Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Promocja kształcenia zawodowego

Promocja kształcenia zawodowego

Wydział Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Szprotawie w porozumieniu z dyrektorami szkół gimnazjalnych oraz lokalnymi przedsiębiorcami realizuje cykl spotkań promujący dualne kształcenie zawodowe wśród uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Spotkania gimnazjalistów z przedsiębiorcami to odpowiedź na niekorzystną sytuację na polskim rynku pracy, spowodowaną niedostosowaniem kierunków kształcenia oferowanych przez szkolnictwo zawodowe do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy.
Obecnie, przedsiębiorcy bezradnie rozkładają ręce. Mimo wysokiego bezrobocia nie mogą znaleźć pracowników o kompetencjach odpowiadających potrzebom firm. Absolwenci szkół z kolei przeżywają rozczarowanie; to, czego się nauczyli, nie przydaje się na rynku pracy, a zdobyte wykształcenie nie przekłada się na etat.
Szkolnictwo dualne, będące połączeniem zdobywania wiedzy w szkole z praktyczną nauką zawodu w przedsiębiorstwie, może tę sytuację zmienić. Należy jednak odczarować mit dotyczący szkół zawodowych, jako jednostek kształcących wyłącznie mniej uzdolnioną młodzież. Absolwenci gimnazjum oprócz trzyletniej szkoły zawodowej, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, mogą wybrać 4 – letnie technikum, w którym zdobyte kwalifikacje zawodowe potwierdzają dyplomem, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuowania nauki na studiach.
Wszelkie działania promujące szkolnictwo zawodowe,  w tym doradztwo zawodowe mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której więcej młodych ludzi będzie chciało zostać zawodowcami niż humanistami. Skończyły się czasy, gdy rodzice straszyli dzieci słowami: „Ucz się, bo inaczej pójdziesz do zawodówki”, a edukacja na uczelniach wyższych była synonimem prestiżu i szansą na awans społeczny. Teraz to specjaliści z „fachem w ręku” dyktują warunki na rynku pracy.
 
Właścicieli firm zainteresowanych spotkaniami z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych w celu zaprezentowania swojej firmy jako atrakcyjnej do odbywania w niej staży, praktyk oraz praktycznej nauki zawodu  prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Szprotawie, nr tel. 68 376 05 86 lub 68 376 11 25, adres e-mail
 
Pracownicy wydziału koordynują projekt oraz przygotowują prezentacje szprotawskich firm.
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa