Kontakt

KONTAKT

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax +48 68 376 38 11
 
godziny otwarcia: 
 • poniedziałek: 08:00 - 16:00
 • wtorek - piątek: 07:00 - 15:00
 
SEKRETARIAT
Katarzyna Łętek- Sołtysiak
tel. 68 376 25 11
 
SEKRETARZ GMINY
Sekretarz Gminy - Katarzyna Dziedzic
 tel. 68 376 22 36, e-mail
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • obsługi sekretariatu – Katarzyna Łętek-Sołtysiak, biuro nr 6 (I piętro), tel. 68 376 25 11
 • spraw organizacyjnych, kontroli zarządczej, archiwum – Beata Radziszowska, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 77
 • administracyjno-gospodarczego – Ewa Chomiak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 54
 • obsługi kadrowej – Joanna Walerczak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 86
 • obsługi rady – Małgorzata Pachurka, biuro nr 20 (II piętro), tel. 68 376 07 74
 • spraw obronnych, wojskowości i BHP – Marta Wojtkowiak, biuro nr 26 (parter), tel. 68 673 05 87
 • zarządzania kryzysowego – Janusz Dyba, biuro nr 26 (parter), tel. 68 676 07 66
 • obsługi klienta – Dominika Walasek, Dorota Ganowska Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 11
 • informatyki – Tomasz Mierzwiak, parter, tel. 68 376 07 97
 
SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy  Beata Sztojko 
 tel. 68 376 07 98e-mail
 
Z-ca Skarbnika  Marta Jeziorska
tel. 68 376 07 87
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 •     księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Justyna Rajewska, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 05 85
 •     księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Donata Dziamba-Rzeszutek, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 07 83
 •     księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Katarzyna Skrzypczyńska-Wojtkowiak, biuro nr 9b (I piętro), tel. 68 376 07 89
 •     księgowości innych należności i dochodów budżetu gminy – Wioletta Mita, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 05 82
 •     środków trwałych i podatku VAT – Anna Dudlej, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 07 71
 •     wymiaru podatków – Marta Jeziorska, biuro nr 12a (I piętro), tel. 68 376 07 87
 •     wymiaru podatków lokalnych – Katarzyna Jasic, 12 (I piętro), tel. 68 376 07 90
 •     księgowości podatkowej – Katarzyna Makuch, biuro nr 11a (I piętro), tel. 68 376 07 82
 •     księgowości podatkowej – Agata Śliwińska, biuro nr 11a (I piętro), tel. 68 376 07 99
 •     windykacji – Iwona Filipowicz, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 84
 •     naliczania płac pracowników Urzędu Miejskiego oraz naliczania płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – Małgorzata Molenda, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 69
 •     planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości – Beata Sztojko, biuro nr 9a (I piętro), tel. 68 376 07 98
 •     wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – Barbara Malicka, biuro nr 30, (parter), tel. 68 376 07 85
 •     księgowości opłat odpadami komunalnymi – Judyta Szczudło, biuro nr 30 (parter) tel. 68 376 38 12
 
WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJI I TURYSTYKI
 
Kierownik  Maciej Boryna
tel. 68 376 27 63
 
Z-ca Kierownika  Małgorzata Serafin
tel. 68 376 11 25
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Marta Jędroszkowiak, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 306, tel. 68 376 07 72;
 • ewidencji działalności gospodarczej, obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Anna Ignaszak, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 313, tel. 68 376 05 86;
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dotacji w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Monika Zarzecka, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 305, tel. 68 376 07 67;
 • polityki informacyjnej – Małgorzata Serafin, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 306, tel. 68 376 11 25;
 • obsługi Punktu Informacji Turystycznej – Maciej Boryna, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, tel. 68 376 27 63;
 • funduszy unijnych i środków pomocowych – Barbara Wierzbicka, tel. 68 376 07 96; Anna Bahrij, tel. 68 376 07 96; Katarzyna Zapolska, tel. 68 376 07 75; Grażyna Boczniewicz, tel. 68 376 07 75, biuro 19 (II piętro).
 
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • spraw społecznych i dotacji pozarządowych – Donata Hejnosz, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 76
 • edukacji – Iwona Stańczak biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 05 83, Agnieszka Greszta, tel. 68 376 05 83
 • sprawy lokalowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne – Mirosława Pozaroszczyk - biuro nr 8 (I piętro), tel. 509 619 657
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
 
Kierownik  Agnieszka Soliwoda
tel. 68 376 07 84
 
Z-ca Kierownika - Mirosław Nykiel
tel. 518 074 835
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • zamówień publicznych – Marek Rzeszutek, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 05 80
 • dróg, mostów, komunikacji publicznej, obiektów sportowych – Mirosław Nykiel , biuro nr 15 (II piętro), tel. 518 074 835
 • monitorowania realizowanych inwestycji – Ewelina Poźniak-Woźna, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 13 88
 • gospodarki przestrzennej – Małgorzata Święcicka, biuro nr 16 (II piętro), tel. 68 376 07 70, Magdalena Siwicka, tel. 600 856 159
 
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Kierownik - Piotr Wciórka
tel. 68 376 07 95
 
Z-ca Kierownika - Arkadiusz Zarzecki
tel. 68 376 07 81
 
Wydział realizuje zadania z zakresu:
 • gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, biura strefy płatnego parkowania – Arkadiusz Zarzecki biuro nr 27 (parter), tel. 68 376 07 81
 • gospodarki gruntami i użytkowania wieczystego – Aneta Kuczak, biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 78
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych – Klaudia Poźniak, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 05 81
 • ochrony środowiska – Agnieszka Katan, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 79
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – Paweł Chramęga, biuro nr 3a (I piętro), tel. 68 376 07 80
 • kontrole z zakresu ochrony środowiska – Piotr Tylawski, biuro nr 13 (I piętro), tel. 68 376 13 70
 • rolnictwa – Dariusz Jakubiak, biuro nr 5 (I piętro), tel. 68 376 07 93
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – Jan Ryszawy, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 94
 • program „Czyste Powietrze” – Krzysztof Matkowski, Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościelny 2, biuro nr 9, tel. 68 376 05 84
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych – Waldemar Juszczak, tel. 68 376 49 72, Katarzyna Matczak, tel. 68 376 11 66
 
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
 
Kierownik - Magdalena Zdebelak-Kosmala
tel. 68 376 38 15
 
Z-ca Kierownika USC - Renata Kabzińska
tel. 68 376 07 55

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON