Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Dlaczego Szprotawa

Dlaczego Szprotawa

Położenie

Gmina Szprotawa położona jest w południowej części województwa lubuskiego, w odległości ok.17 km od miasta powiatowego Żagań, 24 km od autostrady A4 i 60 km od granicy polsko-niemieckiej. W Szprotawie krzyżują się dwie ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 12 i droga wojewódzka nr 297. W pobliżu znajduje się stacja kolejowa - 3 km oraz lotniska: Babimost - 83 km, Wrocław -140 km, Poznań -160 km. Umożliwia to dogodne korzystanie z międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gminy.
 
Szprotawa jest gminą o bogatej historii, która wiąże swą przyszłość z urzeczywistnianiem ambitnej polityki proinwestycyjnej. Nasze działania to stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców, w różnych sferach życia publicznego, edukacji, rekreacji i wypoczynku, a przede wszystkim inwestowania oraz związanych z tym przedsięwzięć na rzecz polepszenia stanu gminnej infrastruktury.
 
Te atuty oraz potencjał gospodarczy oferowanych terenów sprawiają, że Szprotawa ma wiele do zaproponowania. Dzieje się tak również dlatego, że każdy potencjalny inwestor może liczyć na przychylność i wsparcie władz gminnych oraz przyjazną politykę podatkową.
 
FOLDER INWESTYCYJNY <<do pobrania>>.

Obszar inwestycyjny

Na obszarze 200 ha w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szprotawa utworzony został Obszar Gospodarczy. Cechą charakterystyczną obszaru jest rozległy i płaski teren. Struktura gruntu umożliwia budowanie obiektów kubaturowych bez ograniczeń. Na części terenu (32,5 ha) zlokalizowana jest Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dodatkowym atutem Gminy jest oferowanie ulg dla przedsiębiorców inwestujących na terenach, na których stacjonowały Jednostki Armii Radzieckiej.

Pomoc z tytułu zagospodarowania terenu

Tereny inwestycyjne Szprotawy ulokowane są na terenach po Jednostkach Armii Radzieckiej. Dzięki temu podmioty, które zagospodarują te nieruchomości, zgodnie z zawartą z władzami gminy umową, przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy, albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej mogą zostać zwolnione na okres 3 lat od podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Wynik tych przedsięwzięć musi być znaczny, przy czym ocena tego znaczenia powinna być dokonywana na miarę potrzeb i możliwości lokalnych. Zwolnienia i ulgi podatkowe nie są obligatoryjne. Mają być one określone umową, a wiec podlegają uzgodnieniom.

Pomoc regionalna

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – Podstrefa Szprotawa, mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym sięgającej nawet 55 %.

Pomoc de minimis

W ramach pomocy de minimis, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Szprotawa, którzy utworzą nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 1,5 roku. Dodatkowo, zatrudniając osobę bezrobotną po ukończeniu 50 roku życia bez praw emerytalnych bądź rentowych, a także absolwenta szkoły średniej i wyższej okres zwolnienia z podatku ulega wydłużeniu o kolejne 6 m-cy.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa