Aktualności

Otwarty konkurs ofert

30 listopada 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
 
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

30 listopada 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
czytaj dalej

PIENIĄDZE NA SPORT!

Ruszają nabory wniosków w ramach programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o przyznanie dotacji na działania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
czytaj dalej

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
czytaj dalej

CZAS NA UCHWAŁY DLA TRZECIEGO SEKTORA

Zakończyły się właśnie konsultacje projektów dwóch  aktów prawa miejscowego, których inicjatorem jest Burmistrz Szprotawy. Podczas najbliższej sesji, 29 października br., Rada Miejska w Szprotawie podejmie decyzje o ich uchwaleniu.
czytaj dalej

ZAPRASZAMY TRZECI SEKTOR DO KONSULTACJI PROJEKTÓW UCHWAŁ!

Burmistrz Szprotawy ogłasza adresowane do organizacji pozarządowych konsultacje przepisów prawa miejscowego, które potrwają od 15 do 22 października br.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

30 września 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  
czytaj dalej

Społecznik roku 2020

Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

W dniu 25 sierpnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora" (Zarządzenie Nr 0050/92/2020 Burmistrza Szprotawy z dnia 29 lipca 2020 r.).
 
Protokół z posiedzenia komisji do pobrania
1 2 3 4 5 6 ... 8

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON