Logo: Szprotawa

Kalendarium

18 czerwca 2004: Otwarcie Muzeum Ziemi Szprotawskiej w Bramie Żagańskiej

Inwestycje

Najważniejsze to przyjaźń i dobra współpraca

Ruszyły prace przy remontach dróg powiatowych: ulicy Kraszewskiego w Szprotawie oraz drogi w Siecieborzycach. Planowana jest również modernizacja skrzyżowania ulicy 3-go Maja i Młynarskiej. Inwestycje, finansowane przez Starostę Żagańskiego, usprawnią komunikację w gminie.
czytaj dalej

Monitoring w Wiechlicach

Od połowy kwietnia br. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach wraz z przyległym terenem objęta jest monitoringiem wizyjnym. Inwestycja wykonana została w ramach Budżetu Obywatelskiego, w którym to mieszkańcy decydowali co jest dla nich ważne.
czytaj dalej

Nowe życie w dawnym Klasztorze Magdalenek

Centrum Aktywności Społecznej, tak będzie nazywał się obiekt po dawnym klasztorze Magdalenek, w którym niebawem powstanie centrum społeczno-kulturalne. Znajdująca się w śródmieściu, przebudowywana i odbudowywana kilkukrotnie 700-letnia budowla odzyskała swoją świetność. Stała się ona wizytówką miasta oraz historyczno-kulturalną atrakcją turystyczną regionu.
W zeszłym tygodniu zakończyła się realizacja unijnej inwestycji rewitalizacyjnej pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Centrum będzie miejscem spełniającym jednocześnie kilka funkcji, tj. społeczne, kulturalne, turystyczne, gospodarcze, rekreacyjne, edukacyjne. Stworzone zostaną w nim dogodne warunki lokalowe do integracji i aktywizacji międzypokoleniowej.
Na parterze prowadzona będzie kawiarnia oraz punkt informacji turystycznej i promocji lokalnej przedsiębiorczości. Już w tym miejscu będzie można rozpocząć zwiedzanie budynku od obejrzenia zabytkowej renesansowej sali z wejściem do piwnicy gotyckiej. Udając się na pierwsze piętro dotrzemy do centrum seniora, w którym będą odbywały się różnorodne spotkania integracyjne oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców z terenu naszej gminy. Na drugim piętrze działalność swoją będzie prowadziła Izba Historii i Galeria Zbiorów Regionalnych. W tym miejscu będzie można zapoznać się z historią Szprotawy i okolic. Poddasze zaś wykorzystywane będzie na działalność Urzędu Miejskiego przez Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich, Biuro Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Centrum Usług Wspólnych. Na kondygnacji tej wyznaczone zostały trzy biura na działalność organizacji pozarządowych. Obiekt dysponuje windą, którą można bezpośrednio dostać się z zewnątrz do II piętra, z którego na poddasze prowadzą schody wyposażone w platformę dla niepełnosprawnych. W dobudówce znajduje się kotłownia oraz ogólnodostępne dla mieszkańców toalety. Wiosną i latem można podziwiać ten historyczny budynek korzystając z barokowego ogródka pełniącego funkcję miejsca do odpoczynku.
Projekt był jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
W wyniku jego realizacji nastąpiło przywrócenie dawnej świetności zabytkowego obiektu, a w efekcie długofalowym przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.
Wartość projektu wyniosła 6.783.931,25 zł, z czego wysokość dofinansowania to 3.501.530,54 zł.
Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie www.szprotawa.pl oraz partnera projektu Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.powiatzaganski.pl , zakładki „Magdalenki”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Nowe życie w dawnym Klasztorze Magdalenek

Chodnik w Henrykowie oddany do użytku

Rozpoczęta w połowie lutego br., budowa chodnika w Henrykowie dobiegła końca. Sprzyjająca pogoda i szybkie tempo prac pozwoliły na odebranie robót miesiąc przed zaplanowanym terminem.
czytaj dalej

Ulica Kasprzaka do remontu

Po kontroli stanu nawierzchni dróg, która przeprowadzona została w ubiegłym tygodniu, ulica Kasprzaka wytypowana została jako jedna z dróg wymagająca najpilniejszych prac remontowych. Pierwszy etap modernizacji zrealizowany zostanie do końca marca br.
czytaj dalej

Ruszyła pierwsza inwestycja nowej kadencji

Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik rozpoczął przegląd stanu nawierzchni dróg gminnych. Osobiście nadzoruje pierwszą inwestycję, która ruszyła w nowej kadencji – budowę chodnika w Henrykowie.
czytaj dalej

Ruszyła modernizacja Ogrodowej w Lesznie Górnym

Trwa modernizacja ulicy Ogrodowej w Lesznie Górnym. Zakres prowadzonych prac obejmuje korytowanie ustawienia krawężnika oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Planowany koszt inwestycji to 150 tys. zł.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner jakość powietrza
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa