Dzikowice

Nasza wieś Dzikowice

POŁOŻENIE

Miejscowość ta położona jest w północno-wschodniej części Gminy, sąsiadująca z Gminą Niegosławice.
Ogólna powierzchnia wsi wynosi 1 405,90 ha tj. 14,05 km2. 
 

ORGAN SOŁECTWA

Sołtysem wsi od 2011 roku jest Maciej Pachurka.
Działalność sołtysa wspiera Rada Sołecka, składająca się z 7 osób.

DEMOGRAFIA

Dzikowice to typowo rolnicza miejscowość, którą zamieszkuje 499 osób.

HISTORIA

Nazwa wsi pochodzi od imienia Eberhard, pierwszego sołtysa, który stał na czele grupy osadników na początku XII w. Poznajcie obecną i odległą historię tej miejscowości. Niemieckie znaczenie wyrazu „Eber” oznacza „dzik”. Wprowadzając po 1945 roku nazwę miejscowości nawiązano do starego znaczenia wyrazu niemieckiego „Eber” i nazwano ją Dzikowice.
Wieś wymieniona w 1273 roku. W średniowieczu przez długi okres należała do księcia żagańskiego, później przeszła na własność miasta Szprotawy. Pierwsza część wioski, zwana Meksykiem, składa się z kilku domów mieszkalnych leżących w pobliżu przejazdu kolejowego. Przy posesji na północnym skraju osady leży kolejny stary kamienny znak drogowy.

ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Dzikowice mogą pochwalić się zabytkowym kościołem, który został usytuowany w dogodnej lokalizacji dla mieszkańców. Zbudowany został w XIII w. z kamienia polnego i rudy darniowej, jest jednonawowy. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1273 r. Obecny kształt budowli pochodzi z ok. 1406 r. W XV w. dobudowano ceglaną wieżę. W 1862 r. gont na dachu zastąpiono dachówką, a wieżę pokryto blachą. Z wystroju na uwagę zasługuje gotycki portal kamienny z początku XV w. i późnogotycki ołtarz (tryptyk) z 1505 r. - dzieło mistrza z Gościszowic. W kamiennym murze otaczającym kościół znajduje się zabytkowa brama z XV w.
 
Kościół w Dzikowicach

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Ochotnicza Straż Pożarna - funkcjonuje ponad 60 lat. Drużyna liczy 24 członków czynnych i wspierających. Przy jednostce działają dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców, które bardzo aktywnie uczestniczą w życiu jednostki, biorąc udział w zawodach pożarniczych i innych imprezach organizowanych przez OSP. Do dyspozycji są m.in. lekki samochód Żuk i średni wóz bojowy STAR. W ostatnich latach jednostka przeszła gruntowny remont. Strażacy sami wykonali szereg prac budowlanych w remizie. Więcej w zakładce OPS.
 
Koło Gospodyń Wiejskich - celem powstania była motywacja mieszkańców do wspólnego działania na rzecz miejscowości. Członkinie koła działają również w radzie sołeckiej. Dla podtrzymania tradycji KGW wyplata wieńce dożynkowe, które odnoszą sukcesy w gminie, powiecie i województwie. Koło obecnie liczy 9 członkiń, a przewodniczącą jest Krystyna Szewczyk.
 
Dożynki Powiatowe w Szprotawie, 2014 r.
 

Dzikowice na Dożynkach Prezydenckich w Spale, 2016 r.
 
Wieniec z Dzikowic reprezentował całe województwo lubuskie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w 2016 r.
 
Klub Sportowy „Raptus” Dzikowice – powstał w 2008 roku z inicjatywy Andrzeja Oleśkowa. Działalność to przede wszystkim wspieranie kultury i aktywności fizycznej, jak również tworzenie dla miejscowej młodzieży warunków  do uprawiania sportu i organizowanie czasu wolnego. Bazę sportową stanowią dwa boiska. Na jednym rozgrywane są mecze B klasy oraz przeprowadzane są treningi, a drugie boisko - wielofunkcyjne służy do gier zespołowych i zabaw.
 

KULTURA I ROZRYWKA

Do wydarzeń kulturalnych, które na stałe wpisały się do kalendarza i stanowią lokalną tradycję należą przede wszystkim festyn z okazji przywitania wakacji i dożynki połączone z odpustem. Przedsięwzięcia te służą dobrej zabawie mieszkańców w każdym wieku, a co ważniejsze - integracji i budowie poczucia wspólnoty lokalnej.
Wieś może pochwalić się piękną świetlicą wiejską, która przeszła gruntowny remont. To główne miejsce spotkań. Służy do organizowania różnorodnych imprez kulturalnych. Obiekt posiada dwie istotne dla życia mieszkańców cechy. Po pierwsze: integruje i aktywizuje społeczność Dzikowic, a po drugie: stanowi bazę do zagłębiania wiedzy, dzięki funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w doskonały sposób uzupełnia i wzbogaca działalność kulturalną w Dzikowicach.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON