Gospodarka niskoemisyjna

Konsultacje społeczne dot.: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy do roku 2027”

Konsultacje społeczne dot.:„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy do roku 2027”, w terminie 30 dni tj.: w dniach od 23.12.2020 r. do 22.01.2021 r.
 
Burmistrz Szprotawy, stosownie do art. 30, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Bazą inwentaryzacji emisji.
 
Z projektem Planu i Bazą inwentaryzacji emisji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, przy ul. Rynek 45 w Szprotawie (Sala Rycerska) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce: dla mieszkańców, w zakładce: ochrona środowiska, w zakładce: gospodarka niskoemisyjna oraz Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu.
Wszelkie uwagi prosimy kierować w w/w terminie:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67 – 300 Szprotawa;
- ustnie do protokołu w w/w terminie w tut. Urzędzie (Sala Rycerska);
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail
- telefonicznie na nr 68 376 07 79 – Wydział Nieruchomości Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
Ogłoszenie - pdf 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON