Głosowanie

  • 01-09-2017
  • Autor: Grażyna Boczniewicz
  • drukuj

WYNIKI !

WYNIKI

W głosowaniu, które przeprowadzono w dniach 1-30 września 2017 r. złożono 5623 kart do głosowania.
 
ZADANIA PRZYJĘTE POD GŁOSOWANIE PRZEZ ZESPÓŁ OPINIUJĄCY I BURMISTRZA SZPROTAWY,
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018:
 
Lp.
ZADANIE
GŁOSY WAŻNE
1.
Modernizacja parkingu wraz z budową odwodnienia przy ul. Lipowej i Akacjowej w Wiechlicach (dz. ew. 357/1)
1366
2.
Budowa CO wraz z doprowadzeniem bieżącej ciepłej wody do pomieszczeń socjalnych oraz przygotowanie pomieszczenia kotłowni w jednostce OSP Leszno Górne
807
3.
Siłownia plenerowa w Lesznie Górnym
0
4.
Rozbudowa monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół w Wiechlicach
61
5.
Parking i droga do kaplicy i cmentarza w Siecieborzycach
866
6.
Modernizacja chodnika na ul. Leśnej w Lesznie Górnym
0
7.
Budowa niepełnowymiarowego boiska sportowego w Nowej Koperni
299
8.
Przebudowa części drogi w Długiem
741
9.
Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Cieciszowie
97
10.
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i bibliotece we wsi Dzikowice
405
11.
Modernizacja parkingu wraz z budową odwodnienia przy ul. Lipowej w Wiechlicach   (dz.ew. 358/4)
163
12.
Przebudowa chodnika na ul. Chodkiewicza z ciągiem pieszo-rowerowym w Szprotawie
31
13.
Aleja pieszo-rowerowa z trasą wypoczynkową w parku miejskim pomiędzy ul. Słowackiego i Niepodległości w Szprotawie
2
RAZEM  4838
 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 ROKU BĘDĄ REALIZOWANE 4 ZADANIA, KTÓRE
UZYSKAŁY NAJWIECEJ GŁOSÓW.
 
Lp.
Nazwa zadania
Szacunkowy koszt realizacji
1
Modernizacja parkingu wraz z budową odwodnienia przy ul. Lipowej i Akacjowej w Wiechlicach (dz. ew. 357/1)
 
70 tys. zł
2
Parking i droga do kaplicy i cmentarza w Siecieborzycach
100 tys. zł
3
Budowa CO wraz z doprowadzeniem bieżącej ciepłej wody do pomieszczeń socjalnych oraz przygotowanie pomieszczenia kotłowni w jednostce OSP Leszno Górne
30 tys. zł
4
Przebudowa części drogi w Długiem
 
100 tys. zł
 

WYNIKI !

WYNIKI!

W głosowaniu, które przeprowadzono w dniach 1-30 września 2016 r. złożono
6407 kart do głosowania.
 
 
ZADANIA PRZYJĘTE POD GŁOSOWANIE PRZEZ ZESPÓŁ OPINIUJĄCY I BURMISTRZA SZPROTAWY,
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017:
       
ZADANIE
GŁOSY WAŻNE
Zadanie 1
Tytuł zadania: Montaż centralnego ogrzewania w budynku OSP w Lesznie Górnym.
 
400
Zadanie 2
Tytuł zadania: Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy ul. Brzozowej  w Wiechlicach.
 
560
Zadanie 3
Tytuł zadania: Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wiechlicach.
 
654
Zadanie 4
Tytuł zadania: Modernizacja kładki na rzece Bóbr.

1303
Zadanie 5
Tytuł zadania: Plenerowe miejsce spotkań – modernizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie.
 
361
Zadanie 6
Tytuł zadania: Budowa siłowni na oś. Słonecznym.
 
6
 
Zadanie 7
Tytuł zadania: Modernizacja chodnika na ul. Chodkiewicza od strony Zespołu Szkół nr 1.
 
318
Zadanie 8
Tytuł zadania: Rozbudowa miejsc parkingowych w Borowinie.
 
205
Zadanie 9
Tytuł zadania: Podłączenie energii elektrycznej i montaż punktów świetlnych na placu zabaw we wsi Szprotawka.
 
817
Zadanie 10
Tytuł zadania: Wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły w Długiem.
 
542
Zadanie 11
Tytuł zadania: Doposażenie remizy strażackiej w Długiem w pomieszczenia sanitarne.
 
0
Zadanie 12
Tytuł zadania: Wykonanie nawierzchni z polbruku przed salą wiejską w miejscowości  Długie.
 
3
Zadanie 13
Tytuł zadania: Modernizacja podłogi i budowa sanitariatów  na świetlicy wiejskiej w Kartowicach
 
103
Zadanie 14
Tytuł zadania: Modernizacja elewacji i zagospodarowanie terenu z utworzeniem miejsc parkingowych wokół  świetlicy wiejskiej w Kartowicach.
 
0
Zadanie 15
Tytuł zadania: Utworzenie boiska z placem zabaw przy świetlicy w Kartowicach
 
6
 
Zadanie 16
Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu  przy boisku sportowym w Siecieborzycach.
 
386
 
Zadanie 17
Tytuł zadania: Budowa Skateparku na terenie cross-u w Wiechlicach
13
RAZEM
5677
      
                                                                                                                                                                                                                                                        
W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku zrealizowane będą 4 zadania, które uzyskały najwięcej
głosów:
Lp.
Nr. zadania
Opis
Liczba głosów
Szacunkowa wartość kosztorysowa
1
4
Modernizacja kładki na rzece Bóbr.
 
1303
 
100.000 zł
2
9
Podłączenie energii elektrycznej i montaż punktów świetlnych na placu zabaw we wsi Szprotawka.
817
25.000 zł
3
3
Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wiechlicach.
654
75.000 zł
4
2
Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy ul. Brzozowej w Wiechlicach.
560
100.000 zł
                                      
 
                                        KARTA DO GŁOSOWANIA

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON