Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Inwestycje

Najważniejsze inwestycje w Gminie Szprotawa w 2016 r.

Najważniejsze inwestycje w Gminie Szprotawa w 2016 roku
 
Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w mijającym roku udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, dzięki którym gmina rozwija się pod względem społecznym i gospodarczym. Budowane i remontowane były drogi, chodniki, placówki oświatowe oraz świetlice wiejskie. Zadania finansowane były zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych.
 
 • Modernizacja drogi i przystanku autobusowego w Nowej Koperni
  Przy znacznym wsparciu finansowym  spółki  K. Schroeder Polska Sp. z.o.o., zmodernizowana została nawierzchnia drogi gminnej, stanowiącej dojazd do siedziby spółki oraz pól uprawnych, a także położona została nawierzchnia asfaltowa przy przystanku autobusowym.

   
 • Modernizacja nawierzchni ulic osiedla Piastowskiego
  Nawierzchnie ulic: Robotniczej, Mieszka I, Wyszyńskiego, 11-go Listopada, Witosa, Wieniawskiego oraz Sikorskiego zostały wyrównane destruktem asfaltowym, a następnie utrwalono je poprzez wykonanie natrysku emulsją asfaltową z posypką z grysu bazaltowego.

   
 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziećmiarowice
  Zakres robót obejmował odwodnienie drogi, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników. Zadanie współfinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witkowie
  W ramach prac wykonana została elewacja budynku oraz pomalowano wnętrze świetlicy wiejskiej.

   
 • Modernizacja Zespołu Szkół w Wiechlicach
  Realizacja zadania polegała na wymianie w całości instalacji elektrycznej, która dostosowana została do obowiązujących norm. Zaadaptowane zostało również pomieszczenie szatni na salę lekcyjną.
   
 • Modernizacja Zespołu Szkół w Wiechlicach filia Leszno Górne
  W ramach zadania wymieniono częściowo instalację elektryczną, zaadaptowano pomieszczenie szatni na świetlicę, a sekretariat na nowoczesną salę lekcyjną. 
   
 • Wykonanie elewacji przedszkola przy ul. Parkowej
  Prace polegały na dociepleniu klatki schodowej, wykonaniu podbitki dachowej oraz uzupełnieniu i pomalowaniu elewacji.

   
 • Modernizacja dróg w obrębie wsi Buczek
  Przy znacznym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Lubuskiego zmodernizowana została nawierzchnia dróg gminnych w obrębie wsi Buczek, stanowiących dojazd do tej miejscowości oraz do pól uprawnych. W ramach robót wykonana została nawierzchnia z mielonego gruzu betonowego i tłucznia.

   
 • Przebudowa ulicy Szewskiej w Lesznie Górnym
  Zakres robót obejmował odwodnienie drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

   
 •  Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Pl. Kościelnym w Szprotawie
  W ramach zadania wzmocniona została konstrukcja dachu, wymienione zostały na nowe łaty wraz z dachówką oraz przemurowane kominy.

   
 • Wykonanie chodnika w miejscowości Sieraków
  Roboty obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

   
 • Modernizacja dróg gminnych
  W ramach modernizacji dróg wykonano nowe „nakładki” z mieszanki asfaltowej na odcinkach ulic Akacjowa, Brzozowa i Klonowa w Wiechlicach, Parkowej i Waszyngtona w Szprotawie. Wykonano również nową nawierzchnię asfaltową ul. Sądowej w Szprotawie. Łącznie wykonano ponad 8.500 m2 nowej nawierzchni.  
   
 • Siłownie zewnętrzne w Nowej Koperni i Sierakowie
  Nowe mini siłownie zewnętrzne w miejscowościach Nowa Kopernia oraz Sieraków są doskonałym miejscem zarówno dla osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które cenią zdrowy styl życia. Wszystkie dotychczas powstałe siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne i bezpłatne.


   
 • Wymiana opraw oświetleniowych w centrum miasta
  W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne w centrum miasta. Wymieniono stare ponad 20 letnie oprawy na nowe energooszczędne wykonane w technologii LED. Wymieniono 45 opraw. Moc oprawy przed modrenizacją wynosiła 70 W, po wymianie 35 W. Poza tym nowe oprawy charakteryzują się większą efektywnością świetlną.

   
 • Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. 3-go Maja w Szprotawie
  Powstała kolejna siłownia w parku przy ul. 3 Maja w Szprotawie. Jest ona częścią rozbudowywanego przez gminę od kilku lat terenu rekreacyjnego, na którym zwiększa się oferta aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Terenowe urządzenia sportowe, które zostały przekazane mieszkańcom z pewnością przyczynią się do większej integracji społecznej oraz aktywizacji tych, którzy pozostają w domach bez pomysłu na wykorzystanie czasu wolnego. Ogólnodostępna, bezpłatna i nowoczesna  napowietrzna siłownia, propaguje zdrowy rozwój i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Mieszkańcy mogą poprawić swą kondycję korzystając z 10 urządzeń. Dodatkowo Gmina wykonała odpowiednie podłoże, ogrodzenie i oświetlenie. Jest profesjonalnie, bezpiecznie i nowocześnie.
 
Ponadto gmina dofinansowała dwa zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, tj.
 • Budowę ścieżki rowerowej Szprotawa – Małomice

   
 • Budowę chodnika w miejscowości Dzikowice
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa