Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Inwestycja w Magdalenkach zakończy się wiosną

Kwiecień br. to planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji unijnej inwestycji. Przebudowywany w centrum miasta zabytkowy budynek stanie się wkrótce atrakcyjnym miejscem integracji i aktywizacji dla mieszkańców gminy i turystów odwiedzających Szprotawę.
31.12.2018 r. Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. W wyniku jego zawarcia wydłużeniu uległ termin rzeczowej i finansowej realizacji przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustalono na 08.04.2019 r., zaś finansowej na 08.05.2019 r. Obecnie gmina oczekuje na wykonanie przez Polską Spółkę Gazownictwa przebudowy przyłącza i podłączenia budynku do sieci gazowej. Wówczas wykonawca robót budowlano-montażowych będzie mógł kontynuować prace związane z zagospodarowaniem terenu i uruchomieniem kotłowni.     
 
Przypomnijmy!
Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie rewitalizacyjne polegające na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku po dawnym klasztorze Magdalenek wraz z jego zagospodarowaniem oraz zmianą sposobu użytkowania. W budynku przebudowane zostały już poszczególne pomieszczenia. Dobudowano budynek parterowy wraz z windą zewnętrzną. W ramach zagospodarowania powstanie nowe dojście do budynku, chodnik, schody zewnętrzne, pochylnia dla osób niepełnosprawnych i parking. Teren uatrakcyjni ogród barokowy pełniący funkcję letniego ogródka i miejsca do odpoczynku.
Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie www.szprotawa.pl zakładka „Magdalenki”.

Burmistrz na placu budowy

Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik w poniedziałek, 10 grudnia br., zapoznał się ze stanem prac budowlanych w budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Przebudowany pustostan zagospodarowany zostanie na Centrum Aktywności Społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Rewitalizacja Magdalenek dobiega końca

Barokowy ogród z alejkami i fontanną, ławki, chodniki, oświetlenie oraz parking - to wszystko wzmocni atrakcyjność historycznego budynku po dawnym klasztorze Magdalenek, którego przebudowa powoli dobiega końca.
 
Realizacja rzeczowa unijnego projektu rewitalizacyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” zakończyć się ma 30 listopada br. Jego rozliczenie planuje się na grudzień br. Wartość projektu na podstawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 6.783.931,25 zł, z czego gmina otrzyma 3.501.530,54 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonawca obecnie zagruntował ściany i położył posadzkę w sali renesansowej. Na zewnątrz budynku montuje szyb windy i kończy malować ścianę północno-zachodnią. W dobudówce zaś położył płytki ścienne i podłogowe oraz prowadzi prace na dachu. Do całkowitego zakończenia robót budowlano-montażowych pozostanie jeszcze zagospodarować teren w fontannę, ławki, zieleń i chodniki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Rewitalizacja Magdalenek dobiega końca

Przebudowa Magdalenek potrwa do jesieni

Zwiększenie całkowitej wartości projektu oraz wydłużenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu, to efekt podpisanego w dniu 29.08.2018 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przebudowywanego budynku po dawnym klasztorze Magdalenek.
Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek trwa już półtora roku. Z uwagi na dużą wartość historyczną budynku inwestycja prowadzona jest pod ścisłym nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Podpisany aneks do umowy o dofinansowanie na zwiększenie całkowitej wartości projektu o roboty dodatkowo-zamienne jest efektem zaleceń konserwatorskich i wprowadzonych zmian do pozwolenia na budowę.
Tym samym przesunięciu uległ termin realizacji inwestycji, której rozliczenie planuje się na dzień 31.10.2018 r.
Wartość projektu po wprowadzonych zmianach wynosi 5.606.495,45 zł. Stan zaawansowania robót budowlano-montażowych kształtuje się na poziomie 70%. Ściany na I i II piętrze zostały pomalowane. Na parterze położono posadzki. Obecnie prace skupiają się w sali renesansowej, w której wyremontowano i otynkowano sklepienia. Położono instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania. W następnej kolejności nastąpi gruntowanie ścian oraz położenie posadzki. Na zewnątrz budynku trwa montaż szybu windy i malowanie ściany północno-zachodniej. W planach jest położenie płytek podłogowych w dobudówce.
Gmina wydała już na realizację projektu ponad 4 mln zł, w tym uzyskała 1,8 mln dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przebudowa Magdalenek potrwa do jesieni

Historyczne Magdalenki odzyskują świetność

Już po wakacjach budynek po dawnym klasztorze Magdalenek będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców Szprotawy i turystów. Pozostawiony w śródmieściu Szprotawy pustostan odzyskuje swoją świetność, a to wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
czytaj dalej

Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami

7 kwietnia 2018 r. minął rok, od kiedy trwają prace budowlano-montażowe przy przebudowie budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Proces rewitalizacji budynku powoli dobiega końca. Niebawem powstanie w nim Centrum Aktywności Społecznej.
 
Prace przy przebudowie zabytkowego obiektu, położonego w centrum śródmieścia przebiegają bardzo sprawnie. Na parterze budynku położono płytki ścienne. Na pierwszej kondygnacji budynku wykonano tynki renowacyjne i gładzie szpachlowe. Na drugiej kondygnacji zamontowano lampy oświetleniowe. Obecnie w toaletach kładzione są płytki ścienne. W dalszej kolejności na tych piętrach położone zostaną panele podłogowe, pomalowane ściany i zamontowane drzwi. Na całym poddaszu w poszczególnych biurach i sali konferencyjnej położono już panele podłogowe. Zamontowano lampy oświetleniowe oraz drzwi. Prace na poddaszu zakończą się lada moment. Zbito całkowicie tynki na wszystkich ścianach, poza stroną północną. Na dobudówce wykonano konstrukcję dachową. Aktualnie trwają tam parce związane z położeniem instalacji sanitarnej i elektrycznej. W ramach dalszego etapu prac wykonywana będzie elewacja, winda i zagospodarowanie placu przed budynkiem.
Inwestycja jest jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanym w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji przy wsparciu ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Warto wspomnieć!
W budynku powstanie Centrum Aktywności Społecznej, które będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami

Koniec unijnej inwestycji już za kilka miesięcy

Już za kilka miesięcy w zabytkowym, zrewitalizowanym budynku po dawnym klasztorze Magdalenek zostanie utworzone centrum społeczno-kulturalne. Z pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe działające społecznie na rzecz szprotawian.
Wykonawca nie zwalnia z tempa prac pomimo, że inwestycja prowadzona jest pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.
Zakończył już prace konserwatorskie. Na poddaszu wykonał klimatyzację i jednokrotnie pomalował ściany. Obecnie montuje drzwi.
Na I i II piętrze kładzie tynki renowacyjne i gładzie szpachlowe na ścianach, aby już na początku kwietnia przystąpić do prac malarskich.
Na parterze zaś odrestaurował sztukaterię oraz przygotował ściany pod malowanie.
W dalszej kolejności przystąpi do położenia płytek ściennych i podłogowych. Na zewnątrz zbija tynki na elewacji od strony południowo-wschodniej. Wkrótce przystąpi do prac związanych z wykonaniem konstrukcji dachowej dobudówki.
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin ich zakończenia przypada na dzień 31.07.2018 r. Budynek po przebudowie będzie spełniał jednocześnie kilka funkcji, tj. społeczne, kulturalne, turystyczne, gospodarcze, rekreacyjne i edukacyjne. Na parterze znajdzie się punkt informacji turystycznej i lokalnej przedsiębiorczości oraz kawiarnia. Na pierwszym piętrze zostanie utworzony klub „Senior+”. Drugie piętro będzie zostanie przeznaczone na izbę historii. Natomiast na poddaszu, swoją działalność będą mogły prowadzić lokalne organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Szprotawy. W obiekcie będzie można korzystać również z sal konferencyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Koniec unijnej inwestycji już za kilka miesięcy

Pół roku do zakończenia przebudowy Magdalenek

Tylko pół roku pozostało wykonawcy do zakończenia przebudowy budynku położonego przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Wówczas zostanie oddany do użytku obiekt, w którym będzie znajdował się punkt informacji turystycznej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, izba historii oraz kawiarnia.
Przebudowa z rozbudową budynku, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie trwa od kwietnia ubiegłego roku. Unijną inwestycję realizuje Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych ze Szprotawy. W ostatnim okresie wykonawca zakończył badania archeologiczno-konserwatorskie. Wymienił w całym budynku stolarkę okienną. Zrobił centralne ogrzewanie. Położył instalację klimatyzacji i wentylacji. Na sufitach wszystkich kondygnacji wykonał gładzie gipsowe. Na poddaszu wypiaskował ściany. Obecnie wykonuje prace konserwatorskie sklepień na I piętrze. Jednocześnie na zewnątrz rozpoczął prace związane z budową windy i dobudówki. Wylał płytę fundamentową i wykonał otwory wejściowe na poszczególnych kondygnacjach budynku. Natomiast w przypadku dobudówki wymurował ściany konstrukcyjne i działowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Gmina wyda na realizację inwestycji ponad 5,2 mln złotych, z czego 3,5 mln dotacji otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Pół roku do zakończenia przebudowy Magdalenek

Umowa o dofinansowanie Magdalenek aneksowana

18.01.2018 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
Aneks jest efektem akceptacji Instytucji Zarządzającej, aby powstałe oszczędności poprzetargowe wykorzystać na częściowe sfinansowanie dodatkowych robót budowlanych związanych z odrestaurowaniem renesansowej sali wraz z piwnicą, które odkryto podczas prowadzonych badań architektonicznych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu, która wynosi 5.225.707,74 zł. Dofinansowanie pozostało na tym samym poziomie, tj. 3.501.530,54 zł.
Warto wspomnieć!
Prowadzone podczas inwestycji wszechstronne badania archeologiczno-konserwatorskie i architektoniczne ujawniły wiele elementów pierwotnej, średniowiecznej i renesansowej budowli. Do najcenniejszych odkryć należy unikatowa w skali województwa sklepiona sala z końca XVI w. oraz znajdujące się pod nią pomieszczenie średniowiecznej piwnicy, które prawdopodobnie stanowiły pierwotnie refektarz. Wg. badaczy mogą to być jedne z najstarszych w naszym regionie zabytków architektury klasztornej. Wyjątkowa wartość tego odkrycia wynika z faktu, iż przed przystąpieniem do prowadzonej inwestycji, dawną strukturę architektoniczną klasztoru uważano za niemal całkowicie utraconą wskutek licznych przekształceń gmachu w trakcie jego wielowiekowej historii. Wykonanie konserwacji oraz prawidłowe zagospodarowanie i wyeksponowanie reprezentacyjnej renesansowej sali wraz ze średniowieczną piwnicą, z uwagi na ich szczególną wartość historyczną i kulturową oraz autentyczność przyczynią się do podniesienia rangi i atrakcyjności turystycznej obiektu, miasta i regionu.

Poznajmy dzieje budynku sióstr Magdalenek

700 lat minęło od powstania budynku klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie. Jak wyglądały jego dzieje? O tym mówią przeprowadzone badania architektoniczne.
 
Już samo położenie budynku byłego klasztoru sióstr Magdalenek w zespole urbanistyczno-krajobrazowym miasta, wpisanym do rejestru zabytków wskazywało, że inwestycja dostarczy nam wiele nowych historycznych faktów. Odkryte podczas rozpoczętych robót budowlanych średniowieczne mury kamienne, ceglana nowożytna zabudowa, czy też renesansowa sala pokazują, że budynek przechodził kilka faz budowlanych. Przeprowadzone badania architektoniczne w dolnych partiach przyziemia, parteru oraz pierwszego piętra określiły chronologię przekształceń budynku w zasięgu północnego skrzydła dawnego klasztoru od początku XIV do początku XX w.
Faza I (Gotyk) – 1314 r. - budynek klasztoru - obiekt pokrywający się obrysem z obecnym powstał przed 1314 r. z fundacji księżnej Mechtyldy oraz jej syna księcia Henryka IV Wiernego. Wzniesiono dwukondygnacyjny budynek o planie prostokąta o wymiarach około 40,6 m na 11,3 m nakryty dachem dwuspadowym ujętym trójkątnymi szczytami. Jego ceglane elewacje piętra posiadały bogatą artykulację, na którą składały się ostrołuczne okna z profilowanymi krawędziami otworów, odcinkowe oraz ostrołuczne wnęki o prostych i profilowanych ościeżach oraz fryzy ceglane. We wnętrzu, w zachodniej partii, ukształtowano dużą salę, a pozostałe podziały wykonano ścianami drewnianymi.
Faza II (Gotyk) – II poł. XIV w. – przebudowa wnętrz i skrzydła wschodniego - dobudowano skrzydło wschodnie, a we wnętrzu północnego wydzielono na dwóch poziomach sale we wschodniej partii, które połączono arkadowym gankiem z kościołem.
Faza III (Renesans) – sala z filarem (przełom XVI i XVII w.) - oba te wnętrza nakryto sklepieniami opartymi na centralnym filarze oraz wprowadzono pod nimi piwnicę.
Faza IV (Barok)  - przebudowa partii zachodniej (schyłek XVII w.) - prawdopodobnie po pożarze w 1672 r. dokonano drobnych przekształceń w zasięgu zachodniej partii skrzydła klasztoru. W elewacji szczytowej przebito dwa niewielkie kwadratowe okna które doświetliły salę gotycką na piętrze.
Faza V (Barok) - odbudowa klasztoru (po 1702 r.) - kolejna przebudowa barokowa zrealizowana została po pożarze w 1702 r., kiedy to budynek podwyższono o jedną kondygnację, nakryto nowym dachem czterospadowym i wykonano nowy wystrój elewacji. We wnętrzach wprowadzono zachowane do dziś podziały obejmujące dwie sale od południa, korytarz wzdłuż elewacji północnej oraz pomieszczenia przy stronie zachodniej. Wtedy też, znajdującą się tu salę gotycką nakryto sklepieniem czteropolowym opartym na centralnym filarze i wprowadzono pod nią sklepioną piwnicę.
Faza VI  - przebudowa około 1850 roku - przekształcenia zrealizowane w połowie XIX w. wprowadziły nowy neoklasycystyczny wystrój elewacji. We wnętrzach zmiany podyktowane były znacznym podwyższeniem terenu od strony północnej i wprowadzeniem nowego wejścia z placu kościelnego. Spowodowały one zmiany poziomów użytkowych w przyziemiu oraz przekształcenie dolnych biegów schodów.
Faza VII - przebudowa około 1935 roku - w trakcie remontu zrealizowanego w drugiej połowie lat 30-tych XX w. uproszczono neoklasyczny wystrój elewacji, zmieniono układ sali renesansowej na pierwszym piętrze rozbierając jej sklepienie, a na drugim - wprowadzono toalety w paśmie zachodnim. Badania  architektoniczne przeprowadzone zostały przez historyka architektury dr. inż. arch. Andrzeja Legendziewicza z Wrocławia w oparciu o zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Poznajmy dzieje budynku sióstr Magdalenek

1 2 3

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa