Logo: Szprotawa

Aktualności

Transgraniczne spotkania

25 czerwca 2018 r., w Szprotawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Gminy Szprotawa, a stowarzyszeniem pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ze Sprembergu. Podsumowany został sześciomiesięczny projekt „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”, sfinansowany w 85 % z unijnego Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.
 
Celem projektu była popularyzacja w naszym euroregionie społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W Niemczech funkcjonuje 3 miliony społecznych grup samopomocy, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce takie formy społecznych inicjatyw w tej dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację w domu bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
Partnerzy projektu pomogli w utworzeniu transgranicznych grup samopomocy dla osób chorych na depresję, osób uzależnionych od alkoholu i kobiet chorych na raka piersi. W projekcie wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski i z Niemiec. W ramach projektu zorganizowano wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których zaplanowana była wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje, zajęcia z psychologiem oraz inne działania zmierzające do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej.
Do realizacji zaplanowanych działań konieczne było wyremontowanie i wyposażenie ze środków unijnych sali spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych m.in.: krzesła, stoły, regały, rzutnik i tablica.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
 • ze strony niemieckiej: Dyrektor ASF Spremberg dr Holger Wahl, koordynator ZBA Spremberg Detlef Grosse, główna Księgowa ASF Spremberg Brigitte Schoradt;
 • ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak, pośrednik dydaktyczno-językowy Jakub Boryna oraz przedstawiciele grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Transgraniczne spotkania

Polsko - Niemiecka współpraca w zakresie opieki zdrowotnej

23 maja br. odbyło się kolejne polsko - niemieckie spotkanie w ramach realizowanego przez Gminę Szprotawa projektu pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych działań społecznych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Spotkanie osób z zaburzeniami depresyjnymi związanymi z trudnościami w aktywizacji społeczno-zawodowej miało miejsce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie. Uczestnicy zapoznali się ze strukturami instytucji wspomagających grupy samopomocowe w Niemczech i w Polsce oraz podzielili się doświadczeniami z zakresu zwalczania stanów depresyjnych i intensyfikacji działań mających na celu lepszą aktywizację społeczno-zawodową.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z niemiecką grupą samopomocy w dziedzinie zwalczania zaburzeń depresyjnych i aktywizacji zawodowo-społecznej. Po polskiej stronie utworzona została grupa osób o podobnych problemach. Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili chęć kontynuowania kontaktów i zapowiedzieli następną wizytę w Niemczech w mieście partnerskim Spremberg.
Organizatorami spotkania była Gmina Szprotawa reprezentowana przez: Zastępcę Burmistrza Szprotawy Pawła Chylaka, Zastępcę Skarbnika Gminy Katarzynę Dziedzic, Kierownika ZAZ Małgorzatę Szymczak oraz Pośrednika Językowo-Dydaktycznego.
Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. realizują projekt w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Partnerzy projektu uzyskali na ten cel 85% dofinansowania z Funduszu Małych Projektów z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie.
Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Polega na pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z różnymi problemami zdrowotnymi w ich aktywizacji społecznej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych i Problemami Zdrowotnymi (KISS Spremberg) ze Szprotawskim Zakładem Aktywności Zawodowej. W ramach projektu powstała w szprotawskim zakładzie nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny. W planie są wspólne spotkania integracyjne, wymiana doświadczeń, wyjazdy osób niepełnosprawnych do Niemiec oraz wspólne polsko-niemieckie konferencje z zakresu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi.

Transgraniczna polsko-niemiecka konferencja w Szprotawie

27 kwietnia 2018 r., w Szprotawie odbyła się polsko-niemiecka konferencja transgraniczna „Działalność grup samopomocy w wymiarze transgranicznym” w ramach projektu pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego ze Sprembergu Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. (ASF Spremberg) realizują w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 projekt, którego celem  jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W Niemczech jest 3 miliony takich społecznych grup samopomocy, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce natomiast takie formy społecznych inicjatyw w tej dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację
w domu bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
 
Podczas konferencji organizacja pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerke.V. zaprezentowała swoje biuro kontaktowo-doradcze, które zajmuje się zrzeszaniem osób niepełnosprawnych i z różnymi chorobami w tzw. grupy samopomocy. W grupach tych osoby chore i niepełnosprawne wymieniają się doświadczeniami, prowadzą fachowe dyskusje oraz podejmują różnorakie inicjatywy organizacyjne, pozwalające na intensywniejszą integrację społeczną np. organizują wspólne imprezy, wyjazdy integracyjne, seminaria, spotkania itp.
 
Polska strona zaprezentowała, w jaki sposób działają w naszym kraju podobne grupy samopomocy. Porównując obie prezentacje stwierdzić można, że w Polsce działa o wiele mniej tego typu grup samopomocy i nie mają one tak dużego wsparcia finansowego, jak ma to miejsce w Niemczech. Dlatego popularyzacja takich grup samopomocy w Polsce jest bardzo wskazana. Świadczy o tym fakt, jak wiele osób wzięło udział w konferencji.
 
Zaprezentowane zostało także, w jaki sposób partnerzy projektu pomagają w utworzeniu trans- granicznych grup samopomocy dla osób chorych na depresję i osób uzależnionych od alkoholu. Dla tych grup zorganizowane zostaną wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których zaplanowana będzie wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje oraz inne działania zmierzające do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej.
 
W trakcie konferencji podkreślone zostało jak ważne było wyposażenie sali spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych, tj. krzesła, stół, regały, rzutnik i tablica. Zaprezentowano także Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie, który jest nowo powstałą, rozwijającą się jednostką organizacyjną Gminy Szprotawa, zajmującą się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych z terenów gminy.
 
Na koniec konferencji zapowiedziane zostało, że po okresie realizacji projektu planowana jest dalsza współpraca  polskich i niemieckich grup samopomocy w wymiarze transgranicznym.
 
Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie Albert Schweitzer Familienwerk Brandenburg e.V.
w Sprembergu będą koordynować tę współpracę i pomagać w tworzeniu struktur grup samopomocy, które będą działać w ramach wymiany transgranicznej. Partnerzy projektu planują także we współpracy z Funduszem Małych Projektów przeprowadzać kolejne przedsięwzięcia wprowadzające nowe formy współpracy transgranicznej umacniające struktury społeczeństwa obywatelskiego w naszym euroregionie. Chcielibyśmy, aby polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie pomocy socjalnej była mocnym punktem dobrych polsko-niemieckich stosunków transgranicznych.
 
W konferencji uczestniczyli ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Tadeusz Pozaroszczyk, psycholog Ewa Dąbrowska-Gut oraz pośrednik dydaktyczno-językowy Jakub Boryna oraz przedstawiciele Szprotawskiego Klubu Abstynenta, Szprotawskich Amazonek i pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej. Ze strony niemieckiej brali udział: Koordynator Projektu Detlef Grosse, główna księgowa ASF Spremberg Brigitte Schorradt, kierownik KiSS Spremberg Aleksandra Meck, przedstawiciele grupy abstynenta w Sprembergu, przedstawicielki niemieckiej grupy amazonek, przedstawiciele osób cierpiących na depresję oraz członkowie innych grup samopomocy ze Sprembergu i okolic.  
 
Więcej zdjęć na urzędowym profilu fb.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Transgraniczna polsko-niemiecka konferencja w Szprotawie

Transgraniczna polsko-niemiecka konferencja w Sprembergu

18 kwietnia br., w Spembergu odbyła się polsko-niemiecka konferencja transgraniczna w ramach projektu: „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego ze Sprembergu Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. (ASF Spremberg) realizują w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 projekt, którego celem  jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W Niemczech jest 3 miliony tego typu grup, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce natomiast takie formy społecznych inicjatyw w tej dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację w domu, bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
 
Podczas konferencji organizacja pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. zaprezentowała swoje biuro kontaktowo-doradcze, które zajmuje się zrzeszaniem osób niepełnosprawnych i z różnymi chorobami w tzw. grupy samopomocy. W grupach osoby chore i niepełnosprawne wymieniają swoje doświadczenia, prowadzą fachowe dyskusje oraz podejmują różnorakie inicjatywy organizacyjne, pozwalające im na intensywniejszą integrację społeczną np. organizują wspólne imprezy, wyjazdy integracyjne, seminaria, spotkania itp.
 
Zaprezentowane zostało także, w jaki sposób partnerzy projektu pomagają w utworzeniu transgranicznych grup samopomocy dla osób chorych na depresję i osób uzależnionych od alkoholu. Dla grup zorganizowane zostaną wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których zaplanowana będzie wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje oraz inne działania zmierzające do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej.
 
W trakcie konferencji podkreślone zostało także, że aby zrealizować zaplanowane działania konieczne było wyposażenie sali spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych taki jak: krzesła, stół, regały, rzutnik i tablica. Zaprezentowano także Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie, który jest nowo powstałą, rozwijającą się jednostką organizacyjną Gminy Szprotawa (zakładem budżetowym)  i zajmuje się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych z terenów gminy.  Jest to optymalne miejsce, w którym dobrze wyposażona sala, będzie także dla polskich grup samopomocy punktem spotkań przygotowawczych związanych z projektem.
 
Na koniec konferencji podkreślono, że po okresie realizacji projektu planowana jest dalsza współpraca  polskich i niemieckich grup samopomocy w wymiarze transgranicznym.
 
Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie Albert Schweitzer Familienwerk Brandenburg e.V. w Sprembergu  będą koordynować tą współpracę i pomagać w tworzeniu struktur grup samopomocy, które będą działać w ramach wymiany transgranicznej. Partnerzy projektu planują także we współpracy z Funduszem Małych Projektów przeprowadzać kolejne przedsięwzięcia wprowadzające nowe formy współpracy transgranicznej umacniające struktury społeczeństwa obywatelskiego w naszym euroregionie. Chcielibyśmy, aby polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie pomocy socjalnej była mocnym punktem dobrych polsko-niemieckich stosunków transgranicznych.
 
Partnerzy projektowi oraz uczestnicy niemieckiej konferencji zostali zaproszeni do Szprotawy na konferencję, która odbędzie się w Zakładzie Aktywności Zawodowej 27 kwietnia 2018 r. Tematem przewodnim spotkania będzie działalność grup samopomocy w wymiarze transgranicznym.
 
W konferencji uczestniczyli ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak wraz z pracownikiem, pośrednik dydaktyczno-językowy Jakub Boryna oraz przedstawiciele Szprotawskiego Klubu Abstynenta.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Transgraniczna polsko-niemiecka konferencja w Sprembergu

Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych

Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V ze Sprembergu zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Celem projektu jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami.
Funkcjonowanie grupy wsparcia przyczyni się do likwidacji wielu barier, pozwoli na analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli również określić przyczynę małej aktywności osób niepełnosprawnych – często bezrobotnych, a co za tym idzie - podjąć skuteczne działania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych przez instytucje wspierające to środowisko.
Cele istnienia grupy wsparcia:
 • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej, minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemie,
 • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, poprawy samopoczucia,
 • wymiana pożytecznych informacji,
 • szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.
 Informacji udzielają:
 • Opiekun grup samopomocowych: tel. 68 414 53 56;
 • Koordynator projektu: tel. 68 376 07 88.
Projekt pn. Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej” realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Polsko-Niemiecka Współpraca w Klubie Abstynenta

26 marca 2018 r., w Sprembergu odbyło się polsko-niemieckie spotkanie osób uzależnionych od alkoholu i innych nałogów w ramach projektu pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych działań społecznych w zakresie opieki zdrowotnej”. Uczestnicy zapoznali się ze strukturami instytucji wspomagających uzależnionych w Niemczech i w Polsce oraz podzielili się doświadczeniami w zwalczaniu nałogów.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z niemieckimi instytucjami pomocowymi w dziedzinie zwalczania nałogów. Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili chęć kontynuowania kontaktów i zapowiedzieli następną wizytę w Polsce, w mieście partnerskim Szprotawa.
Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. projekt realizują w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Partnerzy uzyskali na ten cel 85% dofinansowania z Funduszu Małych Projektów z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Polega na pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z różnymi problemami zdrowotnymi w ich aktywizacji społecznej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych i Problemami Zdrowotnymi (KISS Spremberg) ze Szprotawskim Zakładem Aktywności  Zawodowej. W ramach projektu powstanie w szprotawskim ZAZ nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w najnowszy sprzęt multimedialny. W planie są wspólne spotkania integracyjne, wymiana doświadczeń, wyjazdy osób niepełnosprawnych do Niemiec oraz wspólne polsko-niemieckie konferencje z zakresu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi.
Organizatorami spotkania byli: Edward Żołnierzak – Kierownik Klubu Abstynenta i Szprotawskiej Grupy AA oraz Katarzyna Dziedzic i Jakub Boryna – Multiplikatorzy projektu.

Transgraniczna współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych

7 lutego 2018 r., w Szprotawie odbyło się spotkanie pomiędzy Gminą Szprotawa a stowarzyszeniem pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ze Sprembergu, którego celem było omówienie warunków współpracy transgranicznej pomiędzy osobami niepełnosprawnymi ze Sprembergu i Szprotawy.
Współpraca kompleksowo koordynowana będzie przez Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Szprotawie i Sprembergu. Partnerzy planują wspólnie zrealizować, w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 projekt, którego celem jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych, jak również osób dotkniętych różnymi chorobami.
Projekt pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej ” polegać ma na pomocy osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji społecznej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ze Szprotawskim Zakładem Aktywizacji Zawodowej. W ramach projektu powstanie w szprotawskim zakładzie budżetowym sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny. W planie są polsko-niemieckie spotkania grup samopomocowych, wymiana doświadczeń, wyjazdy osób niepełnosprawnych do Niemiec oraz wspólne polsko-niemieckie konferencje z zakresu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
 • ze strony niemieckiej: Dyrektor ASF Spremberg dr Holger Wahl, koordynator ZBA Spremberg Detlef Grosse, zastępca koordynatora ZBA Spremberg  Anne Wartenberg, kierownk Klubu Młodzieżowego Ronny Noack, księgowa projektu Brigitte Schorrad, Kinga Hennig,
 • ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak, opiekun Polsko-Niemieckich grup osób niepełnosprawnych Jakub Boryna.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Transgraniczna współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna dla osób niepełnosprawnych

20 listopada 2017 r., w niemieckim mieście partnerskim Spremberg odbyło się spotkanie dotyczące współpracy transgranicznej pomiędzy osobami niepełnosprawnymi ze Sprembergu i Szprotawy. Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. planują pozyskać na ten cel 85% środków finansowych z funduszy europejskich.
Projekt, który realizowany będzie w I połowie 2018 r., polegać będzie na pomocy osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji społecznej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ze Szprotawskim Zakładem Aktywizacji Zawodowej. W planie są wspólne szkolenia, warsztaty integracyjne, konferencje oraz wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia z zakresu transgranicznej pracy socjalnej. Ze środków projektowych wyposażona zostanie także nowa sala konferencyjna w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor ASF Spremberg Dr. Holger Wahl, koordynator ZBA Spremberg  Detlef Grosse, Kierownik Klubu Integracyjnego w Sprembergu Ronny Noack, Koordynator Integracji Społecznej w Sprembergu Anne Schmalenberg, zastępca skarbnika Gminy Szprotawa Katarzyna Dziedzic oraz koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Szprotawie Jakub Boryna.

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna dla osób niepełnosprawnych

14 czerwca 2017 r., w Sprembergu odbyło się spotkanie dotyczące współpracy transgranicznej pomiędzy osobami niepełnosprawnymi ze Sprembergu i Szprotawy. Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. planują pozyskać na ten cel 85% środków finansowych z funduszy europejskich.
Projekt będzie polegać na pomocy osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji zawodowej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ze Szprotawskim Zakładem Aktywności Zawodowej. W planie są wspólne szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, staże oraz wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia z zakresu drobnej wytwórczości.
Kompleksowa współpraca zorganizowana zostanie jeszcze w tym roku przez Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Szprotawie i Sprembergu.
W spotkaniu stronę polską reprezentowali: zastępca skarbnika Katarzyna Dziedzic i koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Szprotawie Jakub Boryna. Ze strony niemieckiej obecni byli: Dr. Holger Wahl (Dyrektor ASF Brandenburg e.V)., Anne Schmalenberg (koordynator grup niepełnosprawnych w Sprembergu), Ronny Noack (koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Sprembergu oraz 1 przedstawiciel szpitala w Sprembergu).

Polsko-Niemiecka Współpraca Transgraniczna Dla Osób Niepełnosprawnych

Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. planują pozyskać 85% środków finansowych z funduszy europejskich, na rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy osobami niepełnosprawnymi ze Sprembergu i Szprotawy.
Projekt ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w ich aktywizacji zawodowej, poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ze Szprotawskim Zakładem Aktywizacji Zawodowej. W planie są wspólne szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, staże oraz wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia z zakresu drobnej wytwórczości.
Współpraca ma zostać zorganizowana kompleksowo jeszcze w tym roku przez Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Szprotawie i Sprembergu.
 
1 marca 2017 r. w Sprembergu odbyło się spotkanie w tej sprawie. Stronę polską reprezentowali: Zastępca Burmistrza Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej Małgorzata Szymczak, Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy Małgorzata Serafin oraz koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Szprotawie Jakub Boryna. Ze strony niemieckiej obecni byli: Dr. Holger Wahl (Dyrektor ASF Brandenburg e.V)., Anne Schmalenberg (koordynator grup niepełnosprawnych w Sprembergu), Kinga Hennig (koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Sprembergu oraz 2 przedstawicieli szpitala w Sprembergu.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner jakość powietrza
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa