Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Strefa Ekonomiczna

Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Szprotawa

W 2007 r. część terenów Obszaru Gospodarczego włączonych zostało do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworząc Podstrefę Szprotawa.
Dzisiejszy obszar Podstrefy to 32,5 ha. Teren uzbrojony jest w pełną infrastrukturę techniczną: sieć kanalizacyjno-sanitarną, wodociągową, gazową i energetyczną (20 kV do 5 MW).
 
Więcej informacji o Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park": https://invest-park.com.pl/
 
 

Oferta inwestycyjna

Powierzchnia Podstrefy Szprotawa
(Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park")
 
 
 
 
 
 
 
zobacz na mapie
- my maps
280/120 - 1,5096 ha,
280/121 - 1,5044 ha,
280/133 - 9,5327 ha,
548/2 - 0,5000 ha,
548/3 - 1,7201 ha,
548/4 - 0,3516 ha,
280/157 - 0,1791 ha,
280/158 - 1,7798 ha,
280/159 - 15,4942 ha,
 
Łącznie - 32,5715 ha.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) P/U/R - funkcje: produkcyjno-usługowa.
Odległość do drogi krajowej i autostrady Droga krajowa nr 12 - bezpośrednie sąsiedztwo.
Autostrada A18, A4 - ok. 24 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Wrocław - 140 km
Poznań - 160 km
Drezno - 180 km
Berlin - 200 km
Najbliższa bocznica kolejowa ok. 2 km
Energia elektryczna do 5 MW. Moc może zostać zwiększona do potrzeb inwestora. Czas inwestycji ok. 24 m-ce. Moc max. 30 MW.
Gaz ok. 300 m3/h. Ilość paliwa gazowego może zostać zwiększona do ilości wymaganej przez inwestora. Czas inwestycji 12-20 m-cy.
Kanalizacja 2500 m3/d
Woda 1000 m3/d. DN160
Edukacja zawodowa Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół Zawodowych, posiadający w ofercie kształcenia różne kierunek zawodowe. W trakcie kształcenia uczniowie zdobywają doświadczenia zawodowe w warsztatach szkolnych oraz odbywają praktyki w specjalistycznych firmach.
Rynek pracy Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy gwarantuje pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników, na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Ze względu na duże bezrobocie gminne koszty pracy są niezwykle konkurencyjne w porównaniu z gminami ościennymi i innymi miejscowościami regionu.
Zwolnienia
od podatku od nieruchomości
Przedsiębiorca rozpoczynający inwestycję na terenie obszaru gospodarczego, będącego mieniem przejętym po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej może skorzystać, zgodnie z ustawą, z 3-letnich zwolnień (100%) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
Po tym okresie inwestor może skorzystać z pomocy publicznej, oferowanej przez naszą gminę, tj. uzyskać zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.
Ulgi w podatku dochodowym Ulokowanie inwestycji na obszarze Podstrefy wiąże się z możliwością skorzystania z pomocy publicznej w postaci ulg w podatku dochodowym do 55 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (35% dla dużych przedsiebiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw, 55 % dla małego i mikro przedsiębiorcy).
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa