Siwicka, Klaudia Poźniak, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 05 81, e-mail
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – Paweł Chramęga, biuro nr 3 (I piętro) , tel. 68 376 07 80, e-mail
 • rolnictwa – Dariusz Jakubiak, biuro nr 13 (II piętro), tel. 68 376 07 93, e-mail
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – Jan Ryszawy, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 94, e-mail
 • strefy płatnego parkowania – Arkadiusz Zarzecki biuro nr 27 (parter), tel. 68 376 07 81, e-mail,
 • kadr pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 11 66 – Grażyna Boczniewicz e-mail
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych ul. Kościuszki 25 – Waldemar Juszczak, tel. 68 376 49 72.
 
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
 
Kierownik - Magdalena Zdebelak - Kosmala
tel. 68 376 38 15, e-mail
 
Urząd realizuje zadania z zakresu:
 • rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, Z-ca Kierownika USC – Renata Kabzińska, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 07 55, e-mail
 • ewidencji ludności – Justyna Korzeniowska, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 27 55, e-mail
 • dokumentów tożsamości – Józef Korczyński, biuro nr 2 (parter),tel. 68 376 38 14, e-mail

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Przedszkole Rolna
 • Baner: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Baner: baner Zdalna Szkoła
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL