Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa


Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Istnienie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma na celu przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.
 
Podczas sesji 31 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę Nr XLIX/367/2014  ws. określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1339), wniosła szereg istotnych zmian dla trzeciego sektora. RM w Szprotawie, na sesji w dniu 26 lutego 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/147/2016 zmieniła ww. uchwałę.
 
Dokumenty związane z pracą szprotawskiej RDPP przechowywane są w Wydziale Rozwoju Gminy UM w Szprotawie, pok. nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 72.
 
KONTAKT DO RADY
 • tel. 68 376 0772
 • napisz e-mail
 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACĄ RADY

 1. Plan pracy RDPP na I półrocze 2016 r.
 2. Plan pracy RDPP na II półrocze 2015 r.
 3. Kodeks etyczny członków Rady
 4. Sprawozdanie z działalności Rady od 6 maja 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

RDPPGS II KADENCJI (lata 2016-2019)

RDPPGS I KADENCJI (lata 2014-2016)

SKŁAD OSOBOWY RADY I kadencji
 
Wanda Wilanowska - Przewodnicząca RDPP, przedstawicielka Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów,
Jarosław Zubal - Wiceprzewodniczacy RDPP, radny Rady Miejskiej w Szprotawie,
Joanna Dudek - Sekretarz RDPP, pracownik Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie
Maria Elżbieta Janas-Plucińska - członkini RDPP, przedstawicielka Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Karina Jarosz - członkini RDPP,  Sekretarz Gminy Szprotawa,
Radosław Szwaja - członek RDPP, przedstawiciel Klubu Sportowego "SZPROTAVIA",
Andrzej Czeczko - członek RDPP, przedstawiciel Fundacji Spełnienie,
Roman Pakuła - członek RDPP, radny Miejskiej w Szprotawie.
 
 
 
 
 
W związku ze złożeniem w dniu 05.01.2015 r. wniosku przez pana Tomasza Mendrek ws. jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa na lata 2014-2016 zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 9 stycznia br. Burmistrz odwołał pana Tomasza Mendrek z pełnienia funkcji członka tej Rady. Następnie uruchomiona została procedura naboru uzupełniającego kandydatów organizacji pozarządowych na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa I kadencji. 
 

Z powodu braku zgłoszeń w pierwszym terminie, powtórnie ruszyła procedura naboru uzupełniającego kandydatów organizacji pozarządowych na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa I kadencji.

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o naborze uzupełniającym kandydatów na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawy I kadencji.

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON